Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Az Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat 2003. június 23-i taggyűlése

A taggyűlésre a meghívottak a következő levelet kapták:

Kedves Könyvvizsgáló és Igazságügyi Könyvszakértő Társunk!

Mint Ön előtt is ismert, 2002. februárban megalakult a Magyar Könyvvizsgálói Kamarán belül az Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat. Mivel 2002. decemberében a Kamara újjáválasztotta az Elnökségét, Tagozatunknak is új Elnökséget kell választania.

Szeretnénk, ha a választás során mindenkinek (jelenlegi adataink szerint mintegy 600-an vagyunk) legyen lehetősége az aktív részvételre. Ezért - a Kamara választási rendjével összhangban két választó taggyűlést tartunk. Az első taggyűlésen megválasztjuk a 3 tagú Jelölő Bizottságot és az ugyancsak 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot, és a másodikon elfogadjuk a tagozat ügyrendjét, meghatározzuk az előttünk álló feladatokat és megválasztjuk a vezetőséget.

Az első taggyűlést 2003. június 23-án 14 órakor tartjuk, az OKISZ Székház (Budapest, XIV., Thököly út 58.) I. emeleti nagytermében és erre tisztelettel meghívjuk.

A taggyűlés napirendi pontjai a következők lesznek:

1. Igazságügyi könyvszakértői tevékenység a standardok tükrében
2. A jelenlegi vezetőség tájékoztatója a végzett munkáról
3. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökének tájékoztatója a Kamara előtt álló feladatokról
4. A bizottságok megválasztása

Kérem, a taggyűlésre szíveskedjen eljönni. Nagyon sok feladat áll előttünk (pl. az igazságügyi könyvszakértői tevékenység standardizálása, oktatás beindítása, felkészülés az új igazságügyi szakértői törvényre és az EU csatlakozásra, stb.), ezért azt várjuk, hogy minél többen vegyenek részt a ránk váró munkában.

A választási folyamatban aktív részvételét előre is köszönjük.

Budapest, 2003. május 24.

Monostori Lajosné s.k.
elnök

Az igazságügyi könyvszakértői tevékenység a standardok tükrében című napirendi pont előadója Dr. Nagy Lajos igazságügyi szakértő, a Szakértői Bizottság elnöke volt. Az előadás kivetített változata letölthető:
sztenderdek.ppt

A taggyűlés a szeptember végi vezetőségválasztó taggyűlés előkészítésére megválasztotta a jelölőbizottságot és a szavazatszedő bizottságot. A taggyűlés a jelölőbizottság tagjának választotta Molnár Ferencnét (Miskolc), Kneifelné Szilágyi Máriát (Gyula) és Mátrai Istvánt (Budapest). A jelölőbizottság póttagjai Gömöri Géza (Budapest) és Cséffai János (Békéscsaba) lettek.

A szavazatszámláló bizottság tagjainak Katona Mihálynét (Hévízgyörk),
Dr. Béres Gézát (Nyíregyháza) és Horváth Györgyöt (Veszprém) választottuk meg.

A taggyűlés elhatározta, hogy a leendő vezetőség öt tagú lesz. Az ajánló íven tehető javaslat arra, hogy kik kerüljenek a szavazólapokra a vezetőségválasztó taggyűlésen. Az ajánlással kapcsolatos kérdésekkel Mátrai István úrhoz lehet fordulni. (Üzenetrögzítős telefon/fax: 06-1-240-2905)
Az ajánló íveket a Magyar Könyvvizsgáló Kamara címére (1373 Budapest 5., Pf. 587.) zárt borítékban kell visszaküldeni, legkésőbb augusztus 31-ig.

Betöltés...
X