Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési Bizottságának 2010. I félévi munkaterve

2010. január

 1. A Minőség-ellenőrzési bizottság márciusi elnökségi ülésre készülő előterjesztéseinek megtárgyalása:
  • A Minőség-ellenőrzési bizottság beszámoló jelentése a 2009. évi tevékenységéről.
  • Tájékoztatás a 2009-ben leadott minőség-ellenőrzési adatszolgáltatások értékeléséből levonható tapasztalatokról, információkról.

  A minőségellenőrök éves összefoglaló jelentéseinek és a feltárt hibáknak a megbeszélése.

 2. Javaslat a könyvvizsgálók 2010. évi kötelező továbbképzésén feldolgozandó témákra az Oktatási bizottság számára
 3. A pénzmosás megelőzéséről szóló szabályzat betartásának ellenőrzési tapasztalatai
 4. A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak a 2009. évi minőség-ellenőrzési tapasztalatainak összefoglalása
 5. Minőségellenőrzést lezáró határozatok meghozatala

2010. február

 1.  A kamarai új iktató szoftver határidő figyelésének ismertetése és tájékoztatás a 2010. évi adatszolgáltatásról
 2. A Minőség-ellenőrzési bizottság márciusi elnökségi ülésre készülő előterjesztéseinek elfogadása:
  • A Minőség-ellenőrzési bizottság beszámoló jelentése a 2009. évi tevékenységéről
  • Tájékoztatás a 2009-ben leadott minőség-ellenőrzési adatszolgáltatások értékeléséből levonható tapasztalatokról, információkról
 3. A 2010. évi minőség-ellenőrzési adatszolgáltatás tartalmának elfogadása (éves kötelező és részletes adatlap)
 4. A Minőség-ellenőrzési bizottság 2010. évi szakmai feladatainak meghatározása, végrehajtásának ütemezése, határidők, felelősök kijelölése
 5. A 2010. évi minőség-ellenőrzési terv végrehajtásának technikai feltételeit biztosító szoftverek fejlesztési követelményeinek megfogalmazása
  • Az IIR minőség-ellenőrzési modul 2009. évi fejlesztésének eredményei, módosítások, további fejlesztési követelmények megfogalmazása
  • A minőségellenőrzést támogató szoftver fejlesztési követelményeinek meghatározása
 6. A Ket. törvény hatósági eljárásra vonatkozó előírásai betartásának tapasztalatai a 2009. évi ellenőrzések tükrében
  • A minőség-ellenőrzés eljárásrendjének módosítási kérdései – a 2009. évi tapasztalatok alapján (egyszerűsítés gyakorlati lehetőségeinek feltárása)
  • Minőségellenőrök 2010. évi továbbképzési koncepciójának meghatározása. Ennek kapcsán a 2009. évi ellenőrzések tapasztalatainak összegzése a minőségellenőrök és a könyvvizsgálók visszajelzései alapján
 7. A Minőség-ellenőrzési bizottság áprilisi elnökségi ülésre készülő előterjesztéseinek megtárgyalása:
  • Minőség-ellenőrzési Módszertani Kézikönyv módosítása (eljárási szabályzat, iratminták, kérdőívek, segédletek stb.)
  • A Minőség-ellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat módosítása
 8. Minőségellenőrzést lezáró határozatok meghozatala

2010. március

 1. Az áprilisi elnökségi ülésre készülő előterjesztések egyes elemeinek egyeztetése a Szakértői bizottsággal:
  • Minőség-ellenőrzési Módszertani Kézikönyv módosítása (kérdőívek)
 2. Tájékoztatás a Minőség-ellenőrzési bizottság áprilisi elnökségi ülésre készülő előterjesztéseinek jelenlegi állásáról:
  • Minőség-ellenőrzési Módszertani Kézikönyv módosítása (eljárási szabályzat, iratminták, kérdőívek, segédletek stb.)
  • A Minőség-ellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat módosítása
 3. A minőségellenőrök 2010. évi továbbképzése (program, oktatási tematika, előadók, helyszín stb.)
 4. Tájékoztatás az IIR minőség-ellenőrzési modul és a minőségellenőrzést támogató szoftver fejlesztésének jelenlegi állásáról

2010. április

 1. A Minőség-ellenőrzési bizottság áprilisi elnökségi ülésre készülő előterjesztéseinek elfogadása:
  • Minőség-ellenőrzési Módszertani Kézikönyv módosítása (eljárási szabályzat, iratminták, kérdőívek, segédletek stb.)
  • A Minőség-ellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat módosítása
 2. A 2009. évi minőségellenőri munka értékelés folyamatának meghatározása
 3. Előző évben „Nem felelt meg” minősítést kapott könyvvizsgálók 2010. évi oktatási programjának meghatározása
 4. A minőségellenőrök 2010. évi oktatási programjának véglegesítése, tájékoztatás a szervezés és az előadások kidolgozásának jelenlegi állásáról
 5. Tájékoztatás az IIR minőség-ellenőrzési modul és a minőségellenőrzést támogató szoftver fejlesztésének jelenlegi állásáról

2010. május

 1. Tájékoztatás a 2010. évi minőség-ellenőrzési oktatás szervezési feladatainak jelenlegi állásáról, az előadások véglegesítése
 2. A 2009. évi minőségellenőri munka értékelése
 3. A 2010. évi minőség-ellenőrzési terv végrehajtásának technikai feltételeit biztosító szoftverek fejlesztésének bemutatása:
  • A módosított IIR minőség-ellenőrzési modul bemutatása
  • A minőségellenőrzést támogató szoftver

2010. június

 1. A Minőség-ellenőrzési bizottság 2009. II. félévi munkatervének elfogadása
 2. A 2009. évi vizsgálatok során „nem felelt meg” eredményt elért könyvvizsgálók számára készített előadás és „vizsgakérdések” tárgyalása, elfogadása
  • A 2010. évi minőség-ellenőrzési terv végrehajtásának technikai feltételeit biztosító szoftverek május 11-i bizottsági ülésen kért módosításainak bemutatása:
  • Az IIR minőség-ellenőrzési modul
  • A minőségellenőrzést támogató szoftver
 3. A 2010. évi minőségellenőrzés kapacitás-, létszám és kiválasztási tervének előzetes összeállítása
 4. Tájékoztatás a 2010. június 25-26-ai kihelyezett, kibővített elnökségi ülésre készült szóban előterjesztésre kerülő bizottsági elnöki beszámolóról

Budapest, 2009. december

Szabó Zsuzsanna
Minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X