Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői Bizottság 2012. évi ülései

Bizottsági ülések tervezett időpontjai 2012. évében:

2012. március 5.
2012. április 2.
20112. május 7.
2012. június 4.
2012. július 2.
2012. szeptember 3.
2012. október 1.
2012. november 5.
2012. december 3.

 


 

Szakértői bizottság 2012. december 3-án ülést tartott.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 • Konzultációs szolgálat 2012. évi munkájának értékelése
 • A honlapon megtalálható az „Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatója , Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai, és a Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzet” aktualizálásának kérdése, miután a szakértőkkel a kapcsolat felvételre került.
 • A Bizottság elnökének beszámolója a 2012. november 20-ai kibővített elnökségi ülésről.
 • SZB tevékenységének ismertebbé tételére vonatkozó javaslat megvitatása
 • Szakmai kérdésekre adott válaszok megvitatása.
 • Egyebek

Az SzB, mint minden évben, az idén is meghívta a Konzultációs szolgálat szakértőit az évzáró ülésére.
A Ksz szakértői örömmel értesültek arról, hogy 2013. február hónaptól, a honlapon megjelentett kérdések és válaszok között, az SzB által kezdeményezett számítástechnikai fejlesztésnek köszönhetően, a kamara tagjai könnyebben, gyorsabban tudnak „keresni”.

A Bizottság a Ksz szakértőinek véleményét meghallgatva, azzal egyetértve a következő Határozatot hozta:

 1. A Bizottság továbbra is támogatja, hogy a Konzultációs szolgálat szolgáltatása a kamarai tag könyvvizsgálók számára ingyenes legyen.
 2. Azonban nem támogatja azt az elgondolást, hogy minden olyan kérdés, illetve az arra adott válasz a kamara honlapján megjelenjen. Továbbra is úgy látja helyesnek a Bizottság, hogy a beérkezett szakmai válaszokat áttekinti, majd kiválasztja azokat, melyeket közérdeklődésre számottartónak ítél, s ezek kerülnek fel a honlapra, illetve a Hírlevélbe.
 3. Amennyiben az SzB tagjainak, a feltett kérdésre adott válaszok tekintetében, eltérő véleményük van, akkor azt írásban megfogalmazzák, és azt a kérdés megválaszoló szakértőnek megküldik.

A Szakértői bizottság továbbra is azon a véleményen van, hogy a Konzultációs szolgálat csak azokat a kérdéseket fogadhatja be, amelyek a honlapon található űrlap, minden pontjának kitöltésével kerül megküldésre.

A második napirendi pont keretében Ladó asszony tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a honlapon jelenleg megtalálható Módszertani útmatatók szerzőivel felvette a kapcsolatot, akik vállalták az általuk készített szakmai anyagok aktualizálását.

Ezt követően a Bizottság elnöke beszámolt a 2012. november 20-ai kibővített elnökségi ülésen hallottakról.

Az SzB tevékenységének ismertebbé tételére vonatkozó javaslatok keretében elhangzott, hogy a Bizottság 2013. évben megkívánja hívni a Minőség-ellenőrzési bizottság tagjait. A közös munka eredményeként, az SzB szeretne egy tanulmányt a minőségellenőrzést érintő tipikus eseteiről megjelentetni.

Majd a Bizottság határozott a 2013. I. félévben tartandó üléseinek időpontjáról, melyek előre láthatólag a következők:

2013. január 14.
2013. február 4.
2013. március 4.
2013. április 8.
2013. május 6.
2013. június 3.

A szakmai kérdések megvitatását követően a Bizottság elnöke megköszönte a tagok részvételét.

 

A következő SzB ülés 2013. január 7-én lesz.
 

Szakértői bizottság 2012. november 12-én ülést tartott.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 1. A honlapon megtalálható az „Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatója, Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai, és a Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzet” aktualizálásának kérdése, dr.Ladó Judit, Bohus Zoltánné, Kállay Ferenc szakmai vélemény alapján,
 2. Az SzB 2013. évi költségvetésének megbeszélése. Tervezett szakmai kiadványok ütemezése.
 3. Sándor Erika, honlappal kapcsolatos kérdések, lehetőségek megbeszélése,
 4. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által elfogadott könyvvizsgálói jelentés kérdésének megvitatása
 5. Bor Zoltán beszámolója, a Lengyel Országos Könyvvizsgálói Konferencián elhangzottakról
 6. Szakmai kérdésekre adott válaszok megvitatása.
 7. Egyebek

Az Sz elnöke, dr. Ladó Judit, köszöntötte Bizottság tagjait.

Az első napirendi pont megtárgyalása előtt köszönetet mondott Bohus Zoltánnénak, aki ugyan szakmai elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen, és Kállay Ferencnek, szakértői véleményük elkészítéséért.
Az első napirendi ponton belül a „Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzet” került először megtárgyalásra. Kállay Ferenc röviden ismertette a Módszertani kiadvány azon pontjait, amelyek véleménye szerint mindenképpen aktualizálni kellene. Kállay Ferenc és Fejes Etelka Bizottsági tagok vállalták, hogy felveszik a kapcsolatot az Útmutató elkészítőjével, illetve felkérik az aktualizálási munka elkészítésére.
A Bizottság úgy döntött, hogy Kállay Ferencet bízza meg a már aktualizált szakmai anyag lektorálásával.

Ezt követte az „Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai” címmel elkészített Módszertani útmutató felülvizsgálata. Bohus Zoltánné vállalta, hogy a 2006. évben készült szakmai anyagot áttekinti. Az ülésen szakmai elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, ezért írásban foglalta össze véleményét, melyet előzőleg dr. Fridrich Péterrel egyeztetett.
Kihangsúlyozásra került, hogy az iparág kockázata 2006. évtől megugrott, így az aktualizálás során ez a kérdés kiemelt figyelmet érdemelne.
H. Nagy Mária kapta azt a feladatot, hogy az Útmutató egyik elkészítőjével vegye fel a kapcsolatot, egyúttal a Bizottság elhatározta, hogy az aktualizálás után Bohus Zoltánnét bízza meg a lektorálási feladattal.

Majd az „Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatójának” áttekintése következett.
Dr. Ladó Judit ismertette a 2007. évben elkészült szakmai anyag azon részeit, amelyek aktualizálásra szorulnak.
Ígéretet tett, hogy az aktualizálás kérdését megvitatatja Bartha Gyulával, az Igazságügyi könyvszakértői Tagozat elnökével.

A Bizottság úgy döntött, hogy a Módszertani útmutatók aktualizálásának kérdésével, illetve a már megpályáztatott, de még el nem készült Szakmai anyagok kérdésével (Felszámolás, végelszámolás, átalakulás), az érintettek megkeresését követően, 2012. december 3-án, az Szb ülésen újra foglalkozik.

A második napirendi pont megtárgyalásakor az SzB elfogadta 2013. évi költségvetést.

A harmadik napirendi pont megvitatásánál Sándor Erika, az kamara honlapján, az SzB által megjelentett szakmai anyagokkal kapcsolatos lehetőségeket ismertette.

Ezt követően a Bizottság a következő határozatot hozta:

a,) megtárgyalta és elfogadta a KOPINT DATORG árajánlatát a honlap továbbfejlesztésére, melynek segítségével címkéket, előre meghatározott tematikákat lehet majd a honlapon lévő, illetve a jövőben megjelenő elemekhez (cikkek, konzultációs szolgálat válaszai, dokumentumok stb.) rendelni.

b.) A honlapon a standardok menüpont az alábbiak szerint változik:
Az 53/2012-es elnökségi határozat alapján a 2012. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára hatályos standard 1. számú függelékéből az ISA 2400, ISA 2410, ISA 3000, ISA 3400, ISA 4400 és ISA 4410 számú nemzetközi standardokat nem szerepelteti, hanem a Nemzetközi Könyvvizsgálati Állásfoglalásokkal egyetemben azokat külön, az oldal alján „Egyéb szolgáltatásokra vonatkozó standardok” címszó alatt jeleníti meg.

c.) A Szakértői Bizottság honlapja az alábbiak szerint változik
1. menüpont: A Szakértői Bizottság közleményei
2. menüpont: Ülések
3. menüpont: Tudástár – mely csak egy link a honlap Tudástár menüpontjára.

d.) A korábban a Szakértői Bizottság menüpontja alatt lévő felhívásra beérkezett dokumentumok átkerülnek a Tudástár/Dokumentumok menüpont alá.

e.) A Tudástár menüpontja az alábbi sorrendre változik:
1.Standardok
2.Állásfoglalások
3.Útmutatók
4.Dokumentumok
5.Konzultációs szolgálat

Negyedik napirendi pontként a Bizottság megvitatta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által elfogadott könyvvizsgálói jelentés kérdését.
Elhatározta, hogy e kérdésben állásfoglalást tesz közzé, melyet hamarosan megjelentett a honlapon.

Bor Zoltán beszámolóját, a Lengyel Országos Könyvvizsgálói Konferencián elhangzottakról, a Bizottság az ötödik napirend során meghallgatta, és azt elfogadta.

Ezt követte a konzultációs szolgálathoz érkezett szakmai kérdésekre adott válaszok megvitatása.

Az SzB következő ülésére, amely 2012. december 3-án lesz, meghívja a Ksz szakértőit.

 

Szakértői bizottság 2012. október 1-én ülést tartott

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 • A kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standardok áttekintése
 • A Szakértői bizottság elnökének beszámolója a 2012. szeptember 5-i elnökségi ülésről
 • Stratégia kidolgozása, a PÁK és az MKVK közötti együttműködésre, figyelembe véve a 2012. szeptember 6-7-én, a Könyvvizsgálói éves konferencián elhangzottakat.
 • könyvvizsgálati kötelezettség kérdése, az előzetesen megküldött szakmai anyag áttekintése.
 • Az eddig elkészült, az MKVK honlapján közétett módszertani útmutatók aktualizálásának kérdése.
 • Szakmai kérdésekre adott válaszok megvitatása.
 • Egyebek

Dr. Ladó Judit, az SzB elnöke beszámolt a 2012. szeptember 5-ei elnökségi ülésen elhangzottakról, illetve összefoglalta az Országos Konferencia tapasztalatait.

Az SzB úgy határozott, hogy Bor Zoltán által összeállított PÁK-al kapcsolatos szakmai anyagot a Kamara elnökének áttekintés céljából megküldi.

A Bizottság két tagja, Bor Zoltán és Kállay Ferenc összeállította azokat a törvényben előírt eseteket, amikor a könyvvizsgálat kötelező.

A Bizottság úgy döntött, hogy a honlapon megjelentett Módszertani útmutatókat áttekinti, azokat szükség esetén aktualizálja.

A szakmai kérdések megvitatását követően a Bizottság elnöke megköszönte a tagok részvételét.

A következő SzB ülés 2012. november 12-én lesz.

 

A Szakértői bizottság 2012. szeptember 3-án megtartott ülését.

Az ülésen a szakmai kérdésekre adott válaszok megvitatásán kívül egy kérdéssel foglalkozott: A Szakértői bizottság elnökének tájékoztatója a 2012. július 19-ei rendkívüli kibővített elnökségi ülésről, melynek témája:

 • A Pénzügyi Ágazati Közfelügyeletről szóló „legfrissebb” törvénytervezet megvitatása és az elnökség álláspontjának kialakítása,
 • Az ad hoc bizottságok javaslatainak megvitatása és elfogadása.

A törvénytervezettel kapcsolatban a Szakértői bizottság elkészített egy 12 pontból álló szakmai anyagot melyet, a 2012. szeptember 5-6-ám megrendezett Könyvvizsgálói konferenciát követő SzB ülésen kíván megvitatni.

 

Szakértői bizottság 2012. június 18-án megtartotta ülését.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 1. „Általános kérdőív, kiválasztott megbízások vizsgálata kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának minőség-ellenőrzéséhez” kérdőív megvitatása.
  Meghívott vendégek:
  Molnár Csilla, inspektor
  Szabó Zsuzsa, Minőség-ellenőrzési bizottság elnöke
  Fekete Istvánné, KKB tagja
 2. A Szakértői bizottság elnökének beszámolója a 2012. május 11-ei Küldöttgyűlésről,
 3. Véleménycsere, Dr. Pál Tiborral, az Oktatási bizottság vezetőjével,
 4. „Számviteli láthatatlan standardok” kérdésének megvitatása.
  Meghívott vendég: dr. Sallai Csilla
 5. Szakmai kérdésekre adott válaszok megvitatása

A Szakértői bizottság az első napirendi pont megtárgyalására Fekete Imrénét, a KKB tagját, Molnár Csillát, a KKB inspektorát, valamint Szabó Zsuzsát a Minőség ellenőrzési bizottság elnökét hívta meg.
KKB inspektora által összeállított kérdőívre a Minőség-ellenőrzési és a Szakértői bizottság kijelölt tagjai együttesen tettek észrevételeket.

A véleménycserét követően az SzB a KKB jelenlévő képviselőivel egyetértésben a következőkben állapodtak meg:

Határozat

1.)2012. évben a KKB ellenőrzések csak a tőzsdén jegyzett cégekre vonatkoznak

2.) A tőzsdei jelenléttől függetlenül a befektetési Alapok minőség-ellenőrzését nem a KKB végzi el.

3.) A közérdeklődésre számot tartó cégek minőség-ellenőrzését bárki is végzi, elsődleges szempont, hogy az auditálást végző könyvvizsgáló feladatát magas szinten végezze el, függetlenül attól, hogy milyen keretek között teszi azt. A standardoknak való megfelelés az elsődleges feladat.

A meghirdetett napirendi pontok változásával mindenki egyetértett, így a meghívóban negyedik pontként megjelölt téma került megtárgyalásra:

„Számviteli láthatatlan standardok” kérdésének megvitatása.
Meghívott vendégként dr. Sallai Csilla, a Könyvelői Tagozat elnöke vett részt az SzB ülésen.

Beszámolt arról, hogy a Könyvelői tagozat megalakulásakor célként tűzte ki maga elé a könyvelési tevékenység folytatásához szükséges standardok megalkotását, melyre példát a könyvvizsgálói standardok nyújthatnak.
Sallai Csilla beszámolt arról, hogy a munka valójában már elkezdődött. A Könyvelői tagozat tagjai kézhez kaptak egy vázlatot, amelyben mint gyakorlati szakemberek lettek megkérdezve arról, milyen területeket tartanak fontosnak szabályozásra, illetve éreznek-e késztetést a közös munkára.

A Szakértői bizottság üdvözölte a kezdeményezést és a következő határozatot hozta:

A Bizottság támogatja a kezdeményezést. Arra kéri fel dr. Sallai Csillát, hogy vegye fel a kapcsolatot dr. Sztanó Imrével, hogy szakmai kérdésekben egyeztessenek, illetve az azt követő eredményekről a Bizottságnak beszámoljon.

A következő napirendi pont keretében dr. Pál Tibor beszámolt:
•a szakmai továbbképzés célrendszeréről, tartalmi továbbfejlesztéséről, annak lebonyolításáról;
•az okleveles könyvvizsgálói képzés célrendszeréről, feladatairól;
•a mentori tevékenységhez kapcsolódóan a szakmai kompetencia vizsga tartalmi kérdéseiről, lebonyolításáról, finanszírozásról, valamint az oktatási tevékenységgel kapcsolatos költségcsökkentési lehetőségekről.

Dr. Pál Tibor ígéretet tett, hogy az elkészült oktatási anyagot, az SzB tagjainak megküldi, hogy arról a Bizottság tagjai véleményt tudjanak formálni.

E napirendi pontot rövid összefoglaló követett a 2012. május 11-i Küldöttgyűlésről, majd a szakmai kérdések megvitatása következett.

A Szakértői bizottság úgy döntött, hogy a következő ülését 2012. szeptember 3-án 9 órakor tartja.
 

 

Szakértői bizottság 2012. május 7-én megtartotta ülését.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 • Dr. Rocskai János meghívott vendéggel véleménycsere a könyvvizsgálat szakmai jövőjéről,
 • Az MKVK PR munkatársának beszámolója az SzB honlapon történő megjelenésének javítása érdekében érkezett árajánlatkérésről,
 • A Szakértői bizottság elnökének beszámolója a 2012. április 20-i kibővített elnökségi ülésről,
 • Az átalakulásokhoz kapcsolódóan a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezet, illetve a végleges vagyonmérleg, vagyonleltár könyvvizsgáló általi ellenőrzéssel kapcsolatos vélemények megvitatása.
 • Szakmai kérdésekre adott válaszok megvitatása.

A Szakértői bizottság meghívta dr. Rocskai Jánost, a Kamara elnökségének tagját, hogy ossza meg véleményét a könyvvizsgálat szakmai jövőjéről a Bizottsággal.
Rocskai úr, rövid történeti összefoglalót követően, hangot adott annak véleményének, hogy legyen egy egyszerűsített minőség-ellenőrzési rendszer, amely a standardokra épül. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyéni vállalkozó/egyéni cég könyvvizsgáló és a „Big 4” jellegű vállalkozások között is működnek auditálással foglalkozó társaságok, melyekre egyáltalán nem készült kérdőív.
A KKB független inspektora, az egyik nagy könyvvizsgáló társaságnál sikeres „próba ellenőrzést” végzett, Rocskai úr úgy gondolja, hogy kívánatos lenne az ellenőrzöttekkel véleményt cserélni, a tapasztalatokat más könyvvizsgálókkal megosztani.
Rocskai úr megköszönte a meghívást, és reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is lehetőség nyílik az SzB-vel való közös munkára.

Rocskai úr véleményét figyelembe véve a Bizottság a következő határozatot hozta:

„Az SzB és a Minőség-ellenőrzési bizottság hozzon létre egy szakmai bizottságot, melynek feladata, a KKB egyedi megbízások kérdőívének áttekintése, illetve a módosításokra történő javaslattétel. A Szakértői bizottság Bohus Zoltánnét, illetve Fejes Etelkát javasolja.”

Sándor Erika, megküldte a kért árajánlatot, amelyről a Bizottság a későbbiekben fog dönteni.

Dr. Ladó Judit, az SzB elnöke beszámolt a 2012. április 20-ai kibővített elnökségi üléséről. Elmondta, hogy az általa előterjesztett „A könyvvizsgálati díjtételek ajánlott (orientációs), irányadó minimum mértékének koncepciója” írásbeli előterjesztését a kibővíttet elnökség elfogadta, annak tartalma hamarosan a honlapon is megjelenik.

Megvitatásra került az átalakulásokhoz kapcsolódóan a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezet, illetve a végleges vagyonmérleg, vagyonleltár könyvvizsgáló általi ellenőrzéssel kapcsolatos vélemény.

A kérdésben a Szakértői bizottság továbbra is fenntartja véleményét, mely a Honlapon megtalálható. Szakmai véleményének kialakítása előtt az MKVK jogi véleményét kikérte, a végső álláspontját ennek ismeretében alakította ki.

A Bizottság a következő határozatot hozta: Állásfoglalásait mindig az MKVK jogászainak véleményével együttesen alakítja ki. Amennyiben a megválaszolandó szakmai kérdés más Bizottságok munkájához is szorosan kapcsolódik, akkor az SzB véleményét előzetesen megküldi az érintett Bizottságoknak. Ezt követően közzéteszi azt a honlapon.

Az ülés utolsó napirendi pontja a konzultációs szolgálathoz beérkezett kérdésekre adott válaszok megbeszélése, illetve a Bizottság tagjainak véleménye alapján kiválasztásra kerültek azok a kérdésekre adott válaszok, melyek a honlapon, illetve a Könyvvizsgálók lapjában kerülnek megjelentetésre.

A következő SzB ülés 2012. június 18-én lesz.

 

 

Szakértői bizottság 2012. április 2-án megtartotta ülését.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 • A Konzultációs szolgálat szakértőivel, a Konzultációs szolgálat további működésének megvitatása,
 • A Szakértői bizottság elnökének beszámolója a 2012. március 9-ei Elnökségi ülésről,
 • Az Oktatási bizottság 2012. március 21-ei ülésén elhangzott felkérésre (lsd. csatolt melléklet) közös álláspont kialakítása majd döntés az oktatási bizottság részére adandó válaszról,
 • Dr. Tremmel Zoltánnal az oktatási anyaggal kapcsolatban felmerült szakmai kérdések megvitatása.
 • Egyebek

A Szakértői bizottság rendszeresen tart megbeszélést a Konzultációs szolgálat szakértőivel. A megbeszélés témája ezúttal: a Konzultációs szolgálat folyamatos működése.
Megbeszélés során érvek és ellenérvek hangzottak el a kérdésben, hogy a Ksz keretein belül feltett kérdésekre az adott válaszok térítés ellenében kerüljenek megválaszolásra.
Az SzB megvitatta a kérdéssel kapcsolatos véleményeket és a következő Határozatot hozta:
A Szakértői bizottság továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a Konzultációs szolgálathoz beérkezett kérdésekre adott válaszok a tagdíjban foglalt szolgáltatásnak minősül.

Ezt követően a Konzultációs szolgálat szakértői beszámoltak arról, hogy lényegesen könnyebb lett a feladatuk, amióta a feltett kérdéseket csak az erre rendszeresített űrlapon, azt teljes egészében kitöltve, fogadhatja be a Konzultációs szolgálat. A szigorítások ellenére a feltett kérdések száma nem csökkent, a válaszok pedig pontosabbak lettek.

Az SzB Határozatában megerősítette: a Bizottság arra törekszik, hogy a Konzultációs szolgálathoz beérkezett kérdésekre adott válaszok közül egyre nagyobb számban kerüljenek fel a honlapra azok, amelyeket a Szakértői bizottság közérdeklődésre számot tartónak minősít.

Ezután következtek azok a felvetések, melyek Sándor Erikát, a Kamara Honlap szerkesztéséért felelős munkatársát érintették.

Az elhangzottakat követően az SzB Határozatot hozott.

A Bizottság felkérte Sándor Erikát, hogy kérjen árajánlatot a következő informatikai probléma megoldására:
A Konzultációs szolgálat által adott válaszokat, a választ adó szakértőknek „kulcsszóval” kellene ellátniuk, hogy ez alapján a későbbiek során, a honlapunkon, majd az adott „kulcsszóra”, a Ksz válaszok közül könnyedén ki lehessen azt keresni.

Mivel jelenleg a Honlapon már aktualitását vesztette válaszok is megtalálhatóak, így a Bizottság e kérdés megoldásáról is határozott.

Határozat: Azok a Honlapon megtalálható kérdésekre adott válaszok, melyek 3 évnél korábbiak, kerüljenek a honlap „Archívumába”. A 3 éven belül adott válaszokat Kállay Ferenc, bizottsági tag ismételten áttekinti, lehetőség szerint aktualizálja azokat. Az aktualizálási munka 2012. június hónapban veszi kezdetét.

Dr. Ladó Judit, az SzB elnöke beszámolt a 2012. március 9-ei elnökségi ülésen elhangzottakról. Többek között ismertette azokat az észrevételeket, véleményeket, amelyek a Szakértő bizottság előterjesztéseivel kapcsolatosak voltak.

Az SzB kiemelt feladatai között tartja számon az Oktatási bizottsággal való közös munkát. Az Oktatási bizottság 2012. március 21-ei ülésén megszavazta a 2012-2014-es évek „kötelező oktatási anyagra” kiírt pályázat nyertesét. A nyertes pályázó képviseletében dr. Tremmel Zoltán tett eleget a Bizottság meghívásának. A megbeszélés során egyeztetésre került az ütemterv, amely biztosítja az oktatási anyag elkészítése alatt a folyamatos SzB jelenlétet.

Az „Egyebek” napirendi pont alatt számolt be Bor Zoltán az Informatikai tagozat üléséről.

Ezt követően a Bizottság tagjainak véleménye alapján kiválasztásra kerültek azok a kérdésekre adott válaszok, melyek a Honlapon, illetve a Könyvvizsgálók lapjában kerülnek megjelentetésre.

 

A következő SzB ülés 2012. május 7-én lesz.
 

 

Szakértői bizottság 2012. március 5-én megtartotta ülését.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 • A Szakértői bizottság középtáv terve, 2012-2015 között, elnökségi előterjesztés, megvitatása
 • „A számviteli törvény módosítása miatt megváltozott könyvvizsgálói jelentés tartalmáról” szóló elnökségi előterjesztés megvitatása,
 • A Szakértői bizottságon belüli munkaszervezés összehangolásának megvitatása,
 • Bor Zoltán beszámolója a 2012. február 29-ei „A könyvvizsgálat jövője” címmel megrendezett kerekasztal beszélgetésről,
 • Szakmai kérdések megvitatása.

Az SzB megvitatta a 2012. március 9-ei Elnökségi ülésre készített előterjesztéseket, amely közül az egyik, a Szakértői bizottság középtávú tervét mutatja be.
A Bizottság középtávú munkaprogramját három részre tagolta, melyek a következők:

 1. Általános célok
 2. Működéssel kapcsolatos országos és regionális célok, feladatok
 3. Belső szervezeti kérdések, célkitűzések,valamint az Előterjesztés anyagában költségcsökkentő javaslatot is tett.

A másik Előterjesztés „A számviteli törvény módosítása miatt megváltozott könyvvizsgálói jelentés tartalmáról” szól.

Az SzB feladata továbbra is a Konzultációs szolgálathoz beérkezett kérdésekre adott válaszok jóváhagyása. A Bizottságon belül egy három fős „team” került kialakításra, akik a feltett kérdésre beérkezett válaszokat áttekintik.

Bor Zoltán 2012. február 29-én Brüsszelben vitafórumon vett részt, melynek címe: Audit politika - Az előrevezető út a válság után

A konferencia célja az Európai Parlament előtt lévő 8. társasági direktíva (2006/43/EK az éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról) folyamatban lévő módosítása, valamint az új rendelettervezet a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok könyvvizsgálata egyedi követelményeiről szóló tájékozódás és vita volt.

A Szakértői bizottság a beérkezett kérdések és válaszok közül kiválasztotta azokat, amelyek a Honlapon, illetve a Hírlevélben kerül megjelentetésre.

A következő SzB ülés 2012. április 2-án lesz.
 

 

Tájékoztató a Szakértői Bizottság 2012. január 9-én megtartott üléséről

Szakértői bizottság 2012. évi első, alakuló ülését, 2012. január 9-én, 9 órakor megtartotta.
Napirenden szerepelt

 • A Szakértői bizottság előző négy éves munkájának bemutatása, és a bizottsági tagok bemutatkozása, a jövőbeni feladatmegosztás megbeszélése.
 • 2012. év szakmai feladatainak meghatározása, ütemezése, költségcsökkentési lehetőségek.
 • "A Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálati sajátosságai" módszertani ajánlások elkészített szakanyag áttekintésére lektor személyének kiválasztása.
 • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az éves és összevont (konszolidált) beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló Bizottsági szolgálati dokumentumok megvitatása.
 • Konzultációs szolgálat működésének bemutatása.
 • A beérkezett kérdések az arra adott válaszok megvitatása.

A Szakértői bizottság saját munkatervét a Kamara középtávú tervének elfogadását követően fogja véglegesíteni. Néhány sarokpont azonban már meghatározásra került.

A Szakértői bizottság kiemelt és azonnali feladatának tartja a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatára és minőségellenőrzésére az arányos alkalmazás kidolgozását, beleértve annak a minimum eljárási és dokumentációs csomagnak a kidolgozását, amely eleget tesz a minőségellenőrzés elvárásainak. A kitűzött cél és az együttműködés a Minőségellenőrzési bizottság elnökével egyeztetésre került.

A Szakértői bizottság erősíteni tervezi együttműködést az Oktatási bizottsággal, különös tekintettel a kötelező továbbképzésekkel kapcsolatosan.

A Szakértői bizottság ismerve az Európai Unióban folyó jogalkotás felgyorsulását a könyvvizsgálói szakmát illetően is, – különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács irányelve az éves és összevont (konszolidált) beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló Bizottsági szolgálati dokumentum tervezetekre - kiemelt feladatának tekinti a tervezetek széles körben való megismertetését, megvitatását. Továbbá, a tagság véleményének képviseletét a FEE Tanácsüléseken és a FEE kisebb gazdálkodó egységekket képviselő munkacsoportjában.

A Szakértői bizottság áttekintette a Konzultációs szolgálat eddigi tevékenységét. Néhány fontos gyakorlati lépésben is megállapodás született, továbbá abban, hogy a Konzultációs szolgálat tevékenységére vonatkozó szabályzatot aktualizálni kell.

Az SzB meghatározta az éves bizottsági ülések rendjét és időpontjait. A bizottság minden hónap első hétfőjén ülésezik, 9 órai kezdettel.

Ladó Judit, SZB elnöke.
 

Betöltés...
X