Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2013. évi tevékenységről

2013. évben 157 darab határozatot hozott a bizottság, amelyből 2 darab nem fegyelmi eljárás kezdeményezésével volt kapcsolatos. Egy határozat részletfizetési kérelem elbírálására, a másik határozat pedig fegyelmi hatálya alóli mentesítésre vonatkozott.

Így tehát 155 darab fegyelmi eljárásban született döntés, amelyből 92 darab határozat megszüntetéssel zárult, ebből 32 esetben a bizottság úgy ítélte meg, hogy a fegyelmi vétséget az eljárás alá vont elkövette, de olyan csekély mértékű volt, hogy a legenyhébb fegyelmi büntetés alkalmazása is indokolatlan volt, ezért figyelmeztetés mellett történt ezekben az esetekben a megszüntetés.

95 alkalommal szabott ki a bizottság fegyelmi büntetést, amelyből 17 esetben írásbeli megrovás, 42 esetben pénzbírság kiszabására került sor, 2 esetben kizárás volt a fegyelmi büntetés, 1 esetben szüneteltetés elrendelése és 1 esetben pedig megrovás fegyelmi büntetés.
2013. évben a Fegyelmi bizottság által hozott határozatok pénzbírságának az összege 4.230.000,-Ft. (Ez az összeg a II. fokú határozatok megváltoztatását figyelembe véve került kimutatásra)

Az átlagos pénzbírság mértékével azért nem foglalkozom a beszámolóban, mert a fegyelmi határozatoknál minden esetben a bizottság törekszik a külső arányosságok megtartására, amely annyit jelent, hogy ugyanolyan típusú mulasztás esetében megközelítőleg ugyanolyan pénzbírságot szabott ki. Abban az esetben, hogyha az eljárás alá vont ellen volt már fegyelmi eljárás folyamatban – esetlegesen több eljárás is – és ugyanolyan típusú, akkor ezt súlyosító körülményként értékeljük.

A bizottság úgy ítélte meg a 2013. évi határozatok meghozatalánál, hogy a szociális körülmények figyelembevétele a fegyelmi büntetések mértékének megállapításakor nem a bizottság feladata, hanem a főtitkári hivatalé abban az esetben, hogyha a pénzbírság kiszabása, vagy a költségtérítés megtérítési jövedelmi viszonyokkal kapcsolatos problémát jelent, akkor a fizetés elengedése a főtitkárhoz „tartozik”. A részletfizetés a Fegyelmi bizottság hatásköre, de – mint ahogy korábban említettem – csak egy részletfizetési kérelem volt az elmúlt évben.

A Fegyelmi bizottság által lefolytatott eljárások a következő témakörökben oszlott meg:

Vétség

Összes határozat

Eljárás megszüntetése

Elmarasztalás

Hozzájár. díj és tagdíjfiz.

64

28
15 figyelmeztetéssel

21

Adatszolgáltatás elmulasztása

6

1
2 figyelmeztetéssel

3

Kötelező szakmai továbbképzés elmulasztása

29

9
6 figyelmeztetéssel

14

Minőségellenőrzés
„nem felelt meg” /adatszolg. elmulasztása

24

1
7 figyelmeztetéssel

16

Korrektség, segítőkészség
B) 1.4 (+ C)2.1.c)

1

1

Gondatlanság, szakmai hiányosság
C) 2.1.c)

3

1

2

Gondatlanság, szakmai hiányosság
C. 2.1.c (+ B)3.1.6.)

1

1

Gondatlanság, szakmai hiányosság
C) 2.1.c                (Kkt. 49. §)

18

17
1 figyelmeztetéssel

Függetlenség, összeférhetetlenség
Kkt. 11. § (1)

1

1

Hirdetés, ajánlattétel
B) 3.1.6., B)4.1., B)7.2.

2

1

1

EGYÉB
(kérelem, saját hatáskörben módosítás)

8

A 95 fegyelmi büntetést tartalmazó határozat közül 15 darab I. fokú határozat ellen nyújtott be az eljárás alá vont fellebbezést az elnökséghez, amelyből 12 esetben az elnökség az I. fokú határozatot megváltoztatta, 3 esetben hagyta helyben az I. fokú határozatot.

A II. fokú fegyelmi eljárások tételes kimutatása az alábbi:

2013. évi II. fokú fegyelmi eljárások eredménye

Minőségellenőrzés – Adatszolgáltatás elmulasztása
Etikai szab. C.) 2.2. c)
FELLEBBEZÉS: I. fok részbeni megváltoztatása a pénzbírság hatályban tartása mellett, indokolás kiegészítése, időközben tagság megszüntetésének kérelme megérkezett
300.000.- Ft pénzbírság

Tartozás – Etikai szabályzat C) 2.2. a) – I fok: 50 E Ft pénzbírság+10 E Ft költségtérítés)
FELLEBBEZÉS I. fok megváltoztatása: II. fok: Eljárás megszüntetése, főtitkári hivatal intézkedésével

Tartozás – Etikai szabályzat C) 2.2. a) – I. fok: 10 E Ft pénzbírság + 10 E Ft költségtérítés
FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: Eljárás megszüntetése, főtitkári hivatal intézkedésével

Minőségellenőrzés - Adatszolgáltatás elmulasztása – I. fok 300.000.- Ft pénzbírság +30 ktgtér.
Etikai szab. C.) 2.2. c)
FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: 200.000.- Ft pénzbírtság +30, +30 elj. ktgtér.

BEJELENTÉS - Kkt. 11. § (1) bek. f) – I. fok: 450.000.- Ft pénzbírság + 30 elj.ktgtér.
FELLEBBEZÉS: I. fok HELYBENHAGYÁSA
Részletfizetés engedélyezése

Tartozás – Etikai szabályzat C) 2.2. a) – I. fok: 80.000.- Ft pénzbírság +30 ktgtér.
FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: 40.000.- Ft pénzbírtság +30, +30 elj. ktgtér

Tartozás – Etikai szabályzat C) 2.2. a) – I. fok: 20.000.- Ft pénzbírság +10 ktgtér.
FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: Írásbeli megrovás + 10 elj. ktgtér.

Kötelező szakmai továbbképzés elmulasztása
Etikai szabályzat C) 2.2. b)
FELLEBBEZÉS: I. fok: 300 E FT pénzbírság + 30 EF eljárási költségtérítés
II. fok: I. fok megváltoztatása: Figyelmeztetés (új körülmény figyelembevételével)

Minőségellenőrzés - nem felelt meg
FELLEBBEZÉS: II: fok helybenhagyás:  200.000.- Ft pénzbírság + 30, + 30 ktgtér.

ÁSZ bejelentés - I. fok: 400.000.- Ft pénzbírság + 30.000.- Ft elj.ktgtér.
FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: 200.000.- Ft pénzbírság + I. fokú ktgtér.

KKB bejelentése – pénzügyi intézményi minősítés hiányában végzett könyvvizsgálat

  1. fok: 72.800.- Ft pénzbírság +30 ktgtér.

 FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása, II. fok: Figyelmeztetés

Saját hatáskörben indítva – A megbízási szerződésben más könyvvizsgáló szerepelt a
cég képviselőjeként. Minősítés hiányában kérték fel a jelentés aláírására.
FELLEBBEZÉS: I. fok helybenhagyva: 50.000.-Ft pénzbírság +10 ktgtér.

Tartozás – Etikai szabályzat C) 2.2. a) - kizárás
FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: 400.000.- Ft pénzbírság +30, +30 ktgtér.

Adatszolgáltatás elmulasztása -
FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatás: 2 év szüneteltetés

Adatszolgáltatás elmulasztása – I. fok: 500.000.- Ft pénzbírság + 30 ktgtér.
FELLEBBEZÉS: I. fok megváltoztatása: II. fok: 300.000.- Ft pénzbírság +30, +30

                                                                                               Dr. Borzi Miklós
a Fegyelmi bizottság elnöke

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X