Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás az MKVK Egyeztető Testülete választott tagja tisztségének betöltésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírja egyeztető testület működtetését a kamarán belül, amelynek célja elősegíteni a kamarai tagok egymás közötti, valamint a kamarai tagok és a nem kamarai tagok közötti szakmai természetű viták megállapodással/egyezséggel, a felek által elfogadott közös szakmai állásponttal történő rendezését, a felek jogainak, kötelezettségeinek, illetve érdekeinek gyors és hatékony érvényesítését, ezért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Egyeztető Testülete választott tagja tisztségének betöltésére pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

  • megfelelő elméleti ismeretek és legalább 5 éves szakmai gyakorlat a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel és az egyéb szakmai szolgáltatással összefüggő kérdéskörökben,
  • minősített kamarai tag könyvvizsgáló esetében megfelelő elméleti ismeretek és legalább 3 éves szakmai gyakorlat a minősítése szerinti kérdéskörökben,
  • a kamarai tag testületi tagságának keletkezését megelőző 5 éven belül a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott,
  • a kamarai tag testületi tagságának keletkezését megelőző 6 éven belül a kamara által lefolytatott minőség-ellenőrzéssel összefüggésben vele szemben nem került sor intézkedés alkalmazására,
  • a kamarai tag testületi tagságának keletkezésekor a kamarának nem tisztségviselője, a kamara valamely bizottságának, az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testületnek, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóságnak nem alkalmazottja.

A pályázatot a kamara Főtitkári Hivatalába (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.) zárt borítékban, postai vagy személyes úton kell eljuttatni, legkésőbb 2017. január 10-ig. A borítékra rá kell írni az „Egyeztető Testület választott tag - pályázat” megnevezést. A pályázat maximum 2 oldal terjedelmű lehet (A4-es papírra, Times New Roman betűtípus 12-es betűmérettel szerkesztett formában), valamint csatolni kell hozzá a pályázó rövid szakmai önéletrajzát is.

Az Egyeztető Testületbe a kamara elnöksége a pályázati feltételek megfelelősége esetén a feladat ellátására szakmailag leginkább alkalmasnak ítélt pályázatot benyújtó 6 tagot választja meg.

A pályázat eredményét a kamara a 2017. január 20-ai ülését követően kihirdetett határozataiban teszi közzé a honlapján és az egyébként szokásos módokon.

A pályázati felhívással kapcsolatban további információ a 06-1/473-4520-as telefonszámon vagy a fotitkar@mkvk.hu e-mail címen a kamara főtitkárától kérhető.

Betöltés...
X