Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a tőkepiaci szereplők könyvvizsgálói számára

2012. január 1-től megváltoztak a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény könyvvizsgálókra vonatkozó előírásai, valamint a befektetési alapok és alapkezelők tevékenységét az új, a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény („BAT”). Kérjük a könyvvizsgálókat, hogy tanulmányozzák a Tpt. 358. §-át és az új BAT 144§ -147§-ait. A legfontosabb változásokra, újdonságokra következőkben hívjuk fel a figyelmet:

  • nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó (tőzsdén jegyzett cég) esetén a könyvvizsgálónak rendelkeznie kell „pénzügyi intézményi” vagy „befektetési vállalkozási” minősítéssel (Tpt. 358. § (1)),
  • a könyvvizsgáló cég egy nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátótól (tőzsdén jegyzett cégtől) származó bevétele nem haladhatja meg az éves nettó árbevételének tíz százalékát (Tpt. 358. § (7))*,
  • két éves „pihenő idő” után a magánszemély könyvvizsgáló újraválaszthatóvá válik (Tpt. 358. § (5)) – korábban nem volt erre lehetőség
  • a magánszemély könyvvizsgáló 10 befektetési alapnál láthat el könyvvizsgálói feladatot (BAT 144. § (3)) – korábban 5 alapra volt lehetőség
  • a könyvvizsgáló cég egy befektetési alapkezelőtől és az általa kezelt befektetési alap(ok)tól származó bevétele nem haladhatja meg az éves nettó árbevételének 10 százalékát (BAT 144. § (4))*
  • A 2012-es üzleti évtől szükséges BAT szerinti könyvvizsgálati munkákkal kapcsolatos tagozati tájékoztatás elérhető itt: https://mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagozatihirek/PSZAF_allasfoglalas
     

* A Kamara állásfoglalása alapján (https://mkvk.hu/szervezet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/jelentes_egyeniVallalkozok) az egyéni vállalkozóként működő könyvvizsgálók is könyvvizsgáló cégnek számítanak, így rájuk is vonatkozik a 10%-os határérték.

Figyelem! A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátók (tőzsdén jegyzett cégek), a befektetési alapkezelők/alapok közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körbe tartoznak, melyeknél a minőségellenőrzést a Közfelügyelet végzi 2012-től.

Kérjük a könyvvizsgálókat, hogy kérdéseket, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1373 Budapest, 5. Pf.: 587.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöke

Betöltés...
X