Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

2016. évi beszámolóra kiadandó könyvvizsgálói jelentésekhez használandó jelentés minták

A Szakértői Bizottság legutóbbi, augusztus 23-án megtartott ülésén áttekintette az éves beszámolók jogszabály szerinti könyvvizsgálatával összefüggésben a 2016. évi beszámolóra kiadandó könyvvizsgálói jelentésekhez használandó jelentés minták módosítására vonatkozó javaslatot.

A Szakértői Bizottság elfogadta és az alábbiakban közreadja azt a könyvvizsgálói jelentés mintát, amely csak igen szűk körben, azon éves beszámolók könyvvizsgálata esetében alkalmazható, illetve kell alkalmazni, amely 2016. január 1-jén vagy azt követően indult, de 2016. december 15-e előtt zárult üzleti évre vonatkozik.


Mint ismeretes, a számviteli törvény közelmúltbeli változásai néhány ponton érintik a Szakértői Bizottság által 2012-ben kiadott és mindeddig alkalmazott könyvvizsgálói jelentés minta szövegezését, valamint változásokat hoztak a jelentés minta előírt tartalma tekintetében is. Az egyik ilyen változás az éves beszámolóban a „mérleg szerinti eredmény” kategória megszüntetése, amely helyett már csak az „adózott eredmény” lesz megtalálható az éves beszámoló eredménykimutatásában és persze a mérlegben is. Emiatt a 2016. üzleti évtől kezdődően, a könyvvizsgálói jelentés minta bevezető szakaszában, a beszámoló azonosítása céljából megadott pénzügyi adatok között is az adózott eredményt kell megadni a korábbi mérleg szerinti eredmény helyett.


A másik, tartalmi változást is jelentő számviteli törvényi módosítás az üzleti jelentésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentéstételi kötelezettséget, az üzleti jelentésre adandó könyvvizsgálói véleményt érintette. A számviteli törvény módosított 156. § (5) bekezdése e tekintetben az alábbi változásokat hozta:


156.§ (5) bekezdés (A független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell)


h) a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy az üzleti jelentés összhangban van-e a beszámolóval, illetve az e törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival;
i) a könyvvizsgáló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomására jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés az üzleti jelentésben és az összevont (konszolidált) üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés milyen jellegű;


A Szakértői Bizottság e két új követelményre tekintettel felülvizsgálta és aktualizálta a könyvvizsgálói jelentés mintát, és az üzleti jelentésre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség változására tekintettel két változatot fogadott el a könyvvizsgálói jelentés mintára, amelyeket az alábbiakban ad közre.


A Szakértői Bizottság az aktualizált jelentés mintával kapcsolatban az alábbi fontos tudnivalókra hívja fel a könyvvizsgálók, könyvvizsgáló társaságok figyelmét:

  • A most közreadott jelentés minta vélhetően csak igen szűk körben kerülhet ténylegesen alkalmazásra, mivel a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó ISA 700-as nemzetközi könyvvizsgálati standard is módosult, amelynek Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (MNKS) általi befogadásának előkészítő munkálatai már folyamatban vannak. Így az ősz folyamán a módosított MNKS kihirdetésre kerül azzal, hogy az abban foglaltakat már a 2016. december 15-én vagy azt követően záruló üzleti évekre adandó könyvvizsgáló jelentésre is alkalmazni kell. Ennek megfelelően, az MNKS módosításával egyidejűleg, tehát még az idén, újabb könyvvizsgálói jelentés minta kerül kiadásra, és a 2016. december 31-i fordulónappal záruló üzleti évek könyvvizsgálata esetében azt kell majd alkalmazni, nem a most közreadott jelentés mintát.
  • A számviteli törvény fent említett módosításait először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. A naptári évtől eltérő üzleti évre készített beszámolókat ez úgy érinti, hogy a 2016-ban, de 2016. december 15-e előtt záruló üzleti évi beszámolóra (vagyis a 2016. január 1-jét megelőzően indult üzleti évi  beszámolóra) még a korábbi könyvvizsgálói jelentés mintát kell alkalmazni, nem a most közreadott jelentés mintát.
  • Előzőek alapján, a most közreadott könyvvizsgálói jelentés minták csak azon éves beszámolók könyvvizsgálata esetében alkalmazhatók, illetve kell alkalmazni őket, amely üzleti év 2016. január 1-jén vagy azt követően indult, de 2016. december 15-e előtt zárult. (Ilyen beszámoló lehet pl. ha a gazdálkodó 2016-ban tér át naptári évtől eltérő üzleti évre, akkor az áttérés miatt a 2016. január 1-jétől az új fordulónapot megelőző napig tartó üzleti évre készített éves beszámoló.)
  • Felhívjuk a könyvvizsgálók, könyvvizsgáló társaságok figyelmét, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a kamara honlapját, valamint az idei évi kötelező továbbképzések során is kísérjék figyelemmel a könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálói jelentés változásait, mivel a közeli jövőben több változás is várható, amelyek hatályba lépése nem egyetlen egységes időpontban fog megtörténni.

Tiszta jelentés, üzleti jelentés tiszta

Tiszta jelentés, üzleti jelentés minősített

Betöltés...
X