Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési Bizottságának 2014. évi munkaterve

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottságának

2014. ÉVI MUNKATERVE


2014. január

 1. 1.Minőségellenőrzést és pénzmosási vizsgálatot lezáró határozatok meghozatala
 2. A Minőségellenőrzési bizottság 2014. évi szakmai feladatainak meghatározása, végrehajtásának ütemezése, határidők, felelősök kijelölése
 3. A minőségellenőrök beszámolóinak, a minőségellenőrök munkájának értékelése, összefoglaló jelentés készítése
 4. A belső minőségellenőrzési rendszer (MER) kérdőívének felülvizsgálata a nem közérdeklődésű megbízásokat ellátó könyvvizsgálók esetén
 5. A konszolidált beszámolók minőségellenőrzésének kérdőívéhez készült segédlet elfogadása
 6. A befektetési alapok és kockázati tőkealapok könyvvizsgálatának minőségellenőrzéséhez alkalmazott kérdőív elfogadása
 7. Tájékoztató a januári küldöttgyűlésről


2014. február

 1. A minőségellenőrzést és pénzmosási vizsgálatot lezáró határozatok meghozatala
 2. Az IIR minőségellenőrzési modul 2014. évi fejlesztésének specifikálása, követelmények megfogalmazása (Pmt-MER különválasztása, dátumkezelés a határozatok esetében, Pmt. szankciók)
 3. Szabályzatok felülvizsgálata (Eljárási Szabályzat, SZMSZ, Pmt.)
 4. A MER szabályzat tartalmára vonatkozó kérdések megfogalmazása, a MER kérdőívek és az önértékelő kérdőívek kiegészítése
 5. A 2014. évi minőségellenőrzési adatszolgáltatás tartalmának módosítása (éves kötelező és részletes adatlap)
 6. Éves beszámoló a 2013. évi minőségellenőrzésekről


2014. március

 1. Beszámoló a Minőségellenőrzési bizottság 2013. évi tevékenységéről
 2. A minőségellenőrök 2014. évi továbbképzésének megtárgyalása (program, oktatási tematika, előadók, helyszín stb.)
 3. MER kérdőívvel kapcsolatos egyeztetés Molnár Csillával
 4. Mintaszabályzat kidolgozása az asszisztens nélkül, egyedül dolgozó könyvvizsgálók, illetve az asszisztenssel dolgozó egyéni könyvvizsgálók belső minőségellenőrzési rendszerének kialakításához
 5. Általános kérdőív segédletének módosítása
 6. Tájékoztató a februári elnökségi ülésről


2014. április

 1. A 2014. évi oktatások (minőségellenőrök és a minőségellenőrzésük alapján továbbképzésre kötelezettek) megtárgyalása:
  - Előző évben a minőségellenőrzésük alapján továbbképzésre kötelezett könyvvizsgálók 2014. évi oktatási programjának meghatározása
  - A minőségellenőrök 2014. évi oktatási programjának előkészítése, tájékoztatás a szervezés és az előadások kidolgozásának jelenlegi állásáról
 2. Mintaszabályzat kidolgozása a 2-5 főt foglalkoztató kis könyvvizsgáló társaságok, illetve a 6 vagy több könyvvizsgálót foglalkoztató társaságok belső minőségellenőrzési rendszerének kialakításához
 3. Tájékoztató a márciusi elnökségi ülésről


2014. május

 1. Tájékoztatás a 2014. évi minőségellenőrzési oktatás szervezési feladatainak jelenlegi állásáról, az előadások témavázlatairól
 2. A Minőségellenőrzési bizottság beszámolója a 2014. I. félévi munkájáról
 3. Az IIR-en végzett módosítások véglegesítése
 4. Általános kérdőív segédletének véglegesítése
 5. Befektetési Alapkezelők kérdőívének kidolgozása
 6. Tájékoztató az áprilisi elnökségi ülésről


2014. június

 1. A Minőségellenőrzési bizottság 2014. II. félévi munkatervének elfogadása
 2. A minőségellenőrök 2014. évi oktatási programjának véglegesítése, tájékoztatás a szervezés és az előadások kidolgozásának jelenlegi állásáról
 3. Tájékoztató a májusi küldöttgyűlésről


2014. július

 1. 2014. évi minőségellenőrzési terv összeállítása (kiválasztás), az ellenőrzések csoportra bontása, tájékoztatás a 2014. évi kötelező adatszolgáltatás teljesítéséről.
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 2. A minőség-ellenőrzési bizottság 2014. II. félévi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 3. Tapasztalatok a 2013. évi minőségellenőrzések lefolytatott fegyelmi eljárásairól.
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke, meghívott vendég: dr. Borzi Mikós
 4. A minőségellenőrök 2014. évi oktatási programjának véglegesítése, tájékoztatás a szervezés és az előadások kidolgozásának jelenlegi állásáról.
  Előterjesztő: Mádi-Szabó Zoltán a bizottság tagja
 5. A határozatuk alapján továbbképzésre kötelezett könyvvizsgálók oktatási programjának egyeztetése a Közfelügyelettel.
  Előterjesztő: Munkácsi Márta a bizottság tagja, meghívott vendég: Molnár Csilla
 6. Tájékoztatás a májusi küldöttgyűlésről és a júniusi elnökségi ülésről
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 7. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)

 

2014. augusztus

 1. 2013. évben határozatuk alapján továbbképzésre kötelezett könyvvizsgálók 2014. évi oktatási anyagának elfogadása, vizsgakérdések, időpont meghatározása
  Előterjesztő: Munkácsi Márta, a bizottság tagja
 2. Tájékoztató a részletes adatszolgáltatás teljesítéséről
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 3. A 2014. évi minőségellenőrzési terv végrehajtásának aktuális kérdései – ügyféldosszié kiválasztás, ellenőr hozzárendelés
  Előterjesztő: Csoportvezetők
 4. A MER szabályzatok aktualizálása
  Előterjesztő: Munkácsi Márta, a bizottság tagja
 5. A minőségellenőrök 2014. évi oktatási programjának véglegesítése, tájékoztatás a szervezés és az előadások kidolgozásának jelenlegi állásáról.
  Előterjesztő: Mádi-Szabó Zoltán a bizottság tagja
 6. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)


2014. szeptember

 1. A minőségellenőrzések elindításának tapasztalatai, a 2014. évi minőségellenőrzési terv végrehajtásának aktuális kérdései (szoftver, eljárási szabályok, zárójelentések feldolgozása, határozatok előkészítése, észrevételek, javaslatok, stb.)
  Előterjesztő: Csoportvezetők
 2. A XII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés tapasztalatainak összefoglalása, értékelése, költségelszámolás
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 3. Tájékoztató a szeptemberi elnökségi ülésről
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 4. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)


2014. október

 1. Minőségellenőrzést és pénzmosási vizsgálatot lezáró határozatok meghozatala
  Előterjesztő: Csoportfelelősök
 2. A 2013. évben továbbképzésre kötelezett könyvvizsgálók oktatásának tapasztalatai (vizsgakérdések – válaszok értékelése)
  Előterjesztő: Munkácsi Márta, a bizottság tagja
 3. 2014. évi minőségellenőrzési adatszolgáltatásból levonható tapasztalatok összefoglalása
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 4. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)


2014. november

 1. 1.Minőségellenőrzést és pénzmosási vizsgálatot lezáró határozatok meghozatala
  Előterjesztő: Csoportfelelősök
 2. 2014. évi szakmai feladatok végrehajtásának értékelése, elszámolása
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 3. Tájékoztató az októberi elnökségi ülésről
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 4. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)


2014. december

 1. 1.Minőségellenőrzést és pénzmosási vizsgálatot lezáró határozatok meghozatala
  Előterjesztő: Csoportfelelősök
 2. A 2014. évi minőségellenőrzési terv végrehajtásának tapasztalatai
  • a.A minőségellenőrzési terv végrehajtásának előzetes értékelése – Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
  • b.Csoportvezetők beszámolója tekintettel a minőségellenőrök jelentéseire és kérdőíveire
  • c.A Minőségellenőrzési Bizottság 2015. évi munkatervének és szakmai feladatainak elfogadása
   Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 3. Tájékoztatás a novemberi, a decemberi elnökségi ülésről és a küldöttgyűlésről
  Előterjesztő: Szabó Zsuzsanna, a bizottság elnöke
 4. Egyebek (fellebbezés, fegyelmi ügy, rendkívüli minőségellenőrzés stb.)

 

 

Szabó Zsuzsanna
Minőségellenőrzési bizottság elnöke
 

Betöltés...
X