Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MINŐSÍTETT OKTATÓ

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére.

Az okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) végezhet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében.

Pályázni csak magánszemélyként, a Pályázati adatlapon lehet, mely a kamaránál beszerezhető, illetve letölthető a kamara honlapjáról.

  

A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei

  1. az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozat,
  2. a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőoktatási intézményben és/vagy okleveles könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői képzésben végzett rendszeres oktatói tevékenység.  
  3. a könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített oktatóknál az okleveles könyvvizsgálói képesítés, valamint a kérelem beadása évét megelőzően legalább 5 éves jogszabály szerinti könyvvizsgálatra jogosító kamarai tagság, továbbá a kérelem beadása évét megelőző 5 évben szerzett legalább 3 éves, a könyvvizsgálat és ellenőrzés témakörben szerzett oktatói gyakorlat.

A b) és c) pontban foglalt feltételnek való megfelelés alól indokolt esetben, egyedi mérlegelés alapján az Oktatási Bizottság felmentést adhat, azzal, hogy a b) pontban foglalt feltételeknek való megfelelés alóli felmentéshez a közfelügyeleti hatóság egyetértése szükséges.

  

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell

  1. pályázati adatlapot,
  2. rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani,
  3. maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
  4. könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni,
  5. igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25000 Ft.

A kamara a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra (modulokra) 5 évre adhatja meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. március 15.

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

A pályázat elbírálásának eredményét az Oktatási Bizottság a főtitkári hivatal útján közli a pályázókkal, és egyidejűleg a minősített oktatók listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.
A minősített oktatók nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető az Oktatási Bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: +36 1 473-4500, +36 1 473-4541.

  

Budapest, 2020. január 13.

  

  
                                MKVK Oktatási Bizottság

Betöltés...
X