Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Felvételi Bizottság 2012. évi ülései

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. december 11-én megtartott üléséről


Mindenekelőtt a bizottság tagjai megállapodtak a 2013. I. félévben sorra kerülő bizottsági ülések időpontjáról, mely szerint:

Január 8.
Február 12.
Március 19.
Április 9.
Május 14.
Június 11.

Ezt követően a beérkezett kérelmek elbírálásra került sor.

Öt könyvvizsgáló cég és öt tagjelölt kérte felvételét a kamarába, melyből négy esetben helyt adó határozat született, egy esetben azonban hiánypótlásra szólított fel a bizottság, mert a hatósági bizonyítvány helyett erkölcsi bizonyítványt csatolt a kérelmező.
Három aktív, valamint tíz szüneteltető státusz módosítási kérelem tárgyban hozott határozatot a bizottság, két esetben hiánypótlásra szólította fel kérelmezőt, részint a fennálló munkaviszony megszűnését igazoló dokumentumok becsatolását, részint a felvételi szabályzat 32. pontja szerinti dokumentumok pótlását kérve.
Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében két esetben megerősítette a bizottság kérelmezőt státuszában, két esetben hiánypótlásra szólított fel, egy kérelmet függőben tartott.
Tizenöt kamarai tag kérelmére hozott határozatot a Felvételi bizottság, két határozat született kamarai tag elhunyta miatti megszűnésről. Tizenegy könyvvizsgáló cég megszűnéséről hozott saját kérelemre határozatot, két esetben a két elhunyt tag egyéni vállalkozásának megszűnését állapította meg a Felvételi bizottság.
Két egyéni vállalkozó kérte oly módon a nyilvántartásból való törlését, hogy a helyi önkormányzatnál a tevékenységi körök közül töröltette a könyvvizsgálat tevékenységi kört.
A bizottság tájékoztatta levélben kérelmezőket arról, hogy a kamarai törvény értelmében az egyéni vállalkozók gazdálkodó szervezeteknek minősülnek, ily módon a kamara nyilvántartásában szerepelniük kell, mint könyvvizsgáló cégek.
A levélben három megoldást vázolt fel a bizottság:

  • a könyvvizsgáló cég törlése iránti eljárás lefolytatása tárgyában előterjesztett kérelem visszavonása;
  • a kérelem fenntartása, ugyanakkor az egyéni vállalkozói tevékenység mindenre kiterjedő megszüntetése;
  • a kérelem és a könyvvizsgálaton kívüli egyéb egyéni vállalkozói tevékenység fenntartása, ugyanakkor utóbbi vonatkozásában a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazhatósága iránti kérelem előterjesztése.

Az október 9-i ülésen megküldött felszólításnak korábban már huszonhárman eleget tettek, a beküldött dokumentumok alapján a Kkt. 35. §-ának továbbiakban megfelelnek, melyről a bizottság tájékoztató levelet küldött részükre. Mai ülésen két kérelmezőnek készült hasonló tájékoztató levél.
A mentori rendszerben mindösszesen egy fő kezdte meg szakmai gyakorlatát mentor mellett.
Kamarai tagok vonatkozásában egy IFRS és egy költségvetési minősítés, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában két IFRS, és egy költségvetési minősítés megadásáról hozott határozatot a bizottság.
Öt elutasító határozatot hozott a bizottság. IFRS minősítés megszerzését kérelmezők közül hárman komponens könyvvizsgálóként tevékenykedtek, a jelenleg hatályos jogszabály értelmében ez nem fogadható el.
Egy pénzügyi intézményi minősítés megszerzése iránti kérelmező szakmai gyakorlatát nem a törvényben előírt öt éven belül szerezte meg, egy cég pedig azért került elutasításra, mert a benne dolgozó könyvvizsgáló kérelme elutasításra került.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. november 13-án megtartott üléséről

Az ülésen az alábbi kérelmek kerültek elbírálásra:

Tizenkét könyvvizsgáló cég és két tagjelölt kérte felvételét a kamarába.

Két aktív, valamint hét szüneteltető státusz módosítási kérelem tárgyban hozott határozatot a bizottság. Egy esetben hiánypótlásra szólította fel kérelmezőt, a felvételi szabályzat 32. pontja szerinti dokumentumok pótlását kérve.

Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében egy esetben megerősítette a bizottság kérelmezőt státuszában.

Tizenkét kamarai tag, és tizenöt könyvvizsgáló cég megszűnéséről kérelemre hozott határozott a Felvételi bizottság.

Az előző ülésen harmincnégy kamarai tag könyvvizsgálót szólított fel levélben a felvételi bizottság, akiknél főtitkári hivatal az idei adatszolgáltatásából tudomást szerzett arról, hogy a kamara nyilvántartásában szereplő könyvvizsgáló cég nem felel meg a Kkt. 35. § b) és/vagy c) pontjának. Jogviszony rendezésére a levél kézhezvételétől számított 15 napot adott a bizottság.

A felszólításnak huszonhárman eleget tettek, a beküldött dokumentumok alapján a Kkt. 35. §-ának továbbiakban megfelelnek, melyről a bizottság tájékoztató levelet küldött részükre.

A mentori rendszerben kilenc tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát, közülük egy fő az ASZ 440. pontja alapján a többiek mentor mellett. Öten folytatták mentor mellett tovább szakmai gyakorlatukat, három tagjelölt szüneteltetést kért.

Kamarai tagok vonatkozásában öt IFRS minősítés, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy IFRS, egy pénzügyi intézményi, és egy költségvetési minősítés megadásáról hozott határozatot a bizottság. Egy könyvvizsgáló minősítése visszavonását kérte.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. október 9-én megtartott üléséről

 Az ülésen az alábbi kérelmek kerültek elbírálásra:

Három könyvvizsgáló cég és három tagjelölt kérte felvételét a kamarába. Egy cég nyilvántartásba vételhez hiánypótlásra szólított fel a bizottság.
Két aktív, valamint két szüneteltető státusz módosítási kérelem tárgyban hozott határozatot a bizottság. Egy esetben hiánypótlásra szólította fel kérelmezőt, egy esetben eljárást megszüntető végzést adott ki a bizottság, mert Kérelmező visszavonta kérelmét.
Az Alapszabály 62. pontja szerint eljárás keretében egy esetben megerősítette a bizottság kérelmezőt státuszában, egy kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel.
Nyolc fő kérte tagsági viszonyának megszüntetését, négy kamarai tag elhunyta miatt került megállapításra a tagsági viszony, három fő tagsági viszonyát hivatalból megszüntette meg a hatóság.
Kilenc könyvvizsgáló cég megszűnéséről kérelemre, három könyvvizsgáló cég megszűnéséről pedig hivatalból hozott határozott a Felvételi bizottság.
Harmincnégy kamarai tag könyvvizsgálót szólított fel levélben a felvételi bizottság, akiknél főtitkári hivatal az idei adatszolgáltatásából tudomást szerzett arról, hogy a kamara nyilvántartásában szereplő könyvvizsgáló cég nem felel meg a Kkt. 35. § b) és/vagy c) pontjának. Jogviszony rendezésére a levél kézhezvételétől számított 15 napot adott a bizottság.
A mentori rendszerben három tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát, mindhárman mentor mellett.
Kamarai tagok vonatkozásában három IFRS minősítés, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy pénzügyi intézményi, és egy IFRS minősítés megadásáról hozott határozatot a bizottság. Egy könyvvizsgáló cég minősítése visszavonását kérte.
 

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. szeptember 11-én megtartott üléséről

Az ülésen az alábbi kérelmek kerültek elbírálásra:

Négy könyvvizsgáló cég és egy egyéni vállalkozó, valamint két fő szüneteltetőként kérte nyilvántartásba vételét.

Egy aktív, valamint tizenkét szüneteltető státusz módosítási kérelemről hozott határozatot a bizottság. Egy esetben hiánypótlásra szólította fel kérelmezőt, mert a Felvételi szabályzat 32. pontja szerint dokumentumokat nem mellékelte a kérelemhez, egy esetben eljárást megszüntető végzés készült, mert a felszólítás ellenére a hiányok nem kerültek pótlásra.

Az Alapszabály 62. pontja szerint eljárás keretében egy esetben megerősítette a bizottság kérelmezőt státuszában, egy esetben megszüntette az eljárást, egy kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel.

Tizenhárom fő kérte tagsági viszonyának megszüntetését, egy kamarai tag elhunyt, három fő tagsági viszonyának megszüntetésére hivatalból került sor.

Tizenhat könyvvizsgáló cég megszűntetésére kérelemre, egy könyvvizsgáló cég megszűntetésére pedig hivatalból került sor.

Tíz felszólító levél készült azon kamarai tag könyvvizsgálóknak, akik Kkt. ellenes jogviszonyt folytatnak, olyan gazdasági társaságban vannak felruházva önálló cégképviseleti jogosultsággal, mely társaságok nincsenek a kamara nyilvántartásában.

A mentori rendszerben hat tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát, közülük egy fő az ASZ 440. szerint. Egy tagjelölt kérte nyilvántartásból történő törlését.

Kamarai tagok vonatkozásában egy pénzügyi intézményi és két IFRS minősítés, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy pénzügyi intézményi, öt költségvetési és két IFRS minősítés megadásáról hozott határozatot a bizottság.
Két minősítési kérelem elutasításra került, az általuk benyújtott igazolások nem voltak elfogadhatók a szakmai gyakorlat alátámasztására.

Egy minősítés kérelemre történő visszavonásáról határozott a bizottság.
 

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. augusztus 1-jén megtartott üléséről

Az ülésen az alábbi kérelmek kerültek elbírálásra:

Négy könyvvizsgáló cég, egy egyéni vállalkozó és négy főfoglalkozású tag került nyilvántartásba. Egy aktív, valamint nyolc szüneteltető státusz módosítási kérelem tárgyban hozott határozatot a bizottság. Egy esetben hiánypótlásra szólította fel kérelmezőt, mert a Felvételi szabályzat 32. pontja szerint dokumentumokat nem mellékelte a kérelméhez. Az Alapszabály 62. pontja szerint eljárás keretében egy esetben megerősítette a bizottság kérelmezőt státuszában, egy esetben megszüntette az eljárást, egy kérelmező kérésének nem tudott helyt adni, így felszólította vagy munkaviszonya megszüntetésére, vagy pedig szüneteltető státuszának kezdeményezésére.

Tizenkét fő és huszonnégy könyvvizsgáló cég kérte tagsági viszonyának megszüntetését, három kamarai tag elhunyt, melynek következtében egyéni vállalkozásuk hivatalból törlésre került.

A mentori rendszerben két tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát, egy fő mentor mellett, egy fő pedig az ASZ 440. szerint.

Kamarai tagok vonatkozásában egy pénzügyi intézményi és egy befektetési vállalkozási minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy pénzügyi intézményi, egy költségvetési és egy IFRS minősítési kérelemről hozott határozatot a bizottság.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. július 10-én megtartott üléséről

Az ülésen az alábbi kérelmek kerültek elbírálásra:

Egy könyvvizsgáló cég, két egyéni vállalkozó és két szüneteltető tag került nyilvántartásba. Szüneteltető státusz módosítási kérelem tárgyban egy kérelmet bírált el a bizottság, hiánypótlásra szólította fel kérelmezőt, mert a Felvételi szabályzat 32. pontja szerint dokumentumokat és a hatósági eljárás díját nem mellékelte kérelméhez. A szüneteltetés engedélyezése tárgyban 15 helyben hagyó határozat született, egy kérelmet függőben tartott a bizottság. Kérelemre húsz tagsági viszony került megszüntetésére, valamint két fő elhunyt. Harminc könyvvizsgáló cég kérelemre történt megszűnéséről határozott a bizottság, két könyvvizsgáló cég megszűnésének megállapítása hivatalból történt.
Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében egy esetben megerősítette a bizottság kérelmezőt státuszában, egy esetben pedig a bizottság kérelemre megszüntette azt.
Több mint húsz levél került kiküldése részint azoknak a kamarai tagjainknak, akik 2011. évi adatszolgáltatás kapcsán nem jelölték be, hogy egyéni vállalkozásban is végzik tevékenységüket, így a többi egyéni vállalkozóval együtt nem kerültek átregisztrálásra a könyvvizsgáló cégek közé. Az átregisztrálásról pótlólag határozott a bizottság, felszólítva az egyéni vállalkozót, adatszolgáltatásának utólagos teljesítéséről. Másfelől azok a kamarai tagok kerültek felszólításra, akik a Kkt. 11. §-ával ellentételesen személyes közreműködőként vannak nyilvántartva olyan cégeknél, amelyek nem nyilvántartott társaságai a kamarának.
A mentori rendszerben hat tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát, három fő folytatja tovább gyakorlatát mentor mellett, egy fő szüneteltetést kért egy fő pedig a mentori rendszerből való törlését kérte.
Kamarai tagok vonatkozásában négy IFRS, egy pénzügyi intézményi minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában két pénzügyi intézményi és egy költségvetési minősítésről hozott határozatot a bizottság. Kérelemre négy költségvetési, két pénzügyi és két pénztári minősítés került visszavonásra. Hat minősítési kérelmet elutasított a bizottság.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. június 12-én megtartott üléséről


Az ülésen az alábbi kérelmek kerültek elbírálásra:

Egy könyvvizsgáló cég, három egyéni vállalkozó került nyilvántartásba. Tagfelvételi kérelem egy érkezett, kérelmét a hatósági bizonyítvány hiánya miatt függőben tartja a bizottság. Szüneteltető státusz módosítási kérelem tárgyban hat, főfoglalkozású státuszmódosítási kérelem tárgyban két határozat született. Harminckét tagsági viszony megszüntetésére került sor, kérelemre, egy főt hivatalból törölt a bizottság a Fegyelmi bizottság kizáró határozatát megerősítve, valamint két fő elhunyt. Harminc könyvvizsgáló cég megszűnésére vonatkozó kérelmet bírált el a bizottság pozitívan, két könyvvizsgáló cég megszűnésének megállapítása hivatalból történt.. Egy fő másodlagos státuszkérelmét a bizottság kérelemre megszüntette, egy kérelmet kétszeri hiánypótlást követően elutasított.
Ismét készültek figyelemfelhívások olyan kamarai tag könyvvizsgálók részére, akik a cégük nyilvántartásból történő törlésével – mint a cégbíróságon bejegyzett cégben – önálló cégképviseleti joggal rendelkeznek továbbra is.
A mentori rendszerben egy tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát Mentor mellett.

Egy IFRS, egy pénzügyi intézményi és egy befektetési vállalkozási minősítésről hozott határozatot a bizottság, úgy kamarai tag könyvvizsgáló, mint könyvvizsgáló cég vonatkozásában. Kérelemre két minősítés került visszavonásra.

Két minősítési kérelmet elutasított a bizottság. Első esetben a kérelem mellékletében felsorolt munkák nem feleltek meg a Kkt. 50. § (2) bekezdés a) pontjának, ezek alapján nem látszott igazoltnak, hogy Kérelmező legalább három éven át a kérelmezett minősítésnek megfelelő tevékenységet végző gazdálkodóra vonatkozó számviteli ellenőrzési tevékenységet végzett.
A második kérelmező komponens könyvvizsgálóként tevékenykedők, a jelenleg hatályos Kkt. előírásai szerint IFRS minősítés iránti kérelmét a kamara Felvételi bizottsága nem tudta elfogadni.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. május 8-án megtartott üléséről

Az ülésen az alábbi kérelmek kerültek elbírálásra:

Négy könyvvizsgáló cég, három egyéni vállalkozó, valamint négy szüneteltető tag került nyilvántartásba. Szüneteltető státuszkérelem ezen az ülésen nem volt, két kamarai tag könyvvizsgáló főfoglalkozású státuszmódosítási kérelméről született határozat. Tizenhárom tagsági viszony megszüntetésére, valamint tizenegy könyvvizsgáló cég megszűnésére vonatkozó kérelmet bírált el a bizottság pozitívan. Egy fő másodlagos státuszkérelmét a bizottság elfogadta, és megerősítette aktív státuszában. A mentori rendszerben három tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát, egy fő az Alapszabály 440. pontja alapján, a többiek könyvvizsgáló Mentor mellett.

Tizenhét kamarai tag könyvvizsgáló nyújtotta be kérelmét minősítések megszerzésére, melyből egy kérelemre elutasító határozatot hozott a bizottság. A kérelmező komponens könyvvizsgálóként kérte az IFRS minősítést, ez azonban a Kkt. módosításáig nem fogadható el. Tíz könyvvizsgáló cég minősítési kérelmének is helyt adott a bizottság.
Tetemes (szám szerint 32 kamarai tag és 11 könyvvizsgáló cég) minősítés került ismét visszavonásra, melyek visszavonását valószínűsíthetően a kreditpontokat nem teljesítettek kezdeményezték.
A bizottság célszerűnek tartaná, hogy kerüljön fel a kamara honlapjára egy felhívás, mely nyomatékosan figyelmezteti a kamarai tagokat a minősítésnek megfelelő számú kreditpont gyűjtési kötelezettségére.

Végül a tagok megegyeztek a következő félév üléseinek időpontjában, mely egyidejűleg a felvételi bizottság honlapján is megjelentetésre került.

2012. július 10., 2012. augusztus 1., 2012. szeptember 11., 2012. október 9., 2012. november 13., 2012. december 11.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. április 10-én megtartott üléséről

A bizottsági ülésre viszonylag kevés kérelem érkezett, két felvételét kérő tag, három könyvvizsgáló cég és egy egyéni vállalkozó került nyilvántartásba, három státuszmódosítási és három tagsági viszony megszüntetésére, valamint hét könyvvizsgáló cég megszűnésére vonatkozó kérelmet bírált el a bizottság pozitívan. Két fő elhunyta miatt határozott a bizottság tagsági viszonya megszüntetéséről, ezzel párhuzamosan a két fő mint egyéni vállalkozó is törlésre került. A mentori rendszerben nyolc tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát, egy fő az Alapszabály 440. pontja alapján, a többiek könyvvizsgáló Mentor mellett.

A többségét a kérelmeknek a minősítések megszerzésére irányulók tették ki, köztük is az IFRS minősítés megszerzését célzó kérelmek szerepeltek. Négy kamarai tag könyvvizsgáló és két cég kapta meg az IFRS minősítést, azonban tíz főtől kiegészítő dokumentumokat kért a bizottság. A hiányokat többnyire a névvel ellátott könyvvizsgálói jelentések, valamint a munkapapírok hiánya okozta, amelyből egyértelműen kiderül a közreműködő, vagy aláíró könyvvizsgáló személye.

A másik kör a másodlagos státuszkérelmek köre, melyek közül egy fő státusza megerősítésre került, könyvvizsgálóként közalkalmazotti munkaviszonyban oktatóként dolgozik. Egy fő kérte másodlagos státusza megszüntetését, okafogyottá vált.
Két kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel a bizottság, egy fő kérelme elutasításra került, mert nem látták biztosítottnak azt, hogy a felelősségteljes munkát ellátó kérelmező meg tud felelni „főhivatásának”.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. március 6-án megtartott üléséről

Bizottság elnöke tájékoztatta a tagokat arról, hogy a 2012. február 3-i elnökségi ülés után, a felvételi bizottsághoz az a felkérés érkezett, hogy az úgynevezett „másodlagos státusz” jogszabályi környezetéből kiindulva, tekintse át a kérelmezés és az elbírálás rendszerét, tegyen javaslatot az esetleges egyszerűsítés lehetőségeire.

A bizottság tagjainak egyöntetű véleményét írásos előterjesztésben tárta az elnökség felé a bizottság elnöke.

Előadta, hogy bizottság már 2002. január 1-től a Kktv. (1997. évi LV. törvény 5. § d) pont) előírásainak megfelelően járt el.
A 2008. január 1-vel hatályba lépő Kkt. előírásai közé bekerült 11. § (2) bekezdése, amely lehetővé tette, hogy az alapesettől indokolt esetben el lehet tekinteni, ha a kérelmező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy könyvvizsgálói minőségéből adódó feladatait megfelelően el tudja látni.
Ezzel bevezetésre került az úgynevezett „másodlagos státusz” fogalma, és a felvételi bizottság elmúlt 4 éves ciklusa (2008-2011.) alatt kialakult elbírálásának gyakorlata.
E szerint másodlagos státusz akkor került engedélyezésre, ha tagi jogviszonyban nem állt fenn személyes közreműködési kötelezettség, vagy ha a vezető tisztségviselő nem rendelkezett önálló aláírási jogosultsággal, valamint a munkaviszony esetében a kérelmező munkavégzési kötelezettsége nem érte el a napi nyolc órát, munkaszerződése kötetlen munkaidőt tartalmazott, rendkívüli munkavégzésre nem volt kötelezett, és nem volt a munkavállalónak cégképviseleti jogosultsága.
Vizsgálta a bizottság továbbá, hogy a végzett illetve végezni kívánt munka mellett a kérelmező felelősséggel el tudja-e látni a választott könyvvizsgálói munkájához kapcsolódó feladatait.

Ezután került sor a kérelmek elbírálására.

Három könyvvizsgáló cég és hét egyéni vállalkozó gazdálkodó szerv került nyilvántartásba vételre kérelem alapján. Két határozat született szüneteltető és egy aktív státuszmódosítási kérelemre.
Hat fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, két fő elhunyt, egy fő esetében hivatalból került megszüntetésre a tagsági viszony. Három könyvvizsgáló cég kérelmére született határozat a tagsági viszony megszüntetéséről, egy esetben a jogviszony hivatalból szűnt meg.
Két fő a mentori rendszerbe kezdte meg szakmai gyakorlatát.
Határozat született természetes személyek vonatkozásában egy költségvetési és egy IFRS minősítés, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában pedig négy költségvetési, egy pénztári és egy pénzügyi intézményi minősítés odaítélésében. Visszavonásra került egy költségvetési minősítés.


 

Tájékoztató a Felvételi bizottság 2012. február 15-én megtartott üléséről

A bizottság elnöke elsőként tájékoztatta a tagokat a 2012. február 3-i elnökségi ülésen történtekről.

Előadta, hogy a Felvételi bizottság által hozott elutasító határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket az elnökség megtárgyalta és egy esetben helyt adott az I. fokú hatóság határozatának, a többiek tekintetében megváltoztatta az I. fokon eljárt bizottság határozatait.

Ezt követően került sor a további napirendi pontok tárgyalására.

*Kettős kamarai tagság
Erről közlemény jelent meg a kamara honlapján, melyben tájékoztatja a kamara minden nyilvántartott társaságát (beleértve az egyéni vállalkozókat is), hogy regisztrálniuk kell az Iparkamarában is.

*IFRS minősítés megszerzése
A bizottság elnöke tájékoztatta a tagokat arról, hogy az elnökségi ülést követően a kamara felvette a kapcsolatot a Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli főosztályvezetőjével, kérve hogy az általa kiadott szakmai állásfoglaláson túlmenően az IFRS minősítés megszerzését célzóan törvénymódosítást eszközöljön.
Abban megállapodás született, hogy a törvénymódosításig a kamara azon kamarai tagoknak adhat IFRS minősítést, akik olyan gazdálkodó könyvvizsgálatában közreműködtek, amely a beszámolóját (pénzügyi kimutatását) a nemzetközi számviteli standardok szerint állította össze, beleértve a beszámolót aláíró könyvvizsgálót, továbbá az audit team munkájában igazolhatóan résztvevő kamarai tag könyvvizsgálókat.
A törvénymódosítást követően lehetővé válhat, hogy azok a kamarai tag könyvvizsgálók is megszerezhessék az IFRS minősítést, akik komponens könyvvizsgálóként tevékenykednek, vagyis az anyavállalat audit instrukcióinak megfelelően a magyarországi leányvállalatokra vonatkozó IFRS alapú jelentéscsomagokat könyvvizsgálják, valamint hogy a minősítésnek megfelelő vizsga letételével is lehetőség legyen valamennyi minősítést megszerezni.
Az ülésre meghívást kapott két jogi képviselő vállalta, hogy segítséget nyújt a törvény vonatkozó paragrafusára irányuló módosító indítvány elkészítésében.

*Másodlagos státusz kérdése
Az elnökség kérte a felvételi bizottság elnökét, hogy a bizottság gondolja végig a másodlagos státusz kérelmek és egyáltalán a könyvvizsgálói tevékenység mellett végzett más irányú tevékenység engedélyezésének problematikáját, mely témával az elnökség soron következő ülésén kívánnak foglalkozni.

Ezután került sor a kérelmek elbírálására.

Hat könyvvizsgáló cég és négy egyéni vállalkozó gazdálkodó szerv, valamint egy tagfelvételét kérő került nyilvántartásba vételre kérelem alapján. Hét határozat született szüneteltető státuszmódosítási kérelemre, négy estben szüneteltetőből aktív státuszba került kérelmező.
Nyolc fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, három fő elhunyt, hivatalból került megszüntetésre tagsági viszonyuk. Nyolc könyvvizsgáló cég kérelmére született határozat a tagsági viszony megszüntetéséről.
Másodlagos státusz kérelemre egy megerősítő, egy elutasító határozat került meghozatalra, egy esetben pedig az ideiglenesen – meghatározott időszakra – megadott másodlagos státusz megszűntetéséről határozott a bizottság. Egy eljárás megszűntetésre került, mert kamarai tag törvényi előírásokkal ellentétes jogviszonyát rendezte, két esetben azonban éppen hogy a törvényi előírások be nem tartása miatt kellett felszólítani kamarai tagokat.
Tizenkét fő a mentori rendszerbe kezdte meg szakmai gyakorlatát, egy esetben eljárást megszüntető végzést volt kénytelen hozni a bizottság, mert a Tagjelölt mentora nem felelt meg a szabályzatban leírt követelmények egyikének.
Húsz kamarai tag könyvvizsgáló és egy könyvvizsgáló cég szerezte meg az IFRS minősítést. Határozat született 2 pénzügyi intézményi, három költségvetési, valamint egy befektetési vállalkozási minősítés megszerzésére könyvvizsgáló cégek vonatkozásában. Visszavonásra került négy költségvetési és egy pénzügyi intézményi minősítés.

 

A Felvételi Bizottság alakuló ülése - 2012. január 10.

A bizottság tagjai

Dr. Gáti Katalin
Grósz Józsefné
Kétyi Mihály Antal
Szabó Györgyi
Tölgyes András
Vesztergom Lajosné


A bizottság tagjai maguk közül titkos szavazással elnököt választottak Tölgyes András személyében.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2012. január 10-én megtartott üléséről

A bizottság újonnan megválasztott elnöke megköszönte a bizalmat, és kérte a tagok segítségét felelősségteljes munkájának ellátásában.

Utalt arra, hogy szerencsésnek tartja, hogy egy már a korábbiakban is tevékenykedő bizottsági tag vállalja az elnök tisztségét, mert ily módon a feladatok ismerete, a négy év alatt kialakult rutin zökkenő mentesebbé teszi a bizottság munkáját, ezáltal biztosítva a folyamatosságot.

Az alakuló ülést felhasználta a bizottság a beérkezett kérelmek elbírálására.


Hét könyvvizsgáló cég és két egyéni vállalkozó gazdálkodó szerv, valamint három tagfelvételét kérő került nyilvántartásba vételre kérelem alapján. Hat határozat született szüneteltető státuszmódosítási kérelemre, egy estben szüneteltetőből aktív státuszba került kérelmező.
Tizenhat fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, egy fő elhunyt, hivatalból került megszüntetésre tagsági viszonya. Tizennégy könyvvizsgáló cég kérelmére született határozat a tagsági viszony megszüntetéséről, egy Egyéni vállalkozó gazdálkodó szervezet szintén hivatalból került törlésre kamarai tag halála miatt.

Egy kérelem érkezett másodlagos státusz betöltésére, azonban hiánypótlásra volt kénytelen felszólítani bizottság kérelmezőt a felvételi szabályzat 14. pontja szerinti munkáltatói nyilatkozat, az ASZ 61. pontja szerinti munka,- vagy megbízási szerződés, valamint a munkaköri leírás becsatolásával.

A mentori rendszerbe három új tagjelölt került nyilvántartásba, egy tagjelölt és mentor között felbontásra került a mentori megállapodás.

Határozat született két kamarai tag könyvvizsgáló pénzügyi intézményi, két könyvvizsgáló cég költségvetési minősítésének megadására, valamint két pénzügyi intézményi és egy költségvetési minősítés visszavonására kérelem alapján.

 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X