Pályázati felhívás - Közfelügyeleti minőségellenőrzési speciális szaktudással rendelkező közreműködők számára

A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság pályázati felhívást tesz közzé a közfelügyeleti minőségellenőrzési eljárásokban részt vevő, speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek számára.
A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság (a továbbiakban: hatóság) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) a 173/B. § (13) bekezdése alapján felhívást tesz közzé a hatóság által igénybe vehető speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek határozott idejű (2022-2023. évekre szóló) jegyzékébe történő felvételére.

A kiválasztott személyek felkerülnek a hatóság 2022-2023. évekre szóló speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek listájára.

A hatóság a közreműködők speciális minősítésének és szakmai tapasztalatának figyelembevételével fogja kiválasztani a listáról azt a közreműködő személyt, aki a legmegfelelőbben tudja segíteni a hatóság munkáját az aktuális közfelügyeleti feladat végrehajtásában.

A Kkt. 173/B. § (13) bekezdésének felhatalmazása alapján a hatóság a következő feladatok vizsgálatához és értékeléséhez vehet igénybe közreműködő személyt:

 • a 173/B. § (1) bekezdése alapján, a kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló cégnél lefolytatott közfelügyeleti minőségellenőrzéshez, ha az közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóra vonatkozóan végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet,
 • 173/B. § (4) bekezdése szerinti rendkívüli minőségellenőrzéshez.

    
Jelentkezhet az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki

a)    az alábbi területek valamelyikén gyakorlattal rendelkezik

 •     IFRS-ek alapján összeállított beszámolók könyvvizsgálata,
 •     hitelintézetek könyvvizsgálata,
 •     biztosítók könyvvizsgálata,
 •     takarékszövetkezetek könyvvizsgálata,
 •     befektetési vállalkozások könyvvizsgálata,
 •     befektetési alapkezelők könyvvizsgálata,
 •     komplex treasury ügyletek könyvvizsgálata,
 •     IT rendszerek vizsgálata (IT audit),
 •     vagyonértékelés, vagyonkezelés, vállalatértékelés,
 •     speciális iparágak, üzletágak könyvvizsgálata (pl. energetika; olaj- és gázipar; gyógyszeripar; fém- és gépipar; telekommunikáció; élelmiszeripar)  

b)    vállalja a Kkt. 173/B. § (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott hatósági feladatok ellátásában való közreműködést.

  

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

a)    a jelentkező személyes adatait (név, cím, születési hely és idő, anyja neve), elérhetőségét;
b)    a jelentkező kamara tagszámát;
c)    a jelentkező speciális minősítését/minősítéseit, amennyiben van ilyen;
d)    a jelentkező szakmai önéletrajzát, kiemelve a fent felsorolt speciális szakterület(ek)en szerzett tapasztalatot.

A jelentkezésben megtévesztő vagy valótlan adatok közlése a jelentkezésből történő kizárást eredményezi.

A felhívásban előírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 napig van lehetőség.

A speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek feladatainak végrehajtása a hatóság felügyelete és megbízása alapján, a feladat díjazása a hatóság döntése alapján, a megbízási szerződésben rögzítettek szerint történik.

A speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek listájára felvételt nyert személyt titoktartási kötelezettség terheli a feladatainak ellátása során, azzal összefüggésben tudomására jutott minősített adatok, hivatásbeli titkok, és üzleti titkok tekintetében, amely kötelezettséget titoktartási nyilatkozat aláírásával vállalja.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A jelentkezések elbírálásáról a hatóság 2022. május 6-ig tájékoztatja a jelentkezőket.

A jelentkezést elektronikusan a kozfelugyelet@pm.gov.hu e-mail címre, vagy postai úton, ajánlott küldeményként a következő címre kell megküldeni:

Pénzügyminisztérium
Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály
1369 Budapest, Pf.: 481.

A felhívásról felvilágosítás kérhető a hatóság munkatársaitól a 06-1-896-7860-as telefonszámon.

  

Betöltés...
X