Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati kiírás az MKVK Oktatási Központ Kft. ügyvezetői, szakmai igazgatói munkakörének betöltésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, mint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. tulajdonosa pályázatot ír ki a társaság ügyvezetői, szakmai igazgatói munkakörének betöltésére. Munkaköri feladatok: a társaság teljes felelősségi jogkörrel való irányítása, hatékony gazdálkodásának biztosítása, piaci pozícióinak megőrzése, fejlesztése, szakmai tevékenységének irányítása, valamint a vállalkozói tevékenység teljes körű szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Az ügyvezetői megbízás időtartama: a munkába lépést követő 5 év
Szakmai igazgatói munkakör időtartama: határozatlan
Illetmény és juttatások: megállapodás szerint

Pályázati feltételek:

 • egyetemi, főiskolai oklevél,
 • legalább 5 év szakmai gyakorlat az iskolarendszeren kívüli pénzügyi-számviteli szakképzés és a könyvviteli szolgáltatók éves kötelező továbbképzése terén,
 • számítógép felhasználói szintű ismerete,
 • legalább 5 év vezetői gyakorlat,
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • az iskolarendszeren kívüli pénzügyi-számviteli szakképzés jelenlegi helyzetértékelése (1 oldal),
 • a megpályázott munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések (1 oldal),
 • végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, és
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a közgazdasági közép- és felsőoktatási területen meglévő szakmai kapcsolatok, továbbá
 • az iskolarendszeren kívüli pénzügyi-számviteli szakképzési területen (államigazgatási, gazdasági, non-profit) meglévő szakmai kapcsolatok

A pályázat elbírálásánál kizáró körülmény:

 • a pályázó a társasággal versenyhelyzetben lévő (konkurens) cég tulajdonosa/résztulajdonosa, illetve hozzátartozója,
 • a pályázó a társasággal versenyhelyzetben lévő (konkurens) cég vezető tisztségviselője, illetve hozzátartozója, kivéve, ha e tisztségéről sikeres pályázat esetén a pályázó/hozzátartozója lemond

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 3.
A pályázat benyújtása: „Pályázat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. ügyvezetői, szakmai igazgatói munkakörére” megjelöléssel, zárt borítékban a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöke részére a következő címre: 1373 Budapest 5., Pf.: 587.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. október 10.

A beérkezett pályázatokat 5 tagú bizottság bírálja el és tesz javaslatot a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökének.
A pályázatokat a pályázati eljárásban résztvevők bizalmasan kezelik, erről nyilatkozatot írnak alá. A pályázók a pályázat eredményéről írásban kapnak értesítést.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Böőr Katalin ügyvezető nyújt a 479-9904-es telefonszámon.
 

Betöltés...
X