Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Felvételi Bizottság 2013. évi ülései

Bizottsági ülések tervezett időpontjai 2013. évben:

 • 2013. január 8.
 • 2013. február 12.
 • 2013. március 19.
 • 2013. április 9.
 • 2013. május 14.
 • 2013. június 11.
 • 2013. július 9.
 • 2013. július 30.
 • 2013. szeptember 10.
 • 2013. október 8.
 • 2013. november 12.
 • 2013. december 10.
   

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. december 10-én megtartott üléséről

Négy könyvvizsgáló cég, valamint egy tagjelölt kérte nyilvántartásba vételét a kamarába, úgy a cégek, mind a tagjelölt felvételre került.

Státuszmódosítást tizenegy aktív kamarai tag és egy szüneteltető tag kért. Három kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel a bizottság. A kérelmek mindegyike mellől hiányzott az elbírálás alapjául szolgáló három elem;

 • a státuszmódosítás hatósági eljárási díja átutalásának igazolása;
 • a Kkt. 11. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat; valamint
 • érvényes szakmai felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvény másolata.

Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében kilenc kérelmet bírált el a bizottság, hét esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, tehát helyt adott másodlagos státuszkérelmének, két esetben hiánypótlásra szólított fel.

Húsz kamarai tag kérelmére tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, három kamarai tag elhunyta miatt szűnt meg kamarai tagsági viszonyuk. Tizenhat könyvvizsgáló cég tagsági viszonya kérelemre szűnt meg.

A mentori rendszerben három tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát, egy fő szüneteltetést kért, egy tagjelölt az Alapszabály 440. pontja alapján folytatja tovább mentori időszakát.

Kamarai tagok vonatkozásában egy pénzügyi intézményi és egy költségvetési minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy költségvetési, egy befektetési vállalkozási, egy IFRS minősítés, valamint egy költségvetési minősítés megadásáról határozott a bizottság.
Három kamarai tag, valamint két könyvvizsgáló cég minősítése kérelemre visszavonásra került.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. november 12-én megtartott üléséről

Hét könyvvizsgáló cég, valamint négy tagjelölt kérte nyilvántartásba vételét a kamarába.

Státuszmódosítást kilenc aktív kamarai tag és egy szüneteltető tag kért, helyt adott szüneteltetési kérelmüknek a bizottság. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében tizenhét kérelmet bírált el a bizottság, hat esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, tehát helyt adott másodlagos státuszkérelmének, négy esetben kérelemre megszüntette a másodlagos státuszt, két kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel, egy elutasítás született, valamint négy kérelmet függőben tartott.

Tizenegy kamarai tag kérelmére tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság. Kilenc könyvvizsgáló cég tagsági viszonya kérelemre szűnt meg. Kamarai tagsági viszony megszűntetésére vonatkozó eljárás megindításáról küldött egy könyvvizsgáló cégnek értesítés a bizottság. A cég sem a Kkt. 35. § b) sem c) pontjának nem felel meg.

A mentori rendszerben tizennégy tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát.

Kamarai tagok vonatkozásában három IFRS, egy pénzügyi intézményi és egy biztosítási minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy költségvetési, egy befektetési vállalkozási, egy IFRS minősítés, valamint három pénzügyi intézményi megadásáról határozott a bizottság.
Két kamarai tag, valamint két könyvvizsgáló cég minősítése kérelemre visszavonásra került.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. október 8-án megtartott üléséről

Öt könyvvizsgáló cég kérte nyilvántartásba vételét a kamarába, melyek közül két céget hiánypótlásra szólított fel a bizottság. Két fő felvételt nyert a kamara tagjai közé, egy kérelmet elutasított a bizottság. Kérelmező a mentori rendszer befejezését követően nem kérte felvételét a kamarába az 1997. évi LV. törvény rendelkezései szerint.

Státuszmódosítást három aktív kamarai tag kért, helyt adott szüneteltetési kérelmüknek a bizottság. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében tizenöt kérelmet bírált el a bizottság, négy esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, tehát helyt adott másodlagos státuszkérelmének, öt esetben kérelemre megszüntette a másodlagos státuszt, három kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel, két elutasítás született, valamint egy kérelmet függőben tartott.

Hat kamarai tag kérelmére tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, két fő tagsági viszonyának megszűnését megállapította haláleset miatt. Tíz könyvvizsgáló cég tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, három könyvvizsgáló cég törléséről hivatalból hozott határozatot a Felvételi bizottság, tulajdonosuk, vezető tisztségviselőjük elhunyta miatt.

A mentori rendszerben három tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát.

Kamarai tagok vonatkozásában két IFRS minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy költségvetési, valamint három IFRS minősítés megadásáról határozott a bizottság.
Egy kamarai tag könyvvizsgáló nem tudta megszerezni az IFRS minősítést, mert komponens könyvvizsgálóként tevékenykedett, vagyis az anyavállalt audit instrukcióinak megfelelően a magyarországi leányvállalatokra vonatkozó IFRS alapú jelentéscsomagokat könyvvizsgált.
Öt könyvvizsgáló cég minősítése kérelemre visszavonásra került, mert a cégben nem volt olyan könyvvizsgáló, aki az adott minősítéssel rendelkezett.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. szeptember 10-én megtartott üléséről

Nyolc könyvvizsgáló cég kérte nyilvántartásba vételét a kamarába, melyek közül két céget hiánypótlásra szólított fel a bizottság. Egy fő felvételt nyert a kamara tagjai közé.

Státuszmódosítást öt aktív kamarai tag kért, helyt adott szüneteltetési kérelmüknek a bizottság, valamint két fő szüneteltetőből ismét aktívként végzi könyvvizsgálói tevékenységét. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében tizenöt kérelmet bírált el a bizottság, három esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, tehát helyt adott másodlagos státuszkérelmének, öt esetben kérelemre megszüntette a másodlagos státuszt, egy kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel, öt kamarai tag könyvvizsgálót tájékoztatott arról, hogy intézkedései kapcsán már megfelel a Kkt. 11. § (1) bekezdésében rögzített feltételeknek.

Hét kamarai tag kérelmére tagsági viszonyuk megszüntetéséről határozott a bizottság, egy fő tagsági viszonyának megszűnését megállapította haláleset miatt, egy fő tagsági viszonyának megszűnéséről hivatalból határozott. Tizenöt könyvvizsgáló cég tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, egy könyvvizsgáló cég törléséről hivatalból hozott határozatot a Felvételi bizottság.

A mentori rendszerben két tagjelölt kezdte meg szakmai gyakorlatát.

Kamarai tagok vonatkozásában öt IFRS, egy pénztári, egy pénzügyi intézményi és egy befektetési vállalkozási minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy pénzügyi intézményi, valamint két IFRS minősítés megadásáról határozott a bizottság. Négy könyvvizsgáló cég minősítése kérelemre visszavonásra került, mert a cégben nem volt olyan könyvvizsgáló, aki az adott minősítéssel rendelkezett. Egy kamara tag minősítésének visszavonásáról hivatalból hozta meg határozatát a bizottság.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. július 30-án megtartott üléséről

Öt könyvvizsgáló cég kérte nyilvántartásba vételét a kamarába.

Két tagfelvételi kérelem érkezett, az egyik kérelmezőt hiánypótlásra szólította fel a bizottság, mert nem volt megfelelő a hatósági erkölcsi bizonyítványa, a másik kérelmet elutasította. Bizottság a tagjelöltek névjegyzékéből való törlésre az eljárás megindításáról értesítette tagjelöltet, melyre tagfelvételi kérelem benyújtásával reagált. Az elutasítás indokolása az volt, hogy Kérelmező a hatályos kamarai törvény szerint nem adta be időben tagfelvételi kérelmét.

Státuszmódosítást öt aktív kamarai tag kért, helyt adott szüneteltetési kérelmüknek a bizottság. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében tizenegy kérelmet bírált el a bizottság, öt esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, tehát helyt adott másodlagos státuszkérelmének, két esetben kérelemre megszüntette a másodlagos státuszt, két kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel.

Négy kamarai tag, valamint tizenkét könyvvizsgáló cég tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó kérelmére hozott határozatot a Felvételi bizottság. Három kamarai tag elhunyt.

A mentori rendszerben a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékéből egy tagjelölt törléséről határozott a bizottság.

Kamarai tagok vonatkozásában három IFRS, egy költségvetési minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy pénzügyi intézményi, valamint két IFRS minősítés megadásáról határozott a bizottság. Tizenegy könyvvizsgáló cég minősítése kérelemre visszavonásra került, mert a cégben nem volt olyan könyvvizsgáló, aki az adott minősítéssel rendelkezett.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. július 9-én megtartott üléséről

A bizottsági ülésre meghívást kapott a kamara főtitkára, Gál Szilvia, aki nagy érdeklődéssel kísérte figyelemmel a bizottság munkáját. Tölgyes András, a bizottság elnöke tájékoztatta Főtitkár asszonyt a bizottságban folyó munkáról. A könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vételi, kamarai tagfelvételi, státuszmódosítás iránti kérelmek, kamarai tagsági viszonyt megszüntető kérelmek ügyében hozott döntés mellett a legtöbb feladatot a másodlagos státuszkérelmek elbírálása jelenti a bizottsági tagok számára. Ezen kérésekről legtöbbször egyenkénti szavazás alapján határoznak.

A főtitkári hivatal jelzése szerint, a nyilvántartásban több olyan könyvvizsgáló cég rendelkezik különböző minősítéssel, melyek mögött nincs minősített kamarai tag könyvvizsgáló. Ezeket a cégeket levélben kérte fel a bizottság arra, hogy amennyiben valóban nincs minősített kamarai tag könyvvizsgáló a cégben, úgy kérje a minősítésének visszavonását.

Azok az egyéni vállalkozóként működő könyvvizsgáló cégek, akiknek tagja minősítését visszavonta, egyidejűleg nem került visszavonásra a vállalkozás minősítése, így hivatalból mai ülésen ezekről is határozat született.

A mai ülésen határozat született tíz könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vételéről, tíz fő került szüneteltető, négy fő aktív státuszba. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében egy helyt adó, egy elutasító határozat született, két státusz kérelemre megszüntetésre került. Nyolc kamarai tag, valamint húsz könyvvizsgáló cég tagsági viszony megszüntetéséről hozott határozatot a Felvételi bizottság, egy fő elhunytát állapította meg, egy egyéni vállalkozás törlését szintén az egyéni vállalkozó halála miatt kellett hivatalból határozni.

A mentori rendszerben egy új könyvvizsgáló jelölt került névjegyzékbe.

Kamarai tagok vonatkozásában két IFRS és egy befektetési vállalkozási minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában négy pénzügyi intézményi, két IFRS, két biztosítási, valamint három költségvetési minősítés megadásáról határozott a bizottság. Három kérelem elutasításra került. Két IFRS kérelmet a komponens könyvvizsgálat miatt utasított el a bizottság, a harmadik kérelem pedig a PSZÁF véleménye szerint sem lett volna pozitívan elbírálható, ezért döntött úgy a bizottság, hogy a kérelmet elutasítja. Egy minősítés kérelemre visszavonásra került.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. június 11-én megtartott üléséről

A bizottsági ülésre meghívást kapott a kamara új főtitkára, Gál Szilvia. Főtitkár asszony váratlanul közbejött elfoglaltsága miatt csak az ülés vége felé érkezett, azonban szándékát fejezte ki a júliusi ülésen való részvételre a bizottság munkájának megismerése céljából.
Bemutatkozása után tájékoztatta a bizottságot terveiről, a második emeleti iroda hasznosítása miatt, valamint az Oktatási Kft. átköltözésével adódó feladatokról, feladatátcsoportosításról. Biztosította a tagokat arról, hogy munkája során nagy figyelmet fordít a szakmai munkára, valamint a kamarai tagok minél szélesebb körű támogatására.

A beérkezett kérelmek áttekintését megelőzően megállapodtak a tagok abban, hogy a következő ülésre készüljön egy kimutatás arról, hogy kinek adott helyt a bizottság másodlagos státuszkérelemre.
Felmerült az igény a májusi küldöttgyűlésen a felvételi szabályzat módosítására a másodlagos státusz elbírálása során. Hajdú-Bihar megye és Budapest Fővárosi Szervezetének úgymond közös javaslataként került elfogadásra, hogy a másodlagos státusz kérelem bizonyos szempontrendszer alapján kerüljön elbírálásra, így:

 • az 55. életévét betöltötte és legalább 10 éve megfelel a Kkt. 11. § (1) bekezdésében rögzített követelményeknek;
 • igazolja, hogy elveszítette, vagy valószínűsíthetően el fogja veszíteni a könyvvizsgálati megbízásainak jelentős hányadát (legalább 1/3-át), illetve a könyvvizsgálati megbízásainak száma 5 alá csökken, vagy a könyvvizsgálatból származó éves díjbevétele nem éri el az egy kamarai tagra eső átlagos éves díjbevétel 50%-át;
 • a vele szemben lefolytatott minőség-ellenőrzések során csak „megfelelt” minősítést kapott;
 • a kérelem előterjesztését megelőző 3 éven belül fegyelmi büntetésben, illetve figyelmeztetésben nem részesült;
 • vállalja, hogy nem fogad el új könyvvizsgálati megbízást a díjtételeknek a vonatkozó kamarai ajánlásban rögzített alsó határai alatt;
 • vállalja, hogy az éves adatszolgáltatás keretében, illetve a felvételi bizottság kérésére bármikor a megjelölt határidőn belül információt szolgáltat tevékenységéről.

Az előzőek szerint biztosítható kedvezmény legfeljebb 3 év időtartamra alkalmazható.

A bizottság tehát úgy döntött, hogy júliusban készül egy formalevél a jelenleg másodlagos státuszban lévő kamarai tag könyvvizsgálók részére, mely alapján ellenőrizni kell, hogy kinél állnak fenn még a feltételek, illetve kik azok, akiknek a feltételek változásával változtatni kell státuszán.

Ezt követően sor került a beérkezett kérelmek elbírálására. Hat könyvvizsgáló cég kérelmére született határozat nyilvántartásba vételükről. Tagfelvételi kérelem egy érkezett a bizottsághoz, azonban hiánypótlásra szólította fel kérelmezőt. Tizenhárom fő került szüneteltető, egy fő aktív státuszba. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében két helyt adó és egy elutasító határozat született. Tizenhárom kamarai tag, valamint huszonegy könyvvizsgáló cég tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó kérelmére hozott határozatot a Felvételi bizottság.

A mentori rendszerben új könyvvizsgáló jelöltek névjegyzék történő felvételére nem került sor.

Kamarai tagok vonatkozásában három IFRS és egy pénzügyi intézményi minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy pénzügyi intézményi, egy IFRS, valamint két költségvetési minősítés megadásáról határozott a bizottság. Három kérelem elutasításra került. Két IFRS kérelmet a komponens könyvvizsgálat miatt utasított el a bizottság, a harmadik kérelem pedig a PSZÁF véleménye szerint sem lett volna pozitívan elbírálható, ezért döntött úgy a bizottság, hogy a kérelmet elutasítja. Egy minősítés kérelemre visszavonásra került.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. május 14-én megtartott üléséről

Tizenegy könyvvizsgáló cég kérte nyilvántartásba vételét a kamarába. Tagfelvételi kérelem nem érkezett a bizottsághoz. Státuszmódosítást hat aktív kamarai tag kért, helyt adott szüneteltetési kérelmüknek a bizottság. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében tizenkét kérelmet bírált el a bizottság, kilenc esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, tehát helyt adott másodlagos státuszkérelmének, két esetben felszólított jogviszony rendezésre, egy kérelmező visszavonta korábbi kérelmét, a bizottság visszavonó határozatot hozott.
Nyolc kamarai tag, valamint hét könyvvizsgáló cég tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó kérelmére hozott határozatot a Felvételi bizottság. Egy kamarai tag elhunyt, egy fő esetében hivatalból hozott határozatot a tagsági viszonya megszűnéséről, mert korábban a fegyelmi bizottság kizárással sújtotta kamarai tagot. Ugyanezen tag egyéni vállalkozásának megszűnéséről is hivatalból hozott határozatot.
A mentori rendszerben a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe két tagjelölt került felvételre, egy határozat született a névjegyzékből történő törlésre, mely nem kérelemre, hanem hivatalból folytatódott le.
Kamarai tagok vonatkozásában két IFRS, két biztosítási és egy pénzügyi intézményi minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy biztosítási és egy pénzügyi intézményi minősítés megadásáról határozott a bizottság. Két minősítés kérelemre visszavonásra került.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. április 9-én megtartott üléséről

A bizottság a soron következő elnökségi ülésre előterjesztést készített a másodlagos státusz elbírálási gyakorlatáról, az egyéni vállalkozók kamarai tagságával, és a hozzájuk kapcsolódó másodlagos státuszok elbírálásával kapcsolatos problémákról, megoldási javaslatról, valamint a felvételi, mentori, valamint minősítési szabályzat módosításáról.

A következőkben a beérkezett kérelmeket bírálták el a tagok.
Tíz könyvvizsgáló cég és két tagjelölt kérte felvételét a kamarába. Mindkét tag aktívként kérte felvételét az egyikőjük a Kkt. 11. § (2) bekezdésre alapozva.
Egy aktív, valamint hat szüneteltető státusz módosítási kérelem tárgyban hozott határozatot a bizottság. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében tizenöt kérelmet bírált el a bizottság, 5 esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, hat esetben felszólított jogviszony rendezésre, négy kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel.
Négy kamarai tag, valamint hét könyvvizsgáló cég tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó kérelmére hozott határozatot a Felvételi bizottság.
A mentori rendszerben két határozat született a névjegyzékből történő törlésre, mely nem kérelemre, hanem hivatalból folytatódott le.
Kamarai tagok vonatkozásában egy IFRS, egy pénztári minősítés megadásáról, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában két költségvetési minősítés megadásáról határozott a bizottság.
Egy kérelmet a bizottság elutasított, egy minősítés kérelemre visszavonásra került.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. március 19-én megtartott üléséről

A bizottsági ülésen az alábbi kérelmeket bírálták el a tagok.

Tizenhat könyvvizsgáló cég és öt tagjelölt kérte felvételét a kamarába. Tizennégy cég megfelelt a Kkt. előírásainak, két esetben hiánypótlásra szólított fel a bizottság, mert a társaság két önálló cégképviselője között nem volt megosztás arra vonatkozólag, hogy a könyvvizsgálati kérdésekben kizárólag a kamarai tag könyvvizsgáló dönthet. Az öt kérelem közül négy esetben felvételt nyertek a kérelmezők, azonban egy fő esetében szintén hiánypótlásra kellett felszólítani Kkt.-nek nem megfelelő jogviszony rendezése céljából.

Három aktív, valamint hat szüneteltető státusz módosítási kérelem tárgyban hozott határozatot a bizottság. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében húsz kérelmet bírált el a bizottság, 3 esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, öt esetben felszólított jogviszony rendezésre, kilenc kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel, három esetben megszüntette a másodlagos státuszt kérelemre.

Hat kamarai tag tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó kérelmére hozott határozatot a Felvételi bizottság, egy határozat született kamarai tag elhunyta miatti megszűnésről.

Tizenöt könyvvizsgáló cég megszűnéséről hozott saját kérelemre határozatot, egy esetben hivatalból került törlésre a könyvvizsgáló cég.

A mentori rendszerben tizenegy fő kezdte meg szakmai gyakorlatát mentor mellett.

Kamarai tagok vonatkozásában egy IFRS, egy pénzügyi intézményi minősítés, valamint három befektetési vállalkozási és egy költségvetési minősítés megadásáról határozott a bizottság. Könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy IFRS minősítés megadásáról határozott a bizottság.

Két kérelmet a bizottság elutasított.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. február 12-én megtartott üléséről

A kamara Főtitkára meghívást kapott az ülésre abból a célból, hogy közösen megoldást találjanak néhány aktuális kérdésre, várva az Elnökség segítségét, vagy a felügyeleti szerv állásfoglalását.

Megállapodtak abban, hogy az áprilisi, kibővített elnökségi ülésre a bizottság előterjesztést készít a másodlagos státuszkérelmek, a felszámolók, valamint az egyéni vállalkozók ügyében.

Ezt követően a beérkezett kérelmek elbírálásra került sor.

Tizenhárom könyvvizsgáló cég és egy tagjelölt kérte felvételét a kamarába.

Egy aktív, valamint hat szüneteltető státusz módosítási kérelem tárgyban hozott határozatot a bizottság. Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében nyolc kérelmet bírált el a bizottság, 3 esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, egy esetben felszólított jogviszony rendezésre, három kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel.

Tizenkét kamarai tag tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó kérelmére hozott határozatot a Felvételi bizottság, négy határozat született kamarai tag elhunyta miatti megszűnésről. Egy kérelmet bizottság elutasított érdemi vizsgálat nélkül. Kérelmező úgy nyújtotta be kamarai tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó kérelmét, hogy 2013. június 1. után kéri a megszüntetést. Felvételi bizottság indokolásában előadta, hogy a kilépés dátumaként csak olyan későbbi időpont jelölhető meg, amely a felvételi bizottság döntéshozatalának napját (a vonatkozó határozat keltét) megelőzi.

Huszonnégy könyvvizsgáló cég megszűnéséről hozott saját kérelemre határozatot, egy esetben hivatalból került törlésre a könyvvizsgáló cég.

Egy egyéni vállalkozó kérte oly módon a nyilvántartásból való törlését, hogy a helyi önkormányzatnál a tevékenységi körök közül töröltette a könyvvizsgálat tevékenységi kört.
A bizottság tájékoztatta levélben kérelmezőket arról, hogy a kamarai törvény értelmében az egyéni vállalkozók gazdálkodó szervezeteknek minősülnek, ily módon a kamara nyilvántartásában szerepelniük kell, mint könyvvizsgáló cégek.
Három megoldás kínálkozik:

 • a könyvvizsgáló cég törlése iránti eljárás lefolytatása tárgyában előterjesztett kérelem visszavonása;
 • a kérelem fenntartása, ugyanakkor az egyéni vállalkozói tevékenység mindenre kiterjedő megszüntetése;
 • a kérelem és a könyvvizsgálaton kívüli egyéb egyéni vállalkozói tevékenység fenntartása, ugyanakkor utóbbi vonatkozásában a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazhatósága iránti kérelem előterjesztése.

A bizottság tovább vizsgálja a könyvvizsgáló cégek Kkt. 35. §-ának való megfelelését.

A mentori rendszerben nyolc fő kezdte meg szakmai gyakorlatát mentor mellett, két tagjelölt az ASZ 440. pontja szerint végzett első évet követően folytatja mentor mellett a szakmai gyakorlatot, két fő pedig szüneteltetést kért, mert az előzőek szerint végzett gyakorlatot követően még nem sikerült mentort találniuk.

Kamarai tagok vonatkozásában egy IFRS, egy biztosítási és egy pénzügyi intézményi minősítés, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy biztosítási, egy befektetési vállalkozási és két költségvetési minősítés megadásáról hozott határozatot a bizottság.
Egy kérelmet a bizottság elutasított. Hat fő kérte minősítésének visszavonását.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2013. január 8-án megtartott üléséről

A Felvételi bizottság 2013. első ülésére meghívást kaptak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének képviselői.

A találkozásra a Felügyelet és a Kamara közötti eddigi együttműködés tapasztalatainak átbeszélésére, és a jövőbeni együttműködés részleteinek kidolgozása miatt került sor.
Mint ismeretes a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a Könyvvizsgálói Közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény értelmében a minősítések megadását megelőzően ki kell kérni az állami szervek véleményét. Az együttműködés a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyeletével 2008. évben kezdődött, azóta eltelt időszakban elektronikus úton jutnak el a kérelmek a felügyelet megbízott szakértője felé, és korábban emailban, 2010. évtől kezdődően levélben kap a kamara Felvételi bizottsága tájékoztatást a kialakított véleményről.

Ezt követően a beérkezett kérelmek elbírálásra került sor.
Hét könyvvizsgáló cég és két tagjelölt kérte felvételét a kamarába.
Két aktív, valamint három szüneteltető státusz módosítási kérelem tárgyban hozott határozatot a bizottság, egy esetben eljárást megszüntető végzést kellett hoznia, mert kérelmező kétszeri hiánypótlásra történő felszólítás ellenére sem küldött kiegészítő dokumentumokat.
Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárás keretében hét kérelmet bírált el a bizottság, 5 esetben megerősítette a kérelmezőt státuszában, két esetben felszólított jogviszony rendezésre.
Tizennégy kamarai tag kérelmére hozott határozatot a Felvételi bizottság, egy határozat született kamarai tag elhunyta miatti megszűnésről. Húsz könyvvizsgáló cég megszűnéséről hozott saját kérelemre határozatot, egy esetben az elhunyt tag egyéni vállalkozásának megszűnését állapította meg a Felvételi bizottság.
Egy egyéni vállalkozó kérte oly módon a nyilvántartásból való törlését, hogy a helyi önkormányzatnál a tevékenységi körök közül töröltette a könyvvizsgálat tevékenységi kört.
A bizottság tájékoztatta levélben kérelmezőket arról, hogy a kamarai törvény értelmében az egyéni vállalkozók gazdálkodó szervezeteknek minősülnek, ily módon a kamara nyilvántartásában szerepelniük kell, mint könyvvizsgáló cégek. A levélben három megoldást vázolt fel a bizottság:

 • a könyvvizsgáló cég törlése iránti eljárás lefolytatása tárgyában előterjesztett kérelem visszavonása;
 • a kérelem fenntartása, ugyanakkor az egyéni vállalkozói tevékenység mindenre kiterjedő megszüntetése;
 • a kérelem és a könyvvizsgálaton kívüli egyéb egyéni vállalkozói tevékenység fenntartása, ugyanakkor utóbbi vonatkozásában a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazhatósága iránti kérelem előterjesztése.

Felhívta továbbá figyelmüket, hogy az előzőek ismeretében a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy a könyvvizsgáló cég engedélye megszűnésének megállapítása iránti kamarai hatósági eljárás megindítása tárgyában előterjesztett kérelmet fenntartja-e, mert nyilatkozat hiányában a felvételi bizottság a rendelkezésére álló iratok és adatok alapján hozza meg határozatát és indítja meg eshetőlegesen, hivatalból a további kamarai hatósági eljárást.
Az október 9-i ülésen megküldött felszólításnak korábban már huszonhárman eleget tettek, a beküldött dokumentumok alapján a Kkt. 35. §-ának továbbiakban megfelelnek, melyről a bizottság tájékoztató levelet küldött részükre. Mai ülésen egy kérelmezőnek készült hasonló tájékoztató levél. Aki még felszólításra mai ülésig sem reagált, elektronikus üzenetben szólította fel bizottság, tájékoztatva arról, hogy amennyiben február 12-ig jogviszonya nem rendeződik a társaságnak, hivatalból elindítja a bizottság a megszűnésre vonatkozó eljárást.
A mentori rendszerben két fő kezdte meg szakmai gyakorlatát mentor mellett.
Kamarai tagok vonatkozásában öt IFRS, egy befektetési vállalkozási és egy pénzügyi intézményi minősítés, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában egy IFRS, és két költségvetési minősítés megadásáról hozott határozatot a bizottság. Két végzés született eljárás megszüntetéséről.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X