Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a befektetési alapok és befektetési alapkezelők könyvvizsgálói számára

2012. január 1-től a befektetési alapok és alapkezelők tevékenységét az új a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény („BAT”) szabályozza. A törvény több feladatot is ró könyvvizsgálókra, mint például az informatikai rendszere vizsgálata, vagy az éves beszámoló mellett az éves jelentés vizsgálata. A Tagozat a könyvvizsgálók által végzendő feladatok tisztázása érdekében felvette a kapcsolatot a PSzÁF-fal, melyre vonatkozóan a mellékelt állásfoglalás érkezett.

Az BAT szerint igényelt informatikai vizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra vonatkozó, 3000. témaszámú „Múltbeli időszakra vonatkozó információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások” magyar Nemzeti Standard szerint indokolt elvégezni, és a BAT által kért igazolást olyan könyvvizsgálói jelentésként (következtetést) megfogalmazni, amely korlátozott bizonyosságot tartalmaz.

Kérjük a könyvvizsgálókat, hogy észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1373 Budapest, 5. Pf.: 587.


Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöke

Állásfoglalás letöltése

Betöltés...
X