Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pmt. szabályzatmódosítással kapcsolatos közlemény

Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák szíves figyelmét arra, hogy a kamara elnöksége a 2011. szeptember 7-i ülésén módosításokat fogadott el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kidolgozásához készített kamarai mintaszabályzatban. A módosítások a vonatkozó, 79/2011. számú (IX.7.) elnökségi határozat közzétételével lépnek hatályba.

A változások 3 csoportra oszthatóak:

1.
A hatályos mintaszabályzat 2008. évben történt kidolgozásához képest jelentős átszervezés történt (VPOP-NAV), melyre figyelemmel a szabályzatban és a mellékletekben rögzített elnevezéseket és elérhetőségeket módosítani kellett (Bevezetés, 1/30. pont, 3. és 5. számú melléklet).

2.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény időközbeni változására tekintettel a mintaszabályzat egyes rendelkezései is módosításra szorultak (1/23. pont, 3.2.3. pont, 8. számú melléklet), további kiegészítések pedig törvényi pontosításokat tartalmaznak (3.1. pont, 3.4. pont, 4. pont, 4.1. pont, 4. számú melléklet).

3.
Célszerűségi okokból a tényleges tulajdonosi nyilatkozat az azonosítási adatlap helyett külön
mellékletbe került beépítésre (2. számú melléklet.), valamint új melléklet tartalmazza a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozatát (6. számú melléklet). A NAV jelzése szerint az új szervezeti egység a kijelölt személy bejelentését a bejelentő adószáma (és nem a kamarai tagsági száma/nyilvántartási száma) alapján tudja kezelni és feldolgozni, melynek megfelelően az 5. számú melléklet is módosult, illetve a mintaszabályzat 4.1. pontjába beépítésre került, hogy a kijelölt személynek ügyfélkapu regisztrációval szükséges rendelkeznie.

A korábban a mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot életbe léptetett kamarai szolgáltatóknak nincsen tennivalójuk; a belső szabályzatuk módosítása a mintaszabályzat módosulásával automatikusan megtörténik. A saját belső szabályzatot kidolgozó és elfogadó kamarai szolgáltatóknak a jogszabályváltozások átvezetésével, a mintaszabályzat módosulásaira figyelemmel hatályosítaniuk szükséges a belső szabályzatukat. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a szolgáltatók a változatlan adattartalomra tekintettel a szabályzatmódosítást megelőző mellékletek, adatlapok, nyilatkozatok felhasználásával is eleget tudnak tenni a Pmt. szerinti kötelezettségeiknek, így a folyamatban lévő könyvvizsgálati megbízatások kapcsán azok módosítása, kicserélése nem szükséges. A bejelentéseknél ugyanakkor ügyelni kell a hatóság megnevezésének és elérhetőségeinek időközbeni megváltozására, illetve a kijelölt személy bejelentésénél a szolgáltató adószáma (és nem kamarai nyilvántartási száma) feltüntetésének szükségességére.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala
 

A módosított mintaszabályzat innen tölthető le. 

Betöltés...
X