Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Közfelügyeleti hatóság 2015-2016. évekre vonatkozó minőségellenőri pályázata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 173/B. § (13) bekezdése alapján, ha a közfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a Kkt. 173/B. § (1) bekezdésében meghatározott minőségellenőrzés lebonyolításához szükséges, akkor a minőségellenőrzésbe közreműködőként a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) Minőségellenőrzési Bizottsága által nyilvántartásba vett minőségellenőrök is bevonhatók.

A közfelügyeleti hatóság felhívást tesz közzé a közfelügyeleti hatóság által igénybe vehető minőségellenőrök határozott idejű (2015-2016. évekre szóló) jegyzékébe történő felvételére.

A kiválasztott minőségellenőrök felkerülnek a közfelügyeleti hatóság 2015-2016. évekre szóló minőségellenőri listájára. A közfelügyeleti hatóság a minőségellenőr speciális minősítésének és szakmai tapasztalatának figyelembevételével fogja kiválasztani a listáról azt a minőségellenőrt, aki a legmegfelelőbben tudja segíteni a közfelügyeleti hatóság munkáját az aktuális minőségellenőrzés végrehajtásában. A feladat elvégzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére ezután kerülhet sor. Azok a minőségellenőrök tehát, akik a kiválasztást követően felkerülnek a minőségellenőri listára, eseti jelleggel segítik majd a közfelügyeleti hatóság munkáját.
Jelentkezhet az a kamarai tag könyvvizsgáló minőségellenőr, akit a Kamara a Kkt. 159. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
a) a jelentkező személyes adatai (név, cím, születési hely, idő, anyja neve), elérhetőségét;
b) a jelentkező kamara tagszámát;
c) a jelentkező speciális minősítését/minősítéseit, amennyiben van ilyen;
d) a jelentkező szakmai önéletrajzát.
A jelentkezésben megtévesztő vagy valótlan adatok közlése a jelentkezésből történő kizárást eredményezi.
A felhívásban előírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 napig van lehetősége.
A minőségellenőri feladatok végrehajtása a közfelügyeleti hatóság felügyelete és megbízása alapján, a feladat díjazása a közfelügyeleti hatóság döntése alapján, a megbízási szerződésben rögzítettek szerint történik.
A minőségellenőri listára felvételt nyert személyt titoktartási kötelezettség terheli a feladatainak ellátása során, azzal összefüggésben tudomására jutott minősített adatok, hivatásbeli titkok és üzleti titkok tekintetében, amely kötelezettséget titoktartási nyilatkozat aláírásával vállalja.

A jelentkezés benyújtásának határideje 2015. március 27.

A jelentkezéseket a közfelügyeleti hatóság elbírálja, ezt követően a döntésről
2015. április 03-ig a jelentkezők levélben kapnak értesítést.
A jelentkezést postai úton, ajánlott küldeményként a következő címre kell megküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Számviteli és Felügyeleti Főosztály (1369 Budapest, Pf. 481.)
A felhívásról felvilágosítás kérhető a közfelügyeleti hatóság munkatársaitól: 06-1-795-1520-as telefonszámon.

Pályázati kiírás letöltése

Betöltés...
X