Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás 2017. évi szakmai továbbképzés oktatási anyagának a kidolgozására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet a 2017. évi szakmai továbbképzés oktatási anyagának a kidolgozására, valamint az oktatók felkészítésére. A pályázat beadásának határideje: 2017. március 10.

Tananyag témakörei:

1. oktatási blokk (3 x 45 perc):
A módosított könyvvizsgálati standardok és az ezekkel összhangban álló új könyvvizsgálói jelentés

  • A könyvvizsgálói jelentés tartalmát érintő, 2016-ban módosult (felülvizsgált) nemzetközi standardok főbb változásai és ezek összefüggései (beleértve nemcsak a jelentésről közvetlenül szóló 700, 701, 705 és 706 témaszámú standardokat, hanem az 570 és 260 témaszámú standardokat, a 720 témaszámú standardot, valamint a 800 és 805 témaszámú standardokat is).
  • Szemléltető példák a könyvvizsgálói jelentés egyes (új) elemeinek konkrét esetekben történő megjelenítésére (pl. a vállalkozás folytatásával kapcsolatos lényeges bizonytalanság, kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések, általános figyelemfelhívás, egyéb kérdések stb.)

2. oktatási blokk (1 x 45 perc):
A minőségbiztosítási (minőségellenőrzési) követelményeknek megfelelő könyvvizsgálat

  • A minőségellenőrzések során tapasztalt súlyos hibák, meg nem felelések (MER ellenőrzések és egyedi megbízások ellenőrzésének tapasztalatai alapján), és az ezek kiküszöbölésére alkalmas gyakorlati megoldások.

3. oktatási blokk (2 x 45 perc):
A csalás és hamisítás vizsgálata: Könyvvizsgálati módszerek és eljárások a könyvvizsgálónak az ISA 240-es standardban előírt felelősségei teljesítésére

  • Az ISA 240-es standard által a csalás megelőzésével és feltárásával kapcsolatban a könyvvizsgálóval szemben támasztott legfontosabb követelmények bemutatása.
  • Milyen könyvvizsgálati és egyéb módszerek és eljárások alkalmazhatók ezen egyes követelményeknek való megfelelés érdekében (gyakorlati példákon keresztül szemléltetni a legjobb gyakorlat szerinti, elfogadott módszereket és eljárásokat).

4. oktatási blokk (2 x 45 perc):
Az informatikai rendszerek könyvvizsgálata vs. informatikai módszerek alkalmazása a könyvvizsgálatban

Pályázati feltételek: Pályázatot nyújthatnak be egyéni könyvvizsgálók, társaságok és intézmények is.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatain kívül a témavázlatot, a kidolgozásban résztvevő szakemberek (szerzők) felsorolását, valamint a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az MKVK Oktatási Bizottságának munkatársai adnak (Kercsov-Farkas Krisztina oktatási előadó, Tel: 06-1-473-4540, e-mail: oktatas@mkvk.hu). A pályázatokat az MKVK Oktatási Bizottságához kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat beadásának határideje: 2017. március 10.
A pályázat elbírálása: 2017. március 13.
A szerződés megkötése: 2017. március 31.
A lektorált oktatási anyag elkészítésének határideje: 2017. június 16.

Levelezési cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. A borítékon kérjük feltüntetni: „2017. évi kötelező szakmai továbbképzés oktatási anyaga”.
e-mail: oktatas@mkvk.hu

MKVK Oktatási Bizottsága

Betöltés...
X