Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Minőség-ellenőrzési bizottság 2009. évi munkaterve

2009. január

 • Összegzés a 2008. évi minőség-ellenőrzési feladatok teljesítéséről és a kapcsolódó költségek alakulásáról
 • 2008. évi minőség-ellenőrzési jelentés tárgyalása, elfogadása
 • Javaslatok a könyvvizsgálók 2009. évi továbbképzésének témáira
 • A Minőségellenőrzési bizottság 2009. évi munkatervének elfogadása
 • A könyvvizsgálók éves és részletes adatszolgáltatásának ellenőrzési kérdései és lehetőségei
 • Minőség-ellenőrzési adatok, eredmények nyilvántartásával kapcsolatos kérdések megbeszélése
 • 2002-2007. évi vizsgálati dokumentáció archiválási kérdései
 • Az integrált információs rendszer minőség-ellenőrzési modulja működésének bemutatása, hozzáférés biztosítása a bizottság számára

2009. február

 • Előterjesztés a 2009. évi minőség-ellenőrzési adatszolgáltatásról
 • Javaslat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 • A minőség-ellenőrzés – mint hatósági eljárás. Egyeztetés a KET törvény előírásainak figyelembe vételéről a minőség-ellenőrzésben
 • A minőségellenőrök 2009. évi továbbképzése

2009. március

 • Az integrált információs rendszer minőség-ellenőrzési moduljára vonatkozó módosítási, továbbfejlesztési javaslatok megtárgyalása
 • A pénzmosás megelőzéséről szóló szabályzat betartásának ellenőrzési tapasztalatai, módosítási javaslatok
 • A Minőségellenőrzési bizottság 2009. évi szakmai feladatainak meghatározása, végrehajtásának ütemezése, határidők, felelősök kijelölése
 • Javaslat a könyvvizsgálók 2009. évi kötelező továbbképzésére
 • Minőségellenőri névjegyzék aktualizálása
 • A minőség-ellenőrzési sablon levelek tartalmának módosítása

2009. április

 • MER kérdőívek gyakorlati alkalmazásának kérdései, eljárásrend kialakítása
 • A minőségellenőrök és előző évben meg nem felelt könyvvizsgálók 2008. évi oktatási programjának meghatározása
 • Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv. Új módszertani kérdőívek kidolgozásának ütemezése, felelősök kijelölése – Önkormányzati, Költségvetési
 • A Módszertani Kézikönyv MER kérdőívekhez kapcsolódó segédletei kidolgozásának állása

 

2009. május

 • A Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv „egyes megbízások vizsgálata” kérdőíveinek (bővített és általános) módosítása
 • A Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv (MMK) új elemeinek tárgyalása, elfogadása
 • MER kérdőívek gyakorlati alkalmazásának kérdései, eljárásrend kialakítása
 • A minőségellenőrök és előző évben meg nem felelt könyvvizsgálók 2008. évi oktatási programjának véglegesítése
 • Minőségellenőrök 2008. évi tevékenységének értékelése

 

2009. június

 • A Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv „bővített” és „általános” kérdőívek módosításának elfogadása
 • A Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv „egyes megbízások vizsgálata” kérdőíveihez (bővített és általános) kapcsolódó segédlet módosításának elfogadása
 • Minőség-ellenőrzés eljárásrendjének áttekintése, javaslattétel a szükséges módosításokra – figyelembe véve a KET tv előírásait is. (Pl. helyszíni vizsgálat időpontjának változása – megbízólevél módosítása, ellenőrzendő megbízások kiválasztása, stb.)
 • Javaslat az Eljárási Szabályzat módosítására
 • A Minőségellenőrzési bizottság 2009. évi munkaterve II. félévi szakaszának áttekintése, szükség esetén módosítása
 • A minőségellenőrök oktatási programjának megbeszélése, véglegesítése
 • A 2008. évi vizsgálatok során „nem felelt meg” eredményt elért könyvvizsgálók számára készített előadás tárgyalása, elfogadása
 • Minőség-ellenőrzés technikai feltételeinek biztosítása. Az ellenőrzést támogató szoftver módosítása
 • A 2009. évi minőség-ellenőrzés kapacitás-, létszám és kiválasztási tervének előzetes összeállítása

 

2009. július

 • Az Eljárási Szabályzat módosításának elfogadása
 • Átláthatósági jelentés, konszolidált beszámoló ellenőrzésének gyakorlati kérdései
 • Tájékoztató az éves minőség-ellenőrzési adatszolgáltatás teljesítéséről. Az elektronikus adatszolgáltatás bevezetésének tapasztalatai
 • A Minőségellenőrzési bizottság 2009. évi ellenőrzési tervének véglegesítése
 • Minőségellenőrök beosztási elveinek megbeszélése, a minőség-ellenőrzés lebonyolításának gyakorlati kérdései
 • Könyvvizsgálók kötelező oktatási anyagának tárgyalása, elfogadása
 • A minőségellenőrök továbbképzési programjának megbeszélése, véglegesítése
 • A 2008. évi vizsgálatok során „nem felelt meg” eredményt elért könyvvizsgálók „vizsgakérdéseinek” tárgyalása, elfogadása

2009. augusztus

 • Minőségellenőrök továbbképzésére készült előadások anyagainak tárgyalása, véglegesítése
 • Tájékoztató a minőségellenőrök továbbképzésének szervezési feladatairól
 • A 2009. évi minőség-ellenőrzési terv végrehajtásának aktuális kérdései
 • Tájékoztató a számítógépes ellenőrzési programról
 • Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv újabb elkészült elemeinek elfogadása
 • Az integrált információs rendszer minőség-ellenőrzési modulja működésének tapasztalatai, esetleges módosítási igények meghatározása, a minőség-ellenőrzést érintő adatbázis és monitoring rendszer megfelelősége
 • A 2008. évi vizsgálatok során „nem felelt meg” eredményt elért könyvvizsgálók továbbképzésének tapasztalatai (vizsgakérdések – válaszok értékelése)
 • Minőségellenőrök ellenőrzésének tervezése

2009. szeptember

 • A minőségellenőrök továbbképzése tapasztalatainak összefoglalása, értékelése
 • Statisztikai jelentés a minőség-ellenőrzési éves adatszolgáltatás alapján
 • Átalakulások könyvvizsgálatának minőség-ellenőrzési módszertani kérdőíve (Hol tart a kidolgozás, következő feladatok, határidők, felelősök kijelölése)
 • A minőség-ellenőrzések elindításának tapasztalatai
 • A 2009. évi minőség-ellenőrzési terv végrehajtásának aktuális kérdései. (Program alkalmazásának tapasztalatai, észrevételek, javaslatok a javításra. Elszámolással kapcsolatos kérdések megbeszélése. Zárójelentés, határozatok előkészítésének gyakorlati kérdései, stb.)

2009. október

 • A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak ellenőrzési kérdései (Tapasztalatok a tőzsdei cégek könyvvizsgálóinak ellenőrzéséről)
 • Szakmai feladatok teljesítésének állása (beszámoló a végrehajtott feladatokról)
 • A 2010. évi kérdőívek frissítésével, új speciális kérdőív kidolgozásával kapcsolatos feladatok előzetes meghatározása
 • Előző havi ellenőrzések tapasztalatai
 • Minőségellenőrök ellenőrzésének tapasztalatai
 • Tájékoztatás a 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásának helyzetéről

2009. november

 • Minőségellenőrzési bizottság 2010. évi munkatervének összeállítása (előzetes egyeztetés)
 • Értékelés a Ket. törvény betartásának érvényesüléséről a minőség-ellenőrzés gyakorlatában
 • Beszámoló a 2009. évi szakmai feladatok teljesítésének állásáról
 • 2009. évi minőség-ellenőrzési szakmai feladatok meghatározása
 • Könyvvizsgálóktól érkezett visszajelzések értékelése
 • A 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásának előzetes értékelése
 • Előző havi minőség-ellenőrzéseknek és a minőségellenőrök ellenőrzésének tapasztalatai

2009. december

 • Minőségellenőrzési bizottság 2010. évi munkatervének elfogadása
 • Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Módszertani Kézikönyv módosításának előkészítése (javaslatok összegyűjtése az első év tapasztalatai alapján)
 • 2009. évi szakmai feladatok végrehajtásának értékelése
 • A 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásának előzetes értékelése
 • Minőségellenőröktől érkezett visszajelzések (kérdőívek) előzetes értékelése
Betöltés...
X