Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Beszámoló a Minőség-ellenőrzési bizottság 2015. évi tevékenységéről

A kamara Minőségellenőrzési bizottsága 2015. évben tízszer ülésezett. A bizottsági ülések minden esetben határozatképesek voltak, és az ülésekről hitelesített jegyzőkönyv készült. A bizottság a munkáját egész évben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) előírásai szerint végezte.

I.A bizottság 2015. évben végzett tevékenységei

1.2015. évi minőségellenőrzési terv végrehajtása

 • A minőségellenőrök közreműködésével ellenőrizte és értékelte a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok érvényesülését – 340 fő (terv szerinti) kamarai tag könyvvizsgáló ellenőrzése szerepelt a bizottság 2015. évi minőségellenőrzési tervében, ebből 315 főnél zárult le a minőségellenőrzés. A bizottság 25 fő kamarai tag könyvvizsgálót törölt a 2015. évi tervből, tevékenység szüneteltetése, a tagnyilvántartásból való törlés, illetve egyéb okok (közfelügyeleti hatósági ellenőrzés, rossz adatszolgáltatás) miatt.
 • A lefolytatott minőségellenőrzés kapcsán összesen 604 határozatot hozott. Határozataiban kezdeményezte és alkalmazta a Kkt.-ban meghatározott intézkedéseket.
 • Lefolytatta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának ellenőrzését szolgáló vizsgálatokat, mely kapcsán 55 határozatot hozott.
 • Rendkívüli ellenőrzések: A bizottság a terv szerinti minőségellenőrzéseken túlmenően a Szakértői bizottság, valamint a Fegyelmi bizottság, illetve saját részre történő minőség-ellenőrzés kérésére folytatott le 10 vizsgálat esetében.


2.2015. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján

A minőségellenőrzési bizottság az alábbi szakmai anyagokat és módosításokat terjesztette be a tisztelt elnökség elé, melyek elfogadásra kerültek:

 • 5/a/2. számú („helyszíni ellenőrzés kérdőíve (MER) az asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgálók ellenőrzéséhez”),
 • 5/a/4. számú („helyszíni ellenőrzés kérdőíve (MER) az asszisztenssel dolgozó egyéni könyvvizsgálók ellenőrzéséhez”)
 • 5/a/6. számú („helyszíni ellenőrzés kérdőíve (MER) a 2-5 fős kis könyvvizsgáló társaságok ellenőrzéséhez”)
 • 5/b. számú („helyszíni ellenőrzés kérdőíve (MER) a legalább 6 fős, vagy hálózatban működő társaságok ellenőrzéséhez”) mellékletét, melyek 2016. szeptember 1. napjával lépnek hatályba azzal, hogy a kérdőíveket az előző időpontot követően elrendelt kamarai minőségellenőrzések során kell alkalmazni.
 • Ajánlás az egyéni, asszisztensek nélkül dolgozó könyvvizsgálók minőségellenőrzési feladataira vonatkozó szabályzat összeállításához,
 • Ajánlás a kockázat megosztás nélkül, asszisztenciával dolgozó könyvvizsgálók minőségellenőrzési terveire és eljárásaira vonatkozó szabályzat összeállításához,
 • Segédlet az egyes megbízások értékeléséhez – IFRS konszolidált beszámoló,
 • Kérdőív a legalább 6 fős, vagy hálózatban működő társaságok ellenőrzéséhez,
 • Elkészült a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat, valamint a sszabályzat 2. számú mellékletét képező kérdőív előterjesztés szerinti módosítása, melyet az elnökség és a küldöttgyűlés elfogadott,
 • Elkészült a módszertani kézikönyv 7/g. számú mellékletének „Kérdőív a befektetési alapok és kockázati tőkealapok könyvvizsgálatának minőségellenőrzéséhez” melléklete, mely módosítások 2016. január 1. napjával lépnek hatályba azzal, hogy a módosított mellékletet első alkalommal a 2015. évi egyedi megbízások tekintetében elrendelt minőségellenőrzések során kell alkalmazni.

3.Oktatás

A bizottság minden évben kiemelt szakmai feladatának tekinti az ellenőrzési tapasztalatok összegzését és átadását a könyvvizsgáló és minőségellenőr kollégák számára.

Minőségellenőrök kötelező éves továbbképzése

A korábbi évekhez hasonló magas szakmai színvonalon, a szakértői bizottság részvételével került megrendezésre a XIII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 2015. év augusztus 27-28-án az alábbi kiemelt témákkal:

 • a közfelügyeleti minőség-ellenőrzés és a rendkívüli minőségellenőrzések tapasztalatai
 • 240-es standard a könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál, oktatási bizottság, FEE, IFAC álláspontja
 • általános aktualitások, a könyvvizsgálói szakma megtisztulását javító elképzelések
 • a minőség-ellenőrzések során felmerült gyakorlati problémák megosztása
 • a könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül
 • PMT rendszer és annak ellenőrzésének változásai (a Moneywell ország vizsgálat tükrében

Meghívott volt a továbbképzésre a Közfelügyeleti Hatóság, a Magyar Nemzet Bank, a kamara elnöke, szakmai alelnöke, oktatási alelnöke, főtitkára, valamint a helyi szervezetek elnökei.

2015. évben elvégzett egyéb oktatási feladatok:

 • A 2014. évi minőség-ellenőrzés során továbbképzésre kötelezettek oktatási anyagának elkészítése, a képzés megszervezése és megtartása

II.Kapcsolattartás

A bizottság 2015-ban is kapcsolatot tartott többek között a helyi szervezetekkel, a Szakértői bizottsággal, valamint a Közfelügyeleti Hatósággal.

 • A bizottság folyamatos szakmai konzultációs kapcsolatot ápol a helyi szervezetekkel. Minden évben bekéri a szervezetek által összesített tapasztalatokat a minőség-ellenőrzések befejezése után, majd rendszerezve beépíti azokat a tárgyévi munkatervébe. A bizottság a Szakértői bizottsággal valamennyi lényeges szakmai kérdésben konzultál és egy tagjuk állandó meghívott az üléseire.

 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X