Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás "Az átalakulások könyvvizsgálatának sajátosságai” című módszertani ajánlások kidolgozására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága pályázatot hirdet „Az átalakulások könyvvizsgálatának sajátosságai” című módszertani ajánlások kidolgozására.
A pályázónak vállalkoznia kell, figyelembe véve a számviteli törvény és gazdasági társaságokról szóló törvény hatályos előírásait, ide értve egyes kormányrendeletekben foglalt sajátosságokat is, olyan módszertani anyag kidolgozására, amely alkalmas arra, hogy a könyvvizsgálóknak iránymutatásul szolgáljon átalakulási megbízásaik elfogadására és teljesítésére.

Kiemelt témakörök az anyag feldolgozása során:

 • a hatályos magyar könyvvizsgálati standardokhoz kapcsolódási pontok feltárása és kizárólag a sajátosságok megfogalmazása (pl. függetlenség, megbízás, tervezés, munkaprogram, kapcsolattartás, dokumentáció, vezetői nyilatkozatok, munkamódszerek, jelentéskészítés, stb.)
 • a társasági törvény betartásához szükséges ellenőrzési módszertan, dokumentációs segédlet kidolgozása,
 • a jogi és számviteli lépések összefoglalása, könyvvizsgálati munkát segítő dokumentumok összeállítása a folyamat könyvvizsgálati támogatására,
 • a végleges pályázati anyag elkészítése előtt a Szakértői Bizottsággal szakmai egyeztetés,
 • számviteli kapcsolódási pontok bemutatása az ellenőrzési módszertan, dokumentációs szükségelt kidolgozása, nyitott számviteli kérdések feltárása, megoldási javaslat kidolgozása a könyvvizsgálók széles körének és a Szakértői Bizottsággal folytatott előzetes egyeztetés megkérdezése mellett, amelyet az MKVK támogat
 • kapcsolódó adózási kérdések feltárása szükséges ellenőrzési módszertan, dokumentációs segédlet kidolgozása
 • a módszertan bemutatására SZAKMA-ban megjelenő cikksorozat megírása
 • a kötelező továbbképzéshez félnapos oktatási anyag kidolgozása
 • részletes esettanulmány feldolgozása egyesülési, kiválási esetekre

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:

 • előnyt élvez a gyakorlati szakma és oktatási intézmény közös pályázata, amely végeredményeként az MKVK nevével jelzett szakkönyv is összeállításra kerül, amelynek összeállítása nem része ugyan a pályázatnak, de vállalásával pályázó előnyt élvez (ehhez kérjük a kiadó szándéknyilatkozatát mellékelje).

Pályázatnak tartalmaznia kell, a pályázó adatain kívül,

 • Az elkészítendő szakanyag témavázlatát,
 • A kidolgozásban résztvevő szakemberek felsorolását, valamint szakmai referenciáit hasonló munkákkal kapcsolatban,
 • A határidőre vonatkozó ajánlatot,
 • A vállalási díjra vonatkozó ajánlatot.

További felvilágosítást az MKVK Szakértői Bizottsága ad nmaria@mkvk.hu címen.

A pályázatokat az MKVK Szakértői Bizottságához kell benyújtani személyesen vagy postai úton.
A pályázatokat a Szakértői Bizottság bírálja el.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat beadásának határideje:2009. november 15.
A pályázatok elbírálása:2009. december 8.
A módszertani anyag kidolgozása:2010. június 15.
Cím:1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.,
Levelezési cím:1373 Budapest 5., Pf.: 587

 

A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat: „Az átalakulások könyvviszgálatának sajátosságai”
 

Betöltés...
X