Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A büntető ügyekben kirendelt igazságügyi közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi szakértők tevékenységére vonatkozó szabályok

Az igazságügyi szakértők működését az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény; igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény és a szakvéleményre vonatkozó részletes előírásokat az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet szabályozza.

Az igazságügyi szakértői szakterületeket és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételeket a közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területeken a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 10. számú melléklet tartalmazza.

A Szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szerveket a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete részletezi.

A büntető eljárásban közreműködő szakértőkre vonatkozó speciális szabályokat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) és a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegy-zőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet határozza meg.

A csatolt mellékletben a vonatkozó szabályok találhatóak

Szabályzatok ismertetése

 

Betöltés...
X