Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2015. évi tevékenységről

A Kamarai törvény (2007. évi LXXV. törvény) 179. § értelmében a fegyelmi bizottság évenként összefoglaló értékelést tartalmazó jelentést készít a tárgyévben lefolytatott fegyelmi eljárások tapasztalatairól, a kiszabott szankciókról. A jelentést az alábbiakban olvashatják.

2015. évben a bizottság 9 alkalommal ülésezett, melyen összesen 121 darab határozatot hozott.

A 121 darab fegyelmi eljárásból 33 megszüntetéssel zárult, 3 alkalommal függesztette fel a bizottság az eljárást, míg további 30 esetben a bizottság úgy ítélte meg, hogy a fegyelmi vétséget az eljárás alá vont elkövette, de az olyan csekély mértékű volt, hogy a legenyhébb fegyelmi büntetés alkalmazása is indokolatlan volt, ezért figyelmeztetés mellett történt ezekben az esetekben a megszüntetés.

50 alkalommal szabott ki a bizottság fegyelmi büntetést, amelyből
- 16 esetben írásbeli megrovás,
- 29 esetben pénzbírság,
- 4 esetben kizárás,
- 1 esetben pedig szüneteltetés elrendelése volt a fegyelmi büntetés.

2015. évben a Fegyelmi bizottság által hozott határozatok pénzbírságának az összege 6 530 000 Ft, míg a kiszabott eljárási költségtérítés összege 1 445 000 Ft volt. (A kiszabott pénzbírság és eljárási költségtérítés a határozatok jogerőre emelkedése függvényében kerül kiszámlázásra.)

A bizottság 4 esetben engedélyezte a részletfizetést, 1 alkalommal pedig visszavonta a határozatát.

Az átlagos pénzbírság mértékével nem foglalkozom a beszámolóban, mert a fegyelmi határozatoknál minden esetben a bizottság törekszik a külső arányosságok megtartására, amely annyit jelent, hogy ugyanolyan típusú mulasztás esetében megközelítőleg ugyanolyan pénzbírságot szabunk ki. Abban az esetben, hogyha az eljárás alá vont ellen volt már fegyelmi eljárás folyamatban – esetlegesen több eljárás is – és ugyanolyan típusú, akkor ezt súlyosító körülményként értékeljük.

2015-ben 6 darab fellebbezés érkezett, melyből az elnökség 5 esetben változtatta meg a bizottság határozatát, 1 esetben pedig helyt adott annak.

A bizottság úgy ítélte meg a 2015. évi határozatok meghozatalánál, hogy a szociális körülmények figyelembevétele a fegyelmi büntetések mértékének megállapításakor nem a bizottság feladata, hanem a főtitkári hivatalé abban az esetben, hogyha a pénzbírság kiszabása, vagy a költségtérítés megtérítési jövedelmi viszonyokkal kapcsolatos problémát jelent, akkor a fizetés mérséklése vagy elengedése a főtitkár hatáskörébe „tartozik”. A részletfizetés a Fegyelmi bizottság hatásköre, de – mint ahogy korábban leírtam – csak 4 darab részletfizetési kérelem volt 2015. évben. A kérelmeknek helyt adtunk.

A fegyelmi határozatok közül több mint a fele a határozatoknak adatszolgáltatások elmulasztása és kötelező szakmai továbbképzés elmulasztása miatt került a bizottság elé.

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy milyen típusú ügyekben került sor fegyelmi eljárás lefolytatására.

Adatszolgáltatás elmulasztása                               44 esetben
Továbbképzés elmulasztása                                   20 esetben
Minőség-ellenőrzésből származó eljárás              20 esetben
Egyéb ”hatóságok” által tett bejelentés                  27 esetben
Egyéb ügyekben                                                         10 esetben
Összesen:                                                                121 esetben

A fegyelmi bizottság a bizottsági szakértőknek megköszönte az eddigi közreműködést. Erre azért került sor, mert az elmúlt 4 évben szakértő megbízására nem került sor, azt vagy a bizottsági tagok saját munkájukkal megoldották, vagy rendkívüli minőség-ellenőrzést kért a bizottság. Rendkívüli minőség-ellenőrzést 3 esetben kért a bizottság, amelynek a döntését a határozat hozatalánál figyelembe vettük.

Az elmúlt választási ciklusban működő bizottság az új választások utáni bizottság részére az „utódul” hagyott ügyekről írásbeli kimutatást készített, amelyet átadott a választások utáni bizottság részére.

A 4 éves választási ciklusban, a bizottságban az alábbi könyvvizsgálók végeztek bizottsági feladatot. Minden bizottságban működő tag aktív könyvvizsgálói tevékenységet is végez. A bizottság elnöke és tagjai, mint aktív könyvvizsgálók minimum 5, maximum 40 könyvvizsgálói megbízással rendelkeznek.

1./Dr. Borzi Miklós                   bizottság elnöke                      minősítése nincs
2./Marosi Gizella                    bizottsági tag                          minősítése: költségvetési, pénzintézeti
3./Antal Iván                            bizottsági tag                          minősítése nincs
4./Torma József                     bizottsági tag                          minősítése: költségvetési
5./Viczkó József                      bizottsági tag                           minősítése: költségvetési

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X