Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Felvételi Bizottság 2009. évi ülései

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. december 8-án megtartott üléséről

 

Az érdemi munka megkezdése előtt Szabó Anna elnök köszöntötte a bizottság tagjait, és sajnálattal vette tudomásul, hogy a két állami szerv képviselői nem tudták elfogadni a felvételi bizottság utolsó ülésére szóló meghívást. Szabó Anna néhány mondatban összefoglalta a bizottság második évében történteket. Hangsúlyozta, hogy az első év kezdeti nehézségei ebben az évben már kevésbé látszottak, viszont sok olyan kérelemmel találkoztak, mely újabb gondolatokat vetett fel úgy a kamarai törvény, mint az ahhoz kapcsolódó alapszabály és felvételi, mentori szabályzat módosítására.
Elmondta, hogy a felvételi bizottság kezdeményezésére módosult a kamarai törvény két pontban. 2009. november 17-től lehetőség nyílik szüneteltető tagfelvételi kérelem benyújtására, a minősítés megadása iránti kérelem elbírálásánál a benyújtást megelőző 5 éven belül kell igazol a szakmai gyakorlatot.

A következő év első félévének üléseit is jóváhagyta a bizottság, a korábbi gyakorlatnak megfelelően 2010. I. félévében minden hónap második keddjén ülésezik a felvételi bizottság, így: január 12-én, február 9-én, március 9-én, április 13-án, május 11-én és június 8-án.

A Felvételi bizottság mai ülésén megvitatta a beérkezett tagfelvételi- és nyilvántartásba vételi kérelmeket, a mentori rendszerbe történő felvételi kérelmeket. Döntött státuszmódosítási-, tagsági viszonyt megszüntető kérelmek tekintetében, cégek és kamarai tag könyvvizsgálók minősítési kérelmeiben. Határozatok születtek másodlagos státusz kérelmek ügyében, valamint néhány kamarai tag figyelmét felhívta kamarai törvénynek nem megfelelő jogviszonya mielőbbi rendezésére.

A mai ülésen négy könyvvizsgáló cég került nyilvántartásba, öt fő felvételt nyert a kamarába. Hat kamarai tag szüneteltető státuszkérelmében hozott elfogadó, egy esetben elutasító határozatot.
Tizennégy kamarai tag könyvvizsgáló és öt könyvvizsgáló cég törlési kérelme érkezett a Felvételi Bizottság elé, aki határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről.
Négy minősítési kérelem ügyében hozott pozitív döntést a bizottság. Határozat született egy pénzügyi intézményi minősítés megadásában, három könyvvizsgáló cég közül kettő az Állami Számvevőszék bevonásával költségvetési minősítést, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének véleményét figyelembe véve egy cég pénzügyi intézményi minősítést kapott.
Két visszavonó határozatot hozott, egy kamarai tag és egy könyvvizsgáló cég kérte minősítése visszavonását.
A mentori rendszerbe három fő került a könyvvizsgálójelöltként nyilvántartásába, akik közül ketten könyvvizsgáló mellett kezdik szakmai gyakorlatukat, egy fő pedig az Alapszabály 440. pontja alapján más gazdasági társaságban tölti az első évet.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. november 10-én megtartott üléséről


A Felvételi bizottság mai ülésén a mindenkori bizottsági feladatokon kívül, - tagfelvételi kérelmek, nyilvántartásba vételi kérelmek, a mentori rendszerbe történő felvételi kérelmek elbírálása, valamint státuszmódosítási kérelmekben (főfoglalkozásúból szüneteltetőbe és viszont, tagság megszűnése) döntéshozás, minősítési kérelmekben határozathozatal – megvitatta a kamarai törvény módosítása kapcsán változtatni szükséges felvételi szabályzatot.
A kamarai törvény még kihirdetés előtt áll, azonban a Pénzügyminisztérium előterjesztése ismert. A Felvételi bizottság munkáját befolyásoló két törvényi előírás módosul, mégpedig a tagfelvételi kérelem szüneteltetőkénti benyújtásának lehetősége, valamint a minősítési kérelmeknél a szakmai gyakorlat teljesítésének időintervallum meghatározása, nevezetesen a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül kell megszerezni a szakmai gyakorlatot a minősítésnek megfelelő szakterületen.
A felvételi szabályzat módosításának tervezete a Területi Szervezetek elnökeivel kibővített elnökségi ülésre kerül, mely döntését követően a küldöttgyűlés elé elfogadásra.

A mai ülésen négy könyvvizsgáló cég került nyilvántartásba a benyújtott dokumentumai alapján.

A mentori rendszerben szakmai gyakorlatukat befejezők közül nyolcan adták be tagfelvételi kérelmüket, közülük 1 tagjelölt kérelmét csak részben fogadta el a bizottság. Kérelmezőnek a törvénynek nem megfelelő jogviszonyát az eskütételt megelőző napig módosítani kell.

Két kamarai tag szüneteltető státuszkérelmében hozott elfogadó határozatot.

Tizenegy kamarai tag könyvvizsgáló és két könyvvizsgáló cég törlési kérelme érkezett a Felvételi Bizottság elé, aki határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről.

Öt minősítési kérelem ügyében hozott pozitív döntést a bizottság. Határozat született két pénzügyi intézményi, egy befektetési vállalkozási, egy pénztári, valamint egy biztosítási minősítés megadásában. Hét könyvvizsgáló cég közül négy az Állami Számvevőszék bevonásával költségvetési minősítést, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének véleményét figyelembe véve három cég pénzügyi intézményi minősítést kapott.

Négy kamarai tag könyvvizsgálónak levélben hívta fel a bizottság figyelmét jogviszonyának rendezésére. Mindannyian az éves adatszolgáltatás adatlapján bejelöltek olyan gazdasági társaságot, melyben könyvvizsgálói tevékenységet folytatnak, azonban egyikőjük sem nyilvántartott társasága a kamarában.
A mentori rendszerbe három fő került a könyvvizsgálójelöltként nyilvántartásába, akik közül ketten könyvvizsgáló mellett kezdik szakmai gyakorlatukat, egy fő pedig az Alapszabály 440. pontja alapján más gazdasági társaságban tölti az első évet.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. október 13-án megtartott üléséről

2009. október 13. érvényességi kezdettel hét könyvvizsgáló cég került nyilvántartásba a benyújtott dokumentumai alapján.

A mentori rendszerben szakmai gyakorlatukat az elmúlt hónapokban többen befejezték, így lehetőségük nyílt tagfelvételi kérelmük benyújtására. A kérelmek benyújtása több módon történt; az esetek többségében könyvvizsgáló cégnél alkalmazásban állók, vagy egyéni vállalkozóként működők kérelmének adott helyt a bizottság, szám szerint 7 főnek. Négy kérelem ügyében a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazásával döntöttek, 3 tagjelölt kérelmét pedig csak részben fogadta el, kérve a törvénynek nem megfelelő jogviszony rendezését az eskütételt megelőző napig. Egy esetben a másodlagos státuszkérelem elutasításra került, de közalkalmazottként a Felvételi Szabályzat 80. pontja alapján szüneteltetőként felvételre került kérelmező.

Hat kamara tag kérte a bizottságtól engedély megadását jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység újbóli végzéséhez, öt fő szüneteltető státuszkérelmében hozott elfogadó határozatot.

Egy kamarai tag másodlagos státuszkérelmének helyt adott a bizottság, két esetben pedig a másodlagos státusz megszűnését vette tudomásul.

Hat kamarai tag könyvvizsgáló és szintén hat könyvvizsgáló cég törlési kérelme érkezett a Felvételi bizottság elé, aki határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről.

A mentori rendszerbe öt fő került a könyvvizsgálójelöltként nyilvántartásába, akik kivétel nélkül könyvvizsgáló mellett kezdik szakmai gyakorlatukat.

Az állami szervek bevonásával egy könyvvizsgáló cég költségvetési minősítési kérelmének, egy könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi minősítési kérelmének, valamint két kamarai tag könyvvizsgáló pénzügyi intézményi minősítési kérelmének adott helyt a bizottság.
A Kkt. 50. § (2) a) pontjára hivatkozással benyújtott kérelmet a felvételi bizottság elutasította a két év jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére irányuló jogviszony hiánya miatt.
 

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. szeptember 8-án megtartott üléséről

A bizottsági ülésen egy minősítési kérelmet benyújtott kamarai tag könyvvizsgáló személyes meghallgatást kért, kérelmének pozitív elbírálása érdekében. A minősítésnek megfelelő állami szerv részéről megjelent képviselő az elhangzottakat és a pótlólag benyújtott dokumentumokat áttekintette és összevetette azt az állami szerv nyilvántartásaiban szereplő információkkal, melyek következményeképpen megállapítást nyert kérelmező jogosultsága a minősítés megszerzésére.

Szabó Anna, a bizottság elnöke néhány mondatban beszámolt a könyvvizsgálói konferenciát megelőző elnökségi ülésen elhangzottakról.

Ezek után a kérelmek elbírálására került sor. Nyolc könyvvizsgáló cég került nyilvántartásba a benyújtott dokumentumai alapján. 7 fő tagfelvételi kérelmét fogadta el a bizottság, közülük egy fő köztisztviselőként az Felvételi Szabályzat 80. pontja alapján szüneteltetőként került felvételre, két fő esetében pedig részben helyt adó határozatot hozott a bizottság.
Egy tagnál a tevékenység újbóli végzéséhez adott engedélyt, valamint tizenöt szüneteltető kérelemben hozott elfogadó határozatot.
Tizenöt kamarai tag könyvvizsgáló és nyolc könyvvizsgáló cég törlési kérelme érkezett a Felvételi Bizottság elé, mely határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről.

A mentori rendszerbe öt fő került a könyvvizsgáló jelöltek nyilvántartásába az ASZ 440. pontja alkalmazásával, 6 fő könyvvizsgáló mellett kezdi szakmai gyakorlatát. Nyilvántartásból hivatalból egy fő került törlésre.

Az állami szervek bevonásával az ülésen hat könyvvizsgáló cég költségvetési minősítési kérelmének ügyében hozott pozitív döntést. Egy kamarai tag könyvvizsgáló és egy könyvvizsgáló cég kérelmében határozatot elektronikus szavazás útján hozott a bizottság, 2009. szeptember 17. dátummal minősítését megkapta.
 

 

 Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. július 7-én megtartott üléséről

A bizottságnak külön feladatok megoldására nem kellett időt fordítani, ezért a kérelmek megbeszélésével, elbírálásával kezdődhetett a munka.

Az ülésen két könyvvizsgáló cég került nyilvántartásba a benyújtott dokumentumai alapján, egy céget hiánypótlásra szólított fel a bizottság. 1 fő a Kkt. 11. § (2) alkalmazásával kérte felvételét. Részben helyt adó határozatot hozott a bizottság azzal, hogy az eskütételig rendeznie kell jogviszonyát.
Két tagnál a tevékenység újbóli végzéséhez adott engedélyt, valamint tíz szüneteltető kérelemben hozott elfogadó határozatot, két esetben hiánypótlásra szólította fel kérelmezőket.
Tizenhárom kamarai tag könyvvizsgáló és három könyvvizsgáló cég törlési kérelme érkezett a Felvételi Bizottság elé, mely határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről. Két esetben a megszűnést megállapító határozat előtt hiánypótlásra szólított fel a bizottság.
A bizottság egy esetben hozott eljárást megszüntető végzést, két esetben pedig a jogviszony rendezésére szólított fel.

A mentori rendszerbe két fő került a könyvvizsgáló jelöltek nyilvántartásába. Nyilvántartásból saját kérelemre egy fő kérte törlését, négy esetben hivatalból kerültek törlésre tagjelöltek. Az indok minden esetben az, hogy a szabályzatban foglalt öt éven belül nem, vagy csak részben tudtak elfogadható szakmai gyakorlatot igazolni.

Az állami szervek bevonásával az ülésen két könyvvizsgáló cég költségvetési minősítési kérelmének ügyében hozott pozitív határozatot.
Egy kamarai tag könyvvizsgáló és egy könyvvizsgáló cég kérelmére visszavonta a bizottság a minősítést.

A bizottság elnöke Szabó Anna mindenkinek kellemes pihenést, jó nyaralást kívánt a legközelebbi ülésig, mely szeptember 8-án lesz.

 

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. június 9-én megtartott üléséről

Szabó Anna a bizottság elnöke röviden tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a kamarai törvény ismét módosítás előtt áll. Ehhez a kamara elnöke kérte a bizottságokat, hogy állítsák össze törvénymódosítási javaslataikat, melyek előterjesztés formájában kerülnek a kihelyezett, kibővített elnökségi ülés elé.

A Felvételi bizottság négy pontban tett javaslatot a Kkt. módosítására:

Ezt követően megbeszélték a bizottsági tagok a 2009. II. félévre tervezett ülések napját. Ennek alapján a bizottság a következő napokon ül össze:

  • Július 7.
  • Augusztusban nincs ülés.
  • Szeptember 8.
  • Október 13.
  • November 10.
  • December 8.

A következőkben rátértek a bizottsághoz benyújtott kérelmek tárgyalására.

A bizottság négy könyvvizsgáló céget vett nyilvántartásba a benyújtott dokumentumai alapján, valamint 6 fő tagfelvételi kérelmét bírálta el pozitívan. A hat kérelmező közül ketten a Kkt. 11. § (2) alkalmazásával nyertek felvételt.

Egy tagnál a tevékenység újbóli végzéséhez adott engedélyt, valamint hat szüneteltető kérelemben hozott elfogadó határozatot, két esetben hiánypótlásra szólította fel kérelmezőket.

Huszonöt kamarai tag könyvvizsgáló és nyolc könyvvizsgáló cég törlési kérelme érkezett a Felvételi Bizottság elé, mely határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről.

A mentori rendszerbe nem érkezett kérelem.

Az állami szerv (ÁSZ) bevonásával egy könyvvizsgáló cég minősítési kérelmének ügyében döntés született, és a minősített könyvvizsgálói cégek és a könyvvizsgálók névjegyzékébe került, melyről igazolást is kézhez kapott a társaság.

 

 

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. május 12-én megtartott üléséről

 

Szabó Anna röviden tájékoztatta a bizottság tagjait a 2009. május 9-én megtartott küldöttgyűlés eseményeiről. Elmondta, hogy a Felvételi bizottság 2008. évi tevékenységéről készült beszámolóját a küldöttek egyhangúlag elfogadták. 

A felvételi és a minősítési szabályzat módosításáról elmondta, hogy úgy a közfelügyelet, mint a Pénzügyminisztérium javaslatait figyelembe véve a küldöttek elé terjesztett írásbeli módosító indítványt, és a módosításokkal egységes szerkezetbe öntött felvételi szabályzatot és minősítési szabályzatot egyhangúlag jóváhagyta a küldöttgyűlés.

 A bizottság egyetlen könyvvizsgáló céget vett nyilvántartásba a benyújtott dokumentumai alapján, szintén egy fő tagfelvételi kérelmét hagyta jóvá. Egy másik kérelem ügyében hiánypótlásra szólította fel Tagjelöltet, aki a Kkt. 11. § (2) alkalmazásával adta be kérelmét. A hiány pótlását követően születik döntés kérelme ügyében.

Két tagnál a tevékenység újbóli végzéséhez adott engedélyt, valamint négy szüneteltető kérelemben hozott elfogadó határozatot.

Kilenc kamarai tag könyvvizsgáló és négy könyvvizsgáló cég törlési kérelme érkezett a Felvételi Bizottság elé, mely határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről.

A mentori rendszerbe egy új kérelem érkezett.

Az állami szervek (ÁSZ és PSZÁF) bevonásával négy könyvvizsgáló cég minősítési kérelmének ügyében döntés született, és a minősített könyvvizsgálói cégek és a könyvvizsgálók névjegyzékébe kerültek, melyről igazolást is kézhez kaptak.

 

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. április 14-én megtartott üléséről


Elsőként Szabó Anna tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy az elnökség március 17-én megtartandó területi szervezetek elnökeivel kibővített ülésére elkészült a bizottság 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolója. A beszámoló szövegének végleges kialakítása előtt tagoknak lehetőségük volt véleményt nyilvánítani annak tartalmáról, a beszámoló az észrevételek figyelembe vételével került az elnökségi ülésre előterjesztésre.

Emlékeztetőül Elnök előadta, hogy egy nyilvántartott könyvvizsgáló cég tagsági viszonyának megszűnéséről hozott határozat ellen a cég az elnökség felé fellebbezéssel élt. Elnökség az előző ülésén döntést nem hozott, hiánypótlásra szólította fel a céget, melyben kérte a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül a Felvételi bizottság részére megküldeni azon dokumentumokat, mely alapján az elnökség dönteni tud fellebbezése tárgyában. Az okiratok határidőben megérkeztek, így a bizottság véleményét továbbítani tudta az elnökségi tagok részére döntésük meghozatala érdekében.

Hét könyvvizsgáló céget benyújtott dokumentumai alapján határozattal nyilvántartásba vett a bizottság. Nyolc fő tagfelvételi kérelmét jóváhagyta, melyből egy fő kérelmében a döntést a Kkt. 11. § (2) alkalmazásával hozta meg, két fő szüneteltetőként nyert felvételt a felvételi szabályzat 80. pontjára figyelemmel. Két kérelem ügyében részben helyt adó határozatot hozott a bizottság. Határozatának indokolásában felhívta tagjelöltet, jogviszonyuk rendezésére, az eskü letételét megelőző 48 órán belül. Három tagnál a tevékenység újbóli végzéséhez adott engedélyt, valamint két szüneteltető kérelemben hozott elfogadó határozatot. Hét kamarai tag könyvvizsgáló és két könyvvizsgáló cég törlési kérelme érkezett a Felvételi Bizottság elé, mely határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről.

A tagjelöltek névjegyzékébe két fő került bejegyzésre.

Az állami szerv bevonásával négy könyvvizsgáló cég és egy fő kamarai tag könyvvizsgáló minősítési kérelmének ügyében döntés született, és a minősített könyvvizsgálói cégek és a könyvvizsgálók névjegyzékébe kerültek, melyről igazolást is kézhez kaptak.
  

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. március 10-ei üléséről
 

Elsőkét Szabó Anna elnök tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a legutóbbi elnökségi ülés napirendjére tűzött két, felvételi bizottság elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezés megtárgyalását. Elnök asszony meghívást kapott az elnökségi ülésre, ahol röviden ismertette az elutasító határozat megszületésének okát. Az egyik fellebbezésre határozat nem született, hiánypótlásra hívta fel elnökség az I. fokú határozat ellen fellebbező céget, a másik esetben másodfokon helybenhagyta a felvételi bizottság határozatát.

A felvételi-, mentori, valamint a minősítési szabályzat, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatok figyelembevételével végrehajtott módosításokat a kamara jogi képviselője és egyben a szabályzatok kezelője összegezte, a munkapéldányt ismét áttanulmányozták a bizottság tagjai, és néhány aprósággal még kiegészítették. A végleges szabályzatok módosítására irányuló előterjesztést az elnökség soron következő ülése tárgyalja.

A következőkben rátértek a benyújtott kérelmek tárgyalására.

Öt könyvvizsgáló céget, négy tagjelöltet benyújtott dokumentumai alapján határozattal nyilvántartásba vett a bizottság.

Két szüneteltetési kérelmet engedélyezett, és hét kamarai tag könyvvizsgáló, valamint négy könyvvizsgáló cég törlési kérelme ügyében határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről.

Két bejelentés alapján a másodlagos jogviszonyuk megszűnésének bejelentését vette tudomásul a bizottság, és kérte a főtitkári hivatalt a nyilvántartásban történő átvezetésre.

Két esetben a benyújtott okiratok figyelembevételével aktív státuszában lévő könyvvizsgálók státusza megerősítésre került.

A mentori rendszerbe négy új kérelem érkezett, ebből két fő az Alapszabály 440. pontja alapján kezdte el szakmai gyakorlatát.

Végezetül az állami szervek bevonásával két könyvvizsgáló cég és három fő kamarai tag könyvvizsgáló minősítési kérelmének ügyében döntés született, és a minősített könyvvizsgálói cégek és a könyvvizsgálók névjegyzékébe kerültek, melyről igazolást is kézhez kaptak.

 

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. február 10-ei üléséről

A Bizottság a szokásos eljárásokon kívül megtárgyalta a felvételi, a mentori, valamint a minősítési szabályzat, és  az alapszabály módosítására  vonatkozó javaslatokat.

A módosítások a kamara jogi képviselője és jogásza véleményének figyelembe vételével történtek. Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatok a következő bizottsági ülés elé kerülnek ismét, a szükséges finomítások elvégzése után a 2009. áprilisi kibővített elnökségi ülés elé kerül beterjesztésre, és elfogadásra. 

A bizottság több kamarai tagot érintő minősítéssel kapcsolatos kérdésben megfogalmazta véleményét.

A Kkt. hatályba lépése előtt meghirdetett költségvetési minősítési tanfolyamon résztvevő kérelmező a kamarától kapott igazolás alapján kérte a költségvetési minősítés nyilvántartásba vételét. Korábbi években a még kamarai tagsággal nem rendelkező a tanfolyam elvégzéséről igazolást kapott azzal, hogy amint a kamara tagjává válik, kérheti a minősítés nyilvántartásban történő rögzítését. Kérelmező tagsági viszonya 2008. évben keletkezett.

A Kkt. hatályba lépésével - 2008. január 1. napjától - azonban megváltoztak a minősítés szabályai. A Kkt. átmeneti rendelkezései között pontosan meghatározza a korábban megszerzett minősítésekre, illetve a Kkt. hatályba lépésekor folyamatban levő minősítési eljárásokra irányadó szabályokat. Ennek megfelelően, ha a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a Kkt. hatálybalépésekor rendelkezett a 49. § szerinti - érvényes - minősítéssel (szerepelt a kamara vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által e célból vezetett nyilvántartásban), e minősítést az új szabályok (azaz a Kkt. 50. §-a) szerint megszerzett minősítésnek kell tekinteni (Kkt. 203. §). A kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek engedélye és minősítése (valamint a szüneteltetői státusz továbbvitelének lehetősége) tehát érvényben maradt a Kkt. hatálybalépésével.

Az átmeneti rendelkezések ugyanakkor egyértelművé teszik, hogy a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítési kérelménél  a törvény hatálybalépésétől kezdődően már az új előírások alapján kötelesek eljárni a Felvételi Bizottság.

Az előzőek értelmében a 2007. évben kiadott igazolás alapján a költségvetési minősítés  nyilvántartásba vételnek akkor lett volna helye, ha azt 2007. december 31-ig a kérelmező kezdeményezi ennek bejegyzését.

A jelenleg hatályos előírások alapján a  Kkt. 50. §-ának (2) bekezdése határozza meg, hogy  a minősítéssel kapcsolatos kérelem milyen feltételek teljesülése esetén fogadható el. a tárgyalt kérelem esetében nem teljesültek a hivatkozott törvényi előírások, ezért a bizottság elutasította a költségvetési minősítésre vonatkozó kérelmet.

Öt könyvvizsgáló céget benyújtott dokumentumai alapján határozattal nyilvántartásba vett a bizottság.

Hat fő tagfelvételi kérelmét jóváhagyta, melyből egy fő kérelmében a döntést a Kkt. 11. § (2) alkalmazásával hozta meg, egy fő kérelmét pedig csak részben fogadta el azzal, hogy legkésőbb az eskütételig fennálló munkaviszonyát megszünteti, és azt dokumentummal igazolja.

Öt státuszmódosítási kérelem közül három fő szüneteltető státuszmódosítási kérelméről, és két fő jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére irányuló kérelméről hozott elfogadó határozatot.

Tizenöt kamarai tag könyvvizsgáló és négy könyvvizsgáló cég törlési kérelme érkezett Felvételi Bizottsága elé, mely határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről.

A mentori rendszerbe hét új kérelem érkezett, három fő mentorváltás miatt nyújtott be új mentori megállapodást, elfogadásra és aláírásra, két fő az Alapszabály 440. pontja alapján kezdte el szakmai gyakorlatát.

3 fő törlésre került a rendszerből, mert kifutottak a szabályzatban megadott öt évből úgy, hogy közben értékelhető évük nem vagy csak részben volt.

Az állami szerv bevonásával két könyvvizsgáló cég és egy fő kamarai tag könyvvizsgáló minősítési kérelemének ügyében döntés született, és a minősített könyvvizsgálói cégek és a könyvvizsgáló névjegyzékébe kerültek, melyről igazolást is kézhez kaptak. 

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2009. január 13-ai üléséről

A bizottság első évben kialakított munkamódszerének továbbfejlesztése indokolt, annak érdekében, hogy hatékonyan dolgozzon, és maradéktalanul eleget tegyen a Ket. előírásainak. A kérelmek elbírálásának korábbi gyakorlata továbbfejlesztésének feltételeit 2009. január 15. dátumtól állandó jogi segítség biztosítja.

A beérkezett kérelmeket az ügyintéző formailag megvizsgálja, és a hiánypótlásokra telefonon, elektronikus úton felszólítja a tagot, cég képviselőjét. Gyakorlatilag a határozatok tervezete az egyértelmű kérelmeknél (tagfelvétel, kilépés, szüneteltetés) a bizottsági ülésre megfogalmazódik. A jogilag bonyolultabb, és/vagy a bizottság mérlegelési jogkörét érintő kérelmekre - jogi vélemény alapján - határozati javaslat készül, melyet a bizottság döntésével véglegesít, vagy módosít.

A cél az, hogy a bizottságnak több ideje legyen a méltánylási jogkört igénylő kérelmek elbírálására, és a tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatok állandó felülvizsgálatára, és fejlesztésére.

Az elkövetkező hetekben egyik legfontosabb feladata a bizottságnak a Felvételi-, a Mentori Szabályzat, valamint az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat elkészítése.

Főtitkári Hivataltól a bizottság az integrált informatikai rendszerből néhány nagyon fontos információ rögzítésének és lekérdezésének lehetőségét kérte, melyek feltétlenül szükségesek az ellenőrzési feladatok elvégzéséhez.

A bizottság ezen az ülésen hat könyvvizsgáló céget és két főt benyújtott dokumentumai alapján határozattal nyilvántartásba vett.

Tizenhárom státuszmódosítási kérelemről elfogadó határozatot hozott. Másodlagos státuszra kérelmet egy fő adott be.

A kamara tagjai közül huszonkilenc fő és hat könyvvizsgáló cég törlési kérelme érkezett a kamara Főtitkári Hivatalába, a Felvételi Bizottság határozott a tagsági viszonyuk megszüntetéséről. Egy könyvvizsgáló céget a bizottság saját hatáskörben törölt a nyilvántartásból, mert nem felelt meg a Kkt. 35. §-ának.

A mentori rendszerbe egy új kérelem érkezett, érdemben dönteni bizottság nem tudott, mert hiányos volt a kérelem. 3 fő mentorváltás miatt nyújtott be új mentori megállapodást, elfogadásra és aláírásra.

Öt könyvvizsgáló cég és két kamarai tag könyvvizsgáló minősítési kérelemének ügyében döntés született, és a minősített könyvvizsgálói cégek és könyvvizsgálók névjegyzékébe kerültek

Betöltés...
X