Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása hitelintézetek könyvvizsgálói számára

A 2014. január 1-től hatályos Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 263. § (3) bekezdése egy új követelményt („új követelmény”) fogalmaz meg a könyvvizsgálókkal szemben: „A hitelintézet könyvvizsgálata keretében a könyvvizsgáló ellenőrzi a nyilvánosságra hozott információk és adatok tartalmát és értékbeli helyességét.”

A nyilvánosságra hozatali követelmények nagyon szerteágazóak, hiszen felölelik a Hpt. 122-123. szakaszait (lásd lentebb) és az 575/2013/EU rendelet nyolcadik részét, mely önmagában is 13 oldal terjedelmű. Mindezek miatt az új követelmény a könyvvizsgálók körében bizonytalanságot okoz és több kérdést is felvet. A felmerülő kérdéseket a tagozat egyeztette az MNB-fel és a következő álláspontot alakította ki, melyet minden könyvvizsgáló számára javasolt követni:

 1. Mikortól kell alkalmazni az új követelményt?
  Mivel az új Hpt. 2014. január 1-től lépett hatályba, az alkalmazás legelőször az új Hpt. szerinti közzétételek ellenőrzésére vonatkozhat, mely első ízben 2014. június 30-i fordulónapra készül.
 2. Milyen jellegű közzétételekre terjed ki az új követelményt?
  Minden a Hpt. 122-123 szakasza alapján közzétett információ és adat tekintetében el kell végezni az ellenőrzést.
 3. Milyen gyakran közzétett információkra kell alkalmazni az új követelményt?
  A Hpt. 122-123 szakasza alapján közzétett információ és adat félévente készül, ezért minden féléves közzététel esetén el kell végezni a ellenőrzést.
 4. Milyen jelentést és mikor készítsen a könyvvizsgáló?
  A Hpt. nem ír elő jelentéstételi kötelezettséget, így javasolt, hogy Hpt. 263. § (2) bekezdése alapján készülő könyvvizsgálói különjelentésében térjen ki a könyvvizsgáló az ellenőrzésének eredményéről. Így a május 31-ig készülő különjelentésben (első alkalommal 2015. május 31-ig) javasolt mindkét félév ellenőrzésének eredményét részletezni.

Az MNB teljes válaszlevelét csatoljuk.

Kérjük észrevételeiket, javaslataikat 2014. augusztus 5-ig juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

MNB levele

Betöltés...
X