Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői Bizottság 2008. évi ülései

2008.12.01.

Ladó Judit a bizottság elnöke beszámolt a november 21-én tartott kibővített elnökségi ülésen elhangzottakról.

A következő napirendi pontként a Szakértői Bizottság 2009. I. félévi tervezett munkaterve került megbeszélése.

A javasolt témák közül néhány:

  • Tagozatok elnökeinek (képviselőinek) meghívása egy- egy ülésre, melyen alkalmuk lenne beszámolni tevékenységükről, nehézségeikről.
    Felmerült a tagozatok: - Költségvetési Tagozat (módszertani kézikönyvek aktualizálásának apropóján); Pénz és Tőkepiaci Tagozat, Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat
  • Hasonló elgondolásból a Minőségellenőrzési Bizottság meghívása egy-egy ülésre
  • Konzultációs szolgálat tagjaival való személyes találkozás
  • Honlapon szerepeltetett anyagok aktualizálása, illetve a konzultációs szolgálat anyagainak   „átfésülése".

Az SzB tagjai megállapodtak a Bizottsági ülések első félévre tervezett időpontjaiban

2009. január 13. Kedd
2009. február 2. Hétfő
2009. március 2. Hétfő
2009. április 6. Hétfő
2009. május 4. Hétfő
2009. június 8. Hétfő


2008.09.01.

Ismételten napirendre került a kamarai tagokra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítás reformjának kérdése. Az SzB megtárgyalta az AIG által elkészített anyagot és úgy döntött, hogy további kiegészítésekre van szükség.

Ismételten napirendre került a Szakértői Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata, amit a bizottság tagjai átolvastak majd azt jóváhagyólag elfogadták.

Az IFAC standardok fordítására vonatkozó, a Szakértői Bizottság által kiírt pályázat beadásának határideje lejárt. A pályázat értékelésére 2008. augusztus 18-án került sor, amin a Szakértői Bizottság két tagja, Kállay Ferenc és dr. Matukovics Gábor, valamint a dr. Ladó Judit, a Bizottság elnöke vett részt.

A Szakértő Bizottság áttanulmányozta a beérkezett pályázatot és úgy döntött, hogy 1., 3. pontok a kamarai feladatok folyamatos ellátásához szükségesek, ezért felkérik dr. Ladó Juditot, hogy ajánlattevővel kezdjen áralkut annak érdekében, hogy lehetőleg kedvezőbb áron 2008. szeptember 15-ig szerződés köttessen a feladata elvégzésére.

Mivel ajánlat 2. pontja nem tükrözi azt a komplexitást, amit korábbi ülésein Szakértői Bizottság, mint szakmai feladat megfogalmazott, ezért 2. pont tekintetében jelenlévők szükségesnek tartják, hogy először Szakértői Bizottság fogalmazza meg és fogatassa el a könyvvizsgálati munkát segítő módszertani anyagok fejlesztésével kapcsolatos koncepcióját és csak ezek után kerüljön a 2. pont szakmai kiegészítésre. Ezért a 2. pont tekintetében a pályázatot eredménytelennek nyilvánítják.


 

2008.06.03.

A SzB közösen tartotta ülését a Minőségellenőrzési bizottsággal. Együttesen megtárgyalták az átdolgozott minőségellenőrzési kérdőívet, illetve azt elfogadták.

A Szakértői Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata megtárgyalásra került. A bizottság tagjai összefoglalták, hogy milyen változásokat kívánnak a szabályzatban megfogalmazni.

Ismét napirendre került a könyvvizsgálói társaságok kötelező felelősségbiztosítása. A meghívott vendég, Andó György vezető biztosító tanácsadó ismertette tárasága tevékenységét. Ezt követően a bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy a tárgyalásokat tovább kell folytatni a kötelező biztosításról.


 

2008.05.06.

Az SzB tájékozódott a minőség-ellenőrzési kérdőíve-átdolgozási munka állásáról, valamint megvitatta, a már elkészült anyagokat. Az elkészült kérdőív alkalmazási körét véglegesítette.

A Szakértői Bizottság megtárgyalta és elfogadta a KPMG ajánlatát, amely az ISA 210, ISA 260, ISA 501, ISA 505, ISA 545, ISA 620, ISRE 2400, ISRE 2410 standardok adaptációjára a már elfogadott nemzeti könyvvizsgálati és átvilágítási standardok felülvizsgálatára és kiegészítésére vonatkozik.

A Szakértői Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy pályázat kiírására kerüljön sor, amely az IFAC által kiadott, átdolgozott, újrafogalmazott nemzetközi standardok angol nyelvről magyarra fordítására, a nemzeti standardok előkészítésére, az IFAC által kiadott átdolgozott, újra fogalmazott nemzetközi standardok nemzeti adaptálásához kapcsolódóan módszertani segédleteinek aktualizálására, valamint ezen standardok oktatási anyagainak aktualizálására.

A bizottság ezúttal is megvitatta a konzultációs szolgálatnak feltett kérdésekre adott válaszokat.


 

2008.03.03.

A SzB megtárgyalta a minőség-ellenőrzési kérdőívekkel kapcsolatos idei évre előre tervezett munkafeladatokat. A minőség-ellenőrzési bizottság elnökével egyeztetett időpontok alapján végzi majd az új kérdőívekkel kapcsolatos munkát a két bizottság.

Napirendre került a kamarai tagokra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítás jelenlegi rendszere is, mellyel kapcsolatosan az Alkusz Kft ügyvezetője a következő bizottsági ülésre készít írásos előterjesztést.

Tárgyalta a bizottság a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok lehetséges további megújításának kérdéseit is. Az új kiírandó pályázat is témája lesz a következő ülésnek.

Mindezek mellett a bizottság felülvizsgálta a konzultációs szolgálat kérdéseit. A teljesség igénye nélkül 4 kérdést tartott érdemesnek arra, hogy a honlapon található konzultációs szolgálat kérdéseit ezekkel kiegészítse. Természetesen a bizottsághoz érkező állásfoglalások is megválaszolásra kerültek.

 

Betöltés...
X