Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága pályázatot hirdet „Az Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani ajánlások kidolgozására

A pályázónak vállalkoznia kell olyan módszertani anyag kidolgozására, amely alkalmas arra, hogy a könyvvizsgálóknak iránymutatásul szolgáljon megbízásaik elfogadására, fenntartására és teljesítésére.

 

Kiemelt témakörök az anyag feldolgozása során:

  • a hatályos magyar könyvvizsgálati standardokhoz kapcsolódási pontok feltárása és kizárólag a sajátosságok megfogalmazása (pl. függetlenség, megbízás, tervezés, munkaprogram, kapcsolattartás, dokumentáció, vezetői nyilatkozatok, munkamódszerek, jelentéskészítés, stb.)
  • ellenőrzési módszertan, dokumentációs segédlet kidolgozása,
  • a jogi és számviteli lépések összefoglalása, könyvvizsgálati munkát segítő dokumentumok összeállítása a folyamat könyvvizsgálati támogatására,
  • a végleges pályázati anyag elkészítése előtt a Szakértői Bizottsággal szakmai egyeztetés,
  • kapcsolódó adózási kérdések feltárása, szükséges ellenőrzési módszertan, dokumentációs segédlet kidolgozása. 

Pályázatnak tartalmaznia kell, a pályázó adatain kívül,

  • az elkészítendő szakanyag témavázlatát,
  • a kidolgozásban résztvevő szakemberek felsorolását, valamint szakmai referenciáit hasonló munkákkal kapcsolatban,
  • a vállalási díjra vonatkozó ajánlatot.

 

További felvilágosítást az MKVK Szakértői Bizottsága ad nmaria@mkvk.hu címen. 

A pályázatokat az MKVK Szakértői Bizottságához kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

A pályázatokat a Szakértői Bizottság bírálja el.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

 

A pályázat beadásának határideje:2011. április 26.
A pályázatok elbírálása:2011. május 2.
A módszertani anyag kidolgozása:2011. szeptember 1.

   

Cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.,

Levelezési cím: 1373 Budapest 5., Pf.: 587 

A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat: „Az Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzés”

 

Betöltés...
X