Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladat ellátására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban kamara) pályázatot hirdet a kamara 2016. üzleti évére vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatára, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására.

Pályázati feltételek: 

1. Természetes személy pályázó esetén aktív kamarai tagsági jogállás, legalább 6 éves, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában szerzett szakmai gyakorlat és a legutóbbi kamarai vagy közfelügyeleti minőségellenőrzése során elért „Megfelelt” eredmény.

Nem pályázhat eredményesen az,

  • aki ellen jelenleg fegyelmi eljárás van folyamatban;
  • aki az elmúlt három éven belül fegyelmi büntetésben vagy figyelmeztetésben részesült;
  • aki a kamara tisztségviselője, elnökségi tagja, bizottságának tagja, tagozatának elnöke, az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület tagja, valamint küldött;
  • akivel szemben a kamarának peres eljárása van folyamatban;
  • akivel szemben egyéb, törvény szerinti kizáró ok áll fenn.


2. Könyvvizsgáló cég pályázata esetén a pályázónak meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, vagy munkavállalóját, aki a kamara könyvvizsgálatát személyében végezné és aki az 1. pontban részletezett feltételeknek megfelel.

Nem pályázhat eredményesen az a könyvvizsgáló cég,

  • amelynél a belső minőségellenőrzési rendszer tekintetében lefolytatott legutóbbi kamarai/közfelügyeleti minőségellenőrzés intézkedés alkalmazásával zárult,
  • amely ellen jelenleg fegyelmi eljárás van folyamatban;
  • amely az elmúlt három éven belül fegyelmi büntetésben vagy figyelmeztetésben részesült;
  • amellyel szemben a kamarának peres eljárása van folyamatban;
  • amellyel szemben egyéb, törvény szerinti kizáró ok áll fenn.


A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, könyvvizsgálói szakmai tevékenységének összefoglalását, választott referenciáit és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel a pályázati feltételeknek. A pályázó ajánlatában szerepelnie kell a könyvvizsgálati díjnak.

Beadás
A pályázatokat 2016. április 08-áig egy példányban, lezárt borítékban a kamara főtitkári hivatalába kell eljuttatni, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. címre.

A borítékon kérjük feltüntetni:            „Kamarai könyvvizsgálói pályázat”
A pályázat beérkezésének határideje:        2016. április 08.  12.00 óra

A kamara a pályázati határidő lejártáig pályázatát módosíthatja, visszavonhatja.

Elbírálás
A pályázatokat a benyújtási határidőt követően az elnöki kabinet javaslata alapján az elnökség bírálja el azzal, hogy a kamara könyvvizsgálóját a küldöttgyűlés választja meg.

Információkérés

A kamara adatai megtekinthetők a kamara főtitkári hivatalában, illetve elérhetőek a kamara honlapján. A pályázattal kapcsolatos további kérdéseikkel Jaczkóné Fehér Ibolya főkönyvelőhöz fordulhatnak az érdeklődők a 473-4566-os telefonszámon.


Budapest, 2016. március 21.


Dr. Pál Tibor
elnök
 

Betöltés...
X