Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás a kamara egyeztető testületi tagságának betöltésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke a Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyeztető testületéről és jogsegélyszolgálatáról szóló szabályzat 15. pontja alapján pályázati felhívást tesz közzé a kamara egyeztető testületi tagságának betöltésére.

Az egyeztető testület a kamarán belül működtetett állandó fórum, amelynek célja elősegíteni a kamarai tagok egymás közötti, valamint a kamarai tagok és a nem kamarai tagok közötti szakmai természetű viták megállapodással/egyezséggel, a felek által elfogadott közös szakmai állásponttal történő rendezését, a felek jogainak, kötelezettségeinek, illetve érdekeinek gyors és hatékony érvényesítését.

Az egyeztető testület 7 természetes személyből áll. Az egyeztető testületnek határozatlan időre szólóan hivatalból tagja a kamara főtitkára, aki egyben a testület elnöke. Az egyeztető testület további 6 tagját a kamara tagjai közül a kamara elnöksége választja 4 év időtartamra azzal, hogy az egyeztető testület választott tagjainak sorában legalább 1 személynek minősített kamarai tag könyvvizsgálónak (Kamarai törvény 49. §-a) kell lennie.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

  1. aktív (könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető) tagsági jogállás,
  2. a pályázó megfelelő elméleti ismeretekkel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel és az egyéb szakmai szolgáltatással összefüggő kérdéskörökben,
  3. a minősített kamarai tag könyvvizsgáló pályázó megfelelő elméleti ismeretekkel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen a minősítése szerinti kérdéskörökben,
  4. a pályázó a testületi tagságának keletkezését megelőző 5 éven belül a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott,
  5. a pályázóval szemben a testületi tagságának keletkezését megelőző 6 éven belül a kamara által lefolytatott minőség-ellenőrzéssel összefüggésben nem került sor intézkedés alkalmazására,
  6. a pályázó a testületi tagságának keletkezésekor a kamarának nem tisztségviselője, a kamara valamely bizottságának, az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testületnek, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságnak nem tagja,
  7. az egyeztető testület tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói, illetve hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pontja].

Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik:

  • szakmai idegen nyelv ismeretével,
  • a Kamarai törvény 49. §-a szerinti minősítéssel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, könyvvizsgálói szakmai tevékenységének összefoglalását, referenciáit, nyelvismeretének igazolását (ennek igazolására elfogadható a jelentkező nyilatkozata is).

A pályázatokat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári hivatalához (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8., levélcím: 1373 Budapest, Pf.: 587.) kell benyújtani közvetlenül, vagy postai úton.

A borítékon kérjük feltüntetni: Egyeztető testületi pályázat
A pályázat beérkezésének határideje: 2012. november 5. napja
A pályázati felhívással kapcsolatban információ dr. Cs. Tóth Gabriellától kérhető (telefonon a 473-4571-es számon, faxon (473-4510) vagy e-mailben: cstothg@mkvk.hu).

A pályázó a pályázati határidő lejártáig pályázatát módosíthatja, visszavonhatja.

A pályázatokat a beérkezési határidőtől számított 3 napon belül (2012. november 8-án) a kamara elnöke és főtitkára együttesen bírálják el.

A bírálók együttesen javaslatot tesznek a kamara elnökségének a testületi tagságra szóló megbízásokra. A kamara elnöksége a soron következő (2012. novemberi) elnökségi ülésen választja ki a javaslat alapján a testületi tagokat. A megválasztott személyeket a megválasztásukról a kamara elnöke írásban értesíti és nevüket a kamara honlapján, valamint lapjában közzéteszi.

 

Dr. Lukács János,
az MKVK elnöke

Jelen pályázati felhívás egyidejűleg a Könyvvizsgálók lapja októberi számában is megjelenik.

Betöltés...
X