Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - okleveles könyvvizsgálói képzésben adózás tantárgyból vizsgáztatói feladatok ellátására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben adózás tantárgyból vizsgáztatói feladatok ellátására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy (a továbbiakban: vizsgáztató) végezhet.

Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető illetve a honlapról letölthető adatlapon lehet.

Az okleveles könyvvizsgálói képzésben vizsgáztatói jogosultság megszerzésének feltételei:

A Kkt. 142. § (2) bekezdése értelmében a vizsgabizottság vizsgáztató tagja olyan szakember lehet, aki a vizsga tárgyában megfelelő elméleti tudással és gyakorlati (oktatási és vizsgáztatási) tapasztalatokkal rendelkezik.

Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat I) fejezetének 73. pontja szerint: „A vizsgabizottság vizsgáztató tagjának csak minősített oktató kérhető fel.".

A pályázati adatlaphoz csatolni kell maximum 1 oldal terjedelmű szakmai önéletrajzot.

A vizsgáztatók kinevezése 5 évre szól.

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. december 15.

A pályázatokat a kamara oktatási bizottsága - az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testült egyetértésével - 30 napon belül bírálja el.

Az elfogadott pályázóknak az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgáztatói névjegyzékébe történő felvételéhez a számviteli szabályozásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának eredményét a főtitkári hivatal közli a pályázókkal és egyidejűleg a vizsgáztatói névjegyzéket a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.

A vizsgáztatók nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti.

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1373 Budapest 5, Pf. 587.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: 473-45-00, 473-45-41.


MKVK oktatási bizottság

Betöltés...
X