Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázat felhívás Módszertani segédlet (munkaprogram) frissítésére és kidolgozására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozata a Szakértői Bizottsággal közösen pályázatot ír ki a kis és közepes hitelintézetek könyvvizsgálói munkáját megkönnyítő következő módszertani útmutatók („munkaprogramok”) készítésére.

 • „Módszertani útmutató a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak” című 2009. márciusában készült dokumentum frissítse a 2013. június 30-án hatályos könyvvizsgálati standardok és jogszabályok alapján
  (elérhető: https://mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/dokumentumok);
 • „Módszertani útmutató a külön kiegészítő jelentés készítéséhez” című dokumentum készítése 2013. június 30-án hatályos könyvvizsgálati standardok, és jogszabályok, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény („Hpt.”) 235. § (4) bekezdése szerint készülő rendelet alapján1.

A munkaprogramok célja: a 2013. június 30-án hatályos magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokkal összhangban történő könyvvizsgálati dokumentációs követelmények elősegítése, úgy, hogy figyelembe veszi a hitelintézeti szektor specialitásait.

A munkaprogramok formája:

 • „Módszertani útmutató a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak” dokumentum esetén: Microsoft Word és/vagy Excel formátumú, elektronikusan terjeszthető formátum, minimum 60-80, maximum 100-120 oldal terjedelemben, fejezetenként lefedve a könyvvizsgálati munkaszakaszokat (esetenként minta dokumentációt, munkalapokat kínálva), és felhasználva a már meglévő dokumentumot (frissítés):
 1. A megbízás elfogadása
 2. Tervezés
 3. Könyvvizsgálati bizonyítékok összegyűjtése
 4. Áttekintés
 5. Jelentéskészítés
   
 • „Módszertani útmutató a külön kiegészítő jelentés készítéséhez” című dokumentum esetén: Microsoft Word és/vagy Excel formátumú, elektronikusan terjeszthető formátum, minimum 15-20, maximum 35-40 oldal terjedelemben, fejezetenként lefedve a Hpt. szerinti követelményeket, mely szerint vizsgálni kell:

a) az értékelés szakmai helyességét,

b) az előírt és szükséges értékhelyesbítések és leírások elvégzését,

c) az előírt és szükséges tartalékok képzésének megtörténtét,

d) a szavatoló tőkére, a tőkemegfelelésre, folyamatos fizetőképességre, valamint az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok betartását,

e) az eredményes, megbízható és független tulajdonlásra, illetőleg a prudens működésre vonatkozó jogszabályok, valamint az MNB tv., a pénzforgalomról szóló jogszabályok, a devizajogszabályok, illetve felügyeleti és jegybanki határozatok betartását, valamint

f) a megfelelő ellenőrzési rendszerek működését.

A munkaprogramoknak egymásra kell épülni, de külön is használhatónak kell lenniük.

A pályázónak el kell fogadnia, hogy az elkészített dokumentum terjesztési joga a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát illeti meg, az a kamara honlapján a könyvvizsgálók számára ingyenesen elérhetővé válik.

Pályázati feltételek (magánszemély pályázata esetén a magánszemélyre, cég pályázása esetén a cégre, illetve a munkát irányító magánszemélyre vonatkozik):

 • aktív Kamarai tagság és minősített (pénzügyi intézményi) könyvvizsgálói státusz
 • legalább egy pénzpiaci szereplő éves beszámolójának könyvvizsgálata az előző két (2011, 2012) évben,
 • „megfelelt” minősítés a legutóbbi teljeskörű kamarai vagy közfelügyeleti minőségellenőrzésen

A pályázat keretében benyújtandó információk, dokumentációk (bírálati szempont %):

 • pályázó alapadatai (név, cím, kamarai tagszám, telefon, e-mail),
 • a pályázónál a munkáért felelős személy (név, cím, kamarai tagszám, telefon, e-mail),
 • nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról,
 • a pénz és tőkepiaci referencia ügyfelek bemutatása (20%)
 • rövid, maximum három-öt oldalas leírás a pályázat megvalósítási koncepciójáról (40%)
 • vállalási ár „Módszertani útmutató a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak”, ÁFA-val (30%)
 • vállalási ár„Módszertani útmutató a külön kiegészítő jelentés készítéséhez”, ÁFA-val (10%)

Határidők:

 • A pályázati határidő: 2013. augusztus 15. csütörtök
 • A pályázat elbírálási határideje: 2013. szeptember 23. hétfő
 • A pályázatokat a Pénz és Tőkepiaci tagozat Elnöksége bírálja el és értesíti a résztvevőket az eredményről.
 • A munkaprogram első tervezetének kidolgozási határideje: 2013. október 28. hétfő
 • A munkaprogram első tervezetének véleményezési határideje: 2013. november 28. hétfő
  A munkaprogram tervezetét első körben a Pénz és Tőkepiaci tagozat Elnöksége, második körben a Szakértői Bizottság és a Minőségellenőrzési Bizottság bírálja el.
 • A munkaprogram végleges verziójának elkészítése: 2013. december 16. hétfő

A Tagozat fenntartja a jogot, hogy pályázati felhívást eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá, hogy két pályázati rész tekintetében csak az egyiket tekintse eredményesnek (függően a PSzÁF elnöke által kiadandó rendelet megjelenésétől) vagy, hogy a határidőket módosítsa. A pályázók az esetleges kérdéseiket a ptt@mkvk.hu címen tehetik fel.

A pályázat benyújtásának a helye: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Pénz és Tőkepiaci Tagozat, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8., vagy elektronikus benyújtás esetén: ptt@mkvk.hu.

Agócs Gábor dr. Ladó Judit
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöke                             Szakmai Alelnök

 

 

 

 

1A PSzÁF elnöke által kiadandó rendelet a jelen felhívás időpontjában még nem érhető el, az kialakítás alatt van. A várható megjelenés: 2013. szeptember

A pályázati kiírás letöltése

Betöltés...
X