Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Emlékeztető a Magyar Igazságügyi Kamara Közgazdaságtudományi Szakbizottságának, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Igazságügyi Szakértői Tagozata Vezetőségének 2008. augusztus 28-i együttes üléséről

Jelenlévők:
Bartha Gyula
 Győri Éva
 Katona Mihályné
 Kolbe Tünde
 Kneifelné Szilágyi Mária
 Ribling Júlia
 Stamler Jánosné

 

Stamler Jánosné üdvözölte a megjelenteket, és ismertette az együttes ülés napirendjét:

 • az Igazságügyi Könyv- és Adószakértők éves szakmai konferenciája
 • a könyvvizsgálói minőségellenőrzés megváltozott rendszere
 • a szakértők díjfizetéssel összefüggő problémái
 • aktuális kérdések (választások, személyi kérdések, egyebek)

1. Szakmai konferencia

Jelenlévők előzetesen megállapodtak a konferencia időpontjában: 2008. október 29. szerda. Tervezett helyszín az Apeh KAIG akkorra elkészülő új, Dob utcai székháza. (ennek előkészítésében jelenlévők köszönettel elfogadták Győri Éva közbenjárását) A konferenciát egész naposra tervezzük a következő témák felvetésével:

 • Etikai ügyek az igazságügyi szakértésben
 • Minisztériumi szakértők tájékoztatása aktuális kérdésekről, a díjrendelet módosításának esélyeiről
 • VPOP Közép Magyarországi vezetője által javasolt előadó felkérésével aktuális kérdések felvetése
 • A vendéglátó rövid tájékoztatója a 2009-re várható adómódosításokról

Cél olyan szakmai nap megtartása, amely a magyar Könyvvizsgálói Kamara kötelező oktatási tematikájához kapcsolódóan a résztvevők számára 2-3 kreditpontot ér. Felmerült a konferencia nyitottá tételének lehetősége (aki nem Igazságügyi Szakértő, annak is módja legyen - térítés ellenében - részt venni). Ennek Újvári Gézával történő személyes egyeztetésére Bartha Gyula vállalkozott.

 

2. Minőség-ellenőrzés

Katona Mihályné röviden ismertette az új rendszer sajátosságait:

 • Kevésbé súlypontiak a formai kérdések, előtérbe kerül a szakmai kompetencia
 • 96 (átcsoportosított) kérdésből álló bővített lista
 • 2008-ban 600 kollega ellenőrzése várható, bár a rendelkezésre álló idő elég rövid
 • az ellenőrzött cégeket bizottság választja ki, ezért a minőségellenőr az ellenőrzést megelőző 10 napon belül tudja erről tájékoztatni a vizsgálat alá vont könyvvizsgálót
 • a két vizsgálat 10 óra alatt be kell fejeződjön

 

3. Díjfizetés

A küszöbön álló közgyűlésen lehetőséget kell biztosítani a szakértő kollegáknak arra, hogy a díjfizetési problémáik megoldásában segítséget kapjanak. Ennek első lépéseként (intézményesen) fel kell ajánlani, hogy a bíróságoknál - a megítélt szakértői díjakkal kapcsolatban - felmerülő késedelmes kifizetésekről (esetleg valamilyen kötött, utóbb könnyedén feldolgozható formában) nyilatkozhassanak a szakértők. Konkrét kérdés feltevésével kell feltárni a problémákat. Az ilyen módon összegyűjtött adatok alapján meg kell kíséreljük az egységes fellépést akár a jogszabálymósosítás kezdeményezéséig.

Sikeres megmozdulás esetén ezt követően sorra vehetjük a többi kifizetőt (Rendőrség, VPOP) ezzel széles körű és hosszú távú cselekvési programot biztosítva a vezetőség és a bizottság együttes működése számára.

Javaslatként felmerült, hogy a kötelező bírói továbbképzésen vállaljunk rövid tájékoztatást arról, hogy a szakértőkkel kapcsolatban milyen kötelezettségeik és lehetőségeik vannak a bíráknak az eljárás teljes folyamatában.

 

4. Aktualitások, egyebek

 

 • Az igazságügyi módszertani kézikönyvet érdemes lenne szervezetten felülvizsgálni és a követelmények figyelembe vételével aktualizálására javaslatot tenni.
 • Meg kell próbálni oda hatni, hogy a kamarai honlapokon több legyen az aktuális információ
 • A Brokernet új befektetési ajánlatával kapcsolatban felmerült annak alapos tanulmányozását követően az ajánlhatóság megfontolása
 • Felvetődött a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság által a Magyar Könyvvizsglói Kamara honlapján közzétett 2008. április 10-i közleményével kapcsolatban állásfoglalás kiadásának szükségessége. A jelenlévők véleménye szerint indokolatlan kötelezettséget ró mind a könyvvizsgálókra, mind a Bizottságra annak bejelentése, hogy a számviteli törvényben foglalt értékhatár megváltozására tekintettel valamennyi megszűnő megbízásra vonatkozzon a bejelentési kötelezettség.

 

A pontos - közleményben csak hivatkozott - törvényi megfogalmazások az alábbiak:

155/A. § (1) A 155. § (6) bekezdése szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megbízása csak megfelelő indok alapján mondható fel. A számviteli vagy a könyvvizsgálati eljárások tekintetében fennálló véleményeltérés nem minősül megfelelő indoknak.

(2) A vállalkozó az ok megjelölésével közli a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal, ha a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a megbízásának időtartama alatt lemondott, vagy ha a megbízást a vállalkozó felmondta."

46. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég az ok megjelölésével közli a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal, ha megbízásának időtartama alatt visszahívták vagy lemondott."

Javaslat: az értékhatár változása miatt megszűnő könyvvizsgálati kötelezettség a két fél közös megegyezéssel való szerződés-megszüntetését vonja maga után, ne mondjon le a könyvvizsgáló és ne fogadja el a megbízó visszahívását. (nem találtam taxatív törvényi kitételt arra, hogy az értékhatár változása visszahíváshoz vagy lemondáshoz kell vezessen, ezért a Ptk. általános, szerződés megszüntetésére vonatkozó szabályai alkalmazhatóak. --Kolbe Tünde megjegyzése az emlékeztetőhöz)

Az állásfoglalás kiadására - diplomáciai okokból - Lukács János urat kellene felkérni, vagy még jobb lenne, ha a maga a Közfelügyeleti Bizottság pontosítaná áprilisi közleményét.

Betöltés...
X