Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési Bizottságának 2015. II. félévi munkaterve

I.Július

 1. 2015. évi minőségellenőrzési terv összeállítása (kiválasztás), az ellenőrzések csoportra bontása, tájékoztatás a 2015. évi kötelező adatszolgáltatás teljesítéséről.
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 2. A minőségellenőrök 2015. évi oktatási programjának véglegesítése, tájékoztatás a szervezés és az előadások kidolgozásának jelenlegi állásáról.
  Előterjesztő: Mádi-Szabó Zoltán a bizottság tagja
 3. A Minőség-ellenőrzési bizottság beszámolója a bizottság 2015. I. félévi munkájáról
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 4. Tájékoztatás a júniusi elnökségi ülésről
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 5. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)

 

II.Augusztus

 1. 2014. évben határozatuk alapján továbbképzésre kötelezett könyvvizsgálók 2015. évi oktatási anyagának, vizsgakérdéseinek elfogadása
  Előterjesztő: Munkácsi Márta, a bizottság tagja
 2. Tájékoztató a részletes adatszolgáltatás teljesítéséről
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 3. A 2015. évi minőségellenőrzési terv végrehajtásának aktuális kérdései – ügyféldosszié kiválasztás, ellenőr hozzárendelés
  Előterjesztő: Csoportvezetők
 4. Az IIR minőségellenőrzési modul 2016. évi fejlesztésének specifikálása, követelmények megfogalmazása
  Előterjesztő: Rédei Emese, a bizottság tagja
  Meghívott vendég: dr. Makai Dániel, jogász
 5. Befektetési alapkezelők kérdőívének kidolgozása
  Előterjesztő: Mádi-Szabó Zoltán, a bizottság tagja
 6. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)


III.Szeptember

 1. A minőségellenőrzések elindításának tapasztalatai, a 2015. évi minőségellenőrzési terv végrehajtásának aktuális kérdései (szoftver, eljárási szabályok, zárójelentések feldolgozása, határozatok előkészítése, észrevételek, javaslatok, stb.)
  Előterjesztő: Csoportvezetők
 2. Az Eljárási Szabályzat módosítása, a rendkívüli ellenőrzés szabályainak kidolgozásával
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
  Meghívott vendég: dr. Makai Dániel, jogász
 3. A XIII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés tapasztalatainak összefoglalása, értékelése, költségelszámolás
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 4. Tájékoztató a szeptemberi elnökségi ülésről
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 5. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)


IV.Október

 1. Minőségellenőrzést és pénzmosási vizsgálatot lezáró határozatok meghozatala
  Előterjesztő: Csoportfelelősök
 2. A 2013. évben továbbképzésre kötelezett könyvvizsgálók oktatásának tapasztalatai (vizsgakérdések – válaszok értékelése)
  Előterjesztő: Munkácsi Márta, a bizottság tagja
 3. 2014. évi minőségellenőrzési adatszolgáltatásból levonható tapasztalatok összefoglalása
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 4. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)


V.November

 1. Minőségellenőrzést és pénzmosási vizsgálatot lezáró határozatok meghozatala
  Előterjesztő: Csoportfelelősök
 2. 2015. évi szakmai feladatok végrehajtásának értékelése, elszámolása
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 3. Tájékoztató az októberi elnökségi ülésről
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 4. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)


VI.December

 1. Minőségellenőrzést és pénzmosási vizsgálatot lezáró határozatok meghozatala
  Előterjesztő: Csoportfelelősök
 2. A 2015. évi minőségellenőrzési terv végrehajtásának tapasztalatai
  a.A minőségellenőrzési terv végrehajtásának előzetes értékelése – Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
  b.Csoportvezetők beszámolója tekintettel a minőségellenőrök jelentéseire és kérdőíveire
 3. A Minőségellenőrzési Bizottság 2016. évi munkatervének és szakmai feladatainak elfogadása
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 4. Tájékoztatás a novemberi, a decemberi elnökségi ülésről és a küldöttgyűlésről
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 5. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)

 

Budapest, 2015. június 10.

 

Szabó Zsuzsanna
Minőségellenőrzési bizottság elnöke
 

Betöltés...
X