Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás a Kamara főtitkári feladatainak ellátására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) pályázatot hirdet a kamara főtitkári tisztségének betöltésére.

A kamarai főtitkár feladat-és hatáskörét Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) a kamara alapszabálya, valamint egyéb önkormányzati szabályzatai részletezik.

A főtitkár

a) szervezi, irányítja, felügyeli a főtitkári hivatal tevékenységét,
b) irányítja és összehangolja a kamara valamely tisztségviselőjének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat,
c) a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben, a kamara éves pénzügyi tervének keretében kötelezettségvállalási és utalványozási jogot gyakorol,
d) igazgatási ügyekben képviseli a kamarát,
e) gyakorolja a főtitkári hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók, továbbá a kamara más szervezeténél ügyintézői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói jogokat,
f) az elnökség ülésén állandó meghívottként vesz részt, a küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet,
g) tevékenységét a kamara elnöke felügyeli,
h) a kamarával munkaviszonyban áll.


Pályázati feltételek:

 • egyetemi vagy főiskolai oklevél,
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • az irányadó jogszabályok ismerete, elkötelezettség azok betartása és betartatása mellett,
 • referenciaképes, legalább ötéves vezetői gyakorlat számviteli, pénzügyi, ellenőrzési területen,
 • lényeglátó és gyors döntési, konfliktuskezelési, előadói és tárgyalói készség,
 • önállóság, intenzív munkavégzés, szervezési és kommunikációs készség, a feladat iránti érdemi elkötelezettség,
 • számítógépes felhasználói ismeretek és tapasztalat;
 • a Kkt. 12. § a)-c) pontjában, valamint a 14. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények fennállásának hiányát igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott;
 • a pályázó a főtitkári jogviszony keletkezésekor nem lehet a kamara tisztségviselője, a kamara valamely bizottságának, az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testületnek, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságnak tagja, kamarai minőségellenőr.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angolnyelv-tudás,
 • köztestületi, államháztartási gyakorlat,
 • okleveles könyvvizsgálói szakképesítés, kamarai tagság azzal, hogy az aktív kamarai tagsági jogállású pályázónak a tisztség elnyerése esetére, annak időtartamára vállalnia kell a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetését.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, referenciáit, esetleges nyelvismeretének igazolását, valamint a fizetési igényét.

A pályázatokat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara főtitkári hivatalához (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8., postai levelezőcím: 1373 Budapest, Pf.: 587.) kell benyújtani közvetlenül, vagy postai úton.

A borítékon kérjük feltüntetni:                  főtitkári pályázat
A pályázat benyújtásának határideje:    2013. március 29.

A pályázó a pályázati határidő lejártáig pályázatát módosíthatja, visszavonhatja.

A pályázatokat a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított 30 napon belül a kamara elnöksége bírálja el.


Budapest, 2013. március 19.

Dr. Lukács János
Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke

A pályázati kiírás letöltése

Betöltés...
X