Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Ellenőrző Bizottságának 2018. évi munkaterve

  1. A kamara 2017. évi beszámolójának és az éves terv teljesítésének véleményezése
  2. A kamara 2017. évi összesített pénzügyi tervének véleményezése
  3. Az EB 2017. évi működéséről szóló beszámolójának megtárgyalása, elfogadása
  4. MKVK elnökségének küldöttgyűlés elé terjesztett beszámolójának véleményezése
  5. A kamara utalványozási rendje szabályozottságának, az előírások betartásának vizsgálata
  6. Tárgyévi igénybevett szolgáltatások szerződés szerinti végrehajtásának ellenőrzése
  7. A GDPR előírásai bevezetésének ellenőrzése
  8. Tárgyévi beruházások vizsgálata, tervezettel való összevetése
  9. Egyéb ügyek (bizottsághoz írt kérelmek, beadványok, peres ügyek)


Budapest, 2018. február 20.

Géresi Anna
az ellenőrző bizottság elnöke

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X