Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Ellenőrző Bizottságának 2009. évi munkaterve

2009. első félév

1.2008. évi munkaterv áttekintése
2.A kamara 2008. évi beszámolójának és a pénzügyi terv végrehajtásának véleményezése
3.A kamara 2009. évi összesített pénzügyi tervének véleményezése
4.Tartalékképzési- és felhasználási szabályzat érvényesülése a tartalékolás helyzete


2009. második félév

1.Főtitkári tájékoztató a hivatal működésének eddigi tapasztalatairól
2.2010. pénzügyi terv véleményezése
3.Ellenőrző bizottság szervezeti és működési szabályzatának áttekintése, szükség szerint módosítására javaslattétel

Folyamatos: Előzetes egyeztetés alapján a területi szervezetek helyszíni ellenőrzése

 

A területi szervezetek felosztása a Bizottság tagjai között

Dr. Horváth József (Budapest):Somogy, Komárom, Veszprém, Győr
Csécsei János (Somogy m.,Kaposvár):Vas, Zala, Baranya, Tolna
Dr. Peszeki László (Pest m., Dunakeszi):Budapest, Heves, Nógrád, Borsod
Kontos József (Szolnok m., Túrkeve):Bács, Békés, Hajdú, Szabolcs
Hegedűs Mihály (Bács m., Lajosmizse):Szolnok, Csongrád, Fejér, Pest

 


 

ELLENŐRZÉSI ADATLAP (PROGRAM)

Az MKVK Ellenőrző Bizottsága által a területi szervezeteknél tartandó ellenőrzéshez


Ellenőrzésre kijelölt szervezet neve és címe:

Ellenőrzést végző és szervezetének neve:

Ellenőrzés típusa:

Ellenőrzés módja:

Ellenőrzendő időszak:

Ellenőrzés időpontja:

 

I. Ellenőrzés tárgya, célja

Az ellenőrzés keretében az MKVK területi és központi szervezeténél végzett szakmai feladatok delegálását, annak feltételrendszerét és a gazdálkodást jellemző folyamatokat, egymással is összefüggésben kell ellenőrizni. Cél annak megítélése és értékelése, hogy a szervezet sajátosságának figyelembe vételével tevékenységében miként érvényesül a racionális működés, valamint a Kamara belső szabályzatai, a jogszabályok megtartásának érvényre juttatása.

 

II. Vizsgálati feladatok


1.)Az Alapszabály és a belső szabályzatok szerinti működés.

2.)Taggyűlések, elnökségi ülések dokumentáltsága.

3.)A Küldöttgyűlés anyagainak megtárgyalása, hozzáférhetősége.

4.)A kötelező oktatás bonyolítása, költségei.

5.)Tiszteletdíjak, bérjellegű költségek.

6.)A költségvetés (rendelkezésre álló pénzeszköz) felhasználása.

7.)Javaslatok.


Dr. Horváth József
az EB elnöke
 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X