Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Javaslat minősítéshez kapcsolódó kreditpontos előadásokra

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat vezetősége 2012. június 1-én tartotta a soron következő ülését. Döntés született arról, hogy a 2012-es évben a kötelező kamarai oktatásba kredit ponttal beszámító 3 napból 2 napot a tagozati tagok (és szükség szerint a Kamara területi szervezetei) számára tagozati szakmai rendezvénnyel kell feltölteni.

A jelenlegi továbbképzési szabályzat szerint a minősítéssel rendelkező könyvvizsgálóknak minősítésenként 2 kreditet (fél nap oktatás), de több minősítés esetén is maximum 4 kreditet (egy nap oktatás) kell a minősítésünkhöz tartozó szakmai rendezvénnyel feltölteni. A tagozat által szervezett oktatások a következő minősítésekhez rendelhetőek: pénzügyi intézményi, pénztári, befektetési vállalkozási, biztosítói.

A szakmai rendezvények szervezésénél az előző évvel egyezően a következőket tervezzük:

 • 4 félnapos (2 teljes nap, de délelőttre és délutánra külön lehet jelentkezni) szakmai rendezvény szervezése
 • a jelentkezés kizárólag ügyfélkapus bejelentkezéssel interneten történhet

A szakmai rendezvények továbbra is térítésmentesek maradnak, és Budapesten kerülnek megrendezésre. Szintén a korábbi évek gyakorlatának megfelelően egy szakmai napot a PSzÁF-fal közösen és egyet taggyűléssel egybekötve kell megtartanunk.

Az előző évek jól bevált gyakorlatához hasonlóan az idei tagozati oktatási témák kiválasztását is tagozati tagjainkra bízzuk. A tervek szerint a kisebb érdeklődést igénylő témákat kerekasztal beszélgetések (workshopok) formájában szervezzük meg a fenti 4 félnapos szakmai rendezvényen felül.

A témák kiválasztásánál az e-mail címmel rendelkező tagokat, a korábbi évek hagyományaihoz híven a vezetőség megkérdezi.

A szakmai napok témájára a következő előzetes javaslatok vannak:

 1. A PSzÁF visszajelzései a könyvvizsgálók számára – a 2011. évi könyvvizsgálói különjelentések tapasztalatai
 2. A PSzÁF visszajelzései a könyvvizsgálók számára – a helyszíni és helyszínen kívüli ellenőrzések tapasztalatai
 3. A pénz és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2013. január 1-től hatályos változásai
 4. A 2011. decemberében megjelent befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény bemutatása, változások a könyvvizsgálók szempontjából
 5. A Pénzügyi Ágazati Közfelügyelet felállításához kapcsolódó rendelkezésekről szóló törvény és hatása a könyvvizsgálókra (tervezet)
 6. Elindultak a Közfelügyeleti minőségellenőrzések – avagy az első év tapasztalatai, tervek 2012. évre
 7. A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói kör kiterjesztése – mi változik a könyvvizsgálók számára
 8. Bemutatkozik a Bankszövetség – szerepük és felelősségük a bankszektorban
 9. Basel III és Basel IV, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél –gyakorlatias megközelítés
 10. A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán – avagy miért tud és akar felelősséget vállalni a könyvvizsgáló
 11. A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál
 12. A kis- és közepes hitelintézetek könyvvizsgálói számára készített Módszertani útmutató gyakorlati alkalmazása
 13. Az IFRS-szek változásai, az IFRS 9 legújabb fejleményei – avagy van-e ennek hatása a magyar beszámolókra
 14. Az átláthatósági jelentések elkészítése és közzététele, a jelentések Kamarai ellenőrzésének tapasztalatai
 15. A pénztári könyvvizsgálat specialitásai (különös tekintettel a Államadósság Kezelő Alapnak átadott vagyon elszámolásaira és a pénztári megszűnésekkel kapcsolatos teendőkre), gyakorlati problémák, kérdések és válaszok
 16. A befektetési alapok könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok
 17. A pénzügyi vállalkozások (faktoring, pénzügyi lízing) könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok
 18. A befektetési vállalkozások könyvvizsgálatának specialitásai, a gyakorlati problémák, kérdések és válaszok
 19. A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

 

Kérjük, hogy az Ön által preferált 5-6 témát augusztus 15-ig jelölje meg és e-mailben (ptt@mkvk.hu) küldje el számunkra. Ha szeretne más témát ajánlani, kérjük azt is írja meg számunkra.


Kellemes nyarat, köszönettel:

Agócs Gábor
a PTT Elnöke

Betöltés...
X