Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv - 2008 Tartalomjegyzék

A. Szabályozás

1. Minőségellenőrzési Eljárási Szabályzat
2.

A Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozása Megelőzésének és Megakadályozásának Ellenőrzési Szabályzata

B. Adatszolgáltatás

3. Adatlap éves adatszolgáltatáshoz kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére
4.

Adatlap a minőségellenőrzési bizottság számára történő adatszolgáltatáshoz kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére - elektronikus adatszolgáltatás lehetőségével.

C. Kérdőívek

5. Kérdőív a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek belső minőségellenőrzési rendszer értékelésére
5/a Egyéni könyvvizsgálók (max. 50 kérdés)
5/b Több könyvvizsgálót foglalkoztató könyvvizsgáló cégek (max. 80 kérdés)
5/c Egyéni könyvvizsgálók - közérdeklődésre számot tartó ügyfél esetén (81 kérdés)
5/d Több könyvvizsgálót foglalkoztató könyvvizsgáló cégek - közérdeklődésre számot tartó ügyfél esetén (111 kérdés)
6. Kérdőív az átláthatósági jelentés vizsgálatához
7. Kérdőívek az egyes megbízások vizsgálatához

7/a. Bővített kérdőív

7/b. Általános kérdőív

7/c. Hitelintézetek speciális kérdőíve

7/d. Pénzügyi vállalkozások speciális kérdőíve

7/e. Biztosító társaságok speciális kérdőíve

7/f. Pénztárak speciális kérdőíve

7/g. Befektetési alapok speciális kérdőíve

7/h. Befektetési vállalkozások speciális kérdőíve

7/i Konszolidáció speciális kérdőíve

7/j Átalakulás speciális kérdőíve

7/k Költségvetési szervek speciális kérdőíve

8.

Kérdőív a Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozása Megelőzésének és Megakadályozásának kamarai ellenőrzésére .

D. Nyilatkozatok

9. Nyilatkozat függetlenség és összeférhetetlenség tekintetében
10. Titoktartási nyilatkozat - a könyvvizsgáló részére
11. Nyilatkozat a könyvvizsgálati tevékenység (kamarai törvény 3. § (1) bekezdés) tárgyévi vagy az azt követő évi tervezett megszüntetéséről
12. Minőségellenőr nyilatkozata az SzMSz előírásainak való megfelelésről
13.

Nyilatkozat az elvégzett vizsgálatok dokumentációjának hiánytalan leadásáról/megsemmisítéséről.

E. Visszajelzés, összesítés

14.

A kérdőívek összesítése, értékelő lap a helyszíni vizsgálat lezárásáról, valamint a minőségellenőr által készítendő zárójelentés szerkezete

14/a Összesítési segédlet

14/b Értékelő lap

14/c A minőségellenőr által készítendő zárójelentés szerkezete

15. Nyomtatvány a vizsgált kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a minőségellenőrzés lefolyatatása során szerzett tapasztalatairól, észrevételeiről és a minőségellenőrzés fejlesztését szolgáló ajánlásairól
16. A minőségellenőr által a bizottság (csoportvezető) részére készítendő éves összefoglaló jelentés mintája
17. A minőségvizsgálót ellenőrző bizottsági ellenőrzés összefoglaló jelentés szerkezete
18.

Fegyelmi/Szakértői/Közfelügyeleti Bizottság által kezdeményezett vizsgálatok jelentésformátuma

F. Elszámolási szabályok

19. A minőségvizsgálók költségtérítésének és megbízási díjának elszámolási szabályai és nyomtatványai
20.

Könyvvizsgálók/cégek által kezdeményezett vizsgálatok elszámolási szabályai, nyomtatványai

G. Segédletek

21. Minőségellenőrzési önellenőrző lista könyvvizsgálók részére
22. Módszertani útmutató és segédlet a minőségvizsgálók számára a vizsgálatok egységes elvek szerinti lefolytatásához

22/a Segédlet a minőségellenőrzési vizsgálatok lebonyolításához a minőségellenőrök és könyvvizsgálók részére (Minőségellenőrzési Eljárási Szabályzat alapján) Témák:

- felkészülés a vizsgálatra, a vizsgálat lebonyolítása, értékelés

- visszajelzések a folyamat egyes szakaszaiban, intézkedések (könyvvizsgáló és/vagy a bizottság részére)

- technikai követelmények, emberi magatartás

22/b Segédlet a minőségellenőrzési rendszer értékeléséhez (kiemelve a kisvállalkozások sajátosságait). Értékelendő:

- Szabályozás megfelelősége (kiadott minták alapján)

- Szabályzat alkalmazása, betartása

22/c Segédlet az egyes megbízások értékeléséhez (kiemelve a kisvállalkozások sajátosságait).

A vizsgálati kérdőívek kérdéseinek értelmezésével:

- Standardkövetelmények (hivatkozás, értelmezés),

- Amikor nem adható „Igen" válasz. Vagy: Amikor „Nem" a válasz.

23.

Bizottsági levelezés mintái

23/a Értesítés minta a minőségellenőrzésre történő kijelölésről

23/b Megbízólevél minta

23/c Határozat minta a m inőségellenőrzés lezárásáról

23/d Határozat minta a fellebbezési eljárás végén
24. A minőségellenőrzés folyamatábrája

Betöltés...
X