Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Felvételi Bizottság 2011. évi ülései

Bizottsági ülések tervezett időpontjai 2011. év II. félévében:

 • Július 12.
 • Szeptember 6.
 • Október 11.
 • November 8.
 • December 13.  ÚJ IDŐPONT!!!  December 9.

Tájékoztatjuk kamarai tagjainkat, hogy a Felvételi bizottság következő, egyben ez évi utolsó ülésének napja 2011. december 9-ére módosult.
A kérelmek beérkezési határideje 2011. december 8, a minősítés megszerzésére irányuló kérelmek beküldési határideje 2011. december 1.

Megértésüket köszönjük.

Üdvözlettel:

Szabó Anna
a Felvételi bizottság elnöke


 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2011. december 9-én megtartott üléséről

 

A bizottság két szavazást igénylő témát tárgyalt meg, majd ezt követően a beérkezett kérelmekről határozott az alábbiak szerint:

Tíz könyvvizsgáló cég és hat egyéni vállalkozó gazdálkodó szerv, valamint három tagfelvételét kérő került nyilvántartásba vételre kérelem alapján. Nyolc határozat született szüneteltető és egy fő aktív státuszmódosítási kérelemre.
Tizenkét fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, három kamarai tag sajnálatos halála miatt kellett határozni tagsági viszony megszűnéséről, két kamarai tag tagsági viszonya fegyelmi eljárást követően szűnt meg hivatalból. Nyolc könyvvizsgáló cég saját kérésre történő törlésére, valamint két gazdálkodó szervezet hivatalból történő törlésére került sor.
Az Alapszabály 62. pontja szerinti eljárásban két kérelemnek helyt adott, egy kérelmet elutasított a bizottság.

A mentori rendszerbe hét új tagjelölt került nyilvántartásba, két tagjelölt kérte szüneteltetését, valamint három fő folytatja megszakítást követően szakmai gyakorlatát.

Határozat született két kamarai tag könyvvizsgáló pénzügyi intézményi minősítésének megadására, valamint három könyvvizsgáló cég költségvetési, egy könyvvizsgáló cég pénztári minősítést kapott kérelemre.

Kérelemre visszavonásra került öt kamarai tag könyvvizsgáló költségvetési, két fő pénzügyi intézményi, 1 fő pénztári és 1 könyvvizsgáló cég pénztári minősítése.

 

Végezetül a bizottság elnöke, Szabó Anna megköszönte a tagoknak a négy éves munkát, az odafigyelést, a kellemes baráti hangulatot, a feléje áradó jóindulatot, szeretetet.

Mint ismeretes a bizottság ülését követő napon választási küldöttgyűlésre kerül sor a kamarában, és itt új tagokat választanak a küldöttek. Szabó Anna ezen a választáson más színekben jelölteti magát, tehát a Felvételi bizottságtól búcsút vesz.

A bizottság többi tagja is köszönetet mondott az együtt eltöltött négy évért, mindenki boldog karácsonyi ünnepeket kívánt és a jövő évre erőt a munkák elvégzéséhez.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2011. november 8-án megtartott üléséről

 

Három könyvvizsgáló cég és tizenkét egyéni vállalkozó gazdálkodó szerv került nyilvántartásba vételre kérelem alapján. Három fő kérte szüneteltetőként tagfelvételét. Öt határozat született szüneteltető státuszmódosítási kérelemre, egy estben hiánypótlásra szólította fel a bizottság kérelmezőt.
Kilenc fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, két könyvvizsgáló cég kérelmére született határozat a tagsági viszony megszüntetéséről.

Kilenc figyelemfelhívó levél készült azon egyéni vállalkozók számára, akik rossz nyilatkozatot juttattak el a főtitkári hivatalba.

A mentori rendszerbe három új tagjelölt került nyilvántartásba, mindhármuk az Alapszabály 440. pontja szerint kezdik szakmai gyakorlatukat. Egy tagjelölt kérte szüneteltetését.

Határozat született egy kamarai tag könyvvizsgáló pénzügyi intézményi, két tag költségvetési minősítésének megadására, valamint négy könyvvizsgáló cég költségvetési, két könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi, valamint egy cég biztosítási minősítést kapott kérelemre.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2011. október 17-én megtartott üléséről


A főtitkári hivatal figyelemfelhívó levelet küldött az egyéni vállalkozó státuszban könyvvizsgáló kamarai tagok részére, tájékoztatva őket arról, hogy az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény 2011. július 15-ei hatállyal több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (továbbiakban: Kkt.). A Kkt. 2. § 6. pontja, valamint a Ptk. 685. §-ának c) pontja alapján az egyéni vállalkozó is gazdálkodó szervezetnek minősül, amely a Kkt. 2. § 14. pontja, illetve 34. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaság területén akkor végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, ha azt könyvvizsgáló cégként a kamara a Kkt. 35. § alapján engedélyezte és arról igazolást adott. Értelemszerűen a minősítések vonatkozásában is meg kell felelni a fentieknek.

Az előzőek alapján az egyéni vállalkozó könyvvizsgálók könyvvizsgáló cégként történő nyilvántartásba vételéhez pontos információra van szüksége a Főtitkári hivatalnak, és a Felvételi bizottságnak, ezért kérte a tagokat a figyelemfelhívó levél mellékletét képező nyilatkozatok valamelyikének visszaküldésére.

 • A) nyilatkozatot kell kitölteni annak a kamarai tag könyvvizsgálónak, akinek 2008. január 1-ét megelőzően keletkezett kamarai tagsága, és tevékenységét jelenleg egyéni vállalkozóként (is) végzi;
 • B) nyilatkozatot kell kitölteni annak a kamarai tag könyvvizsgálónak, akinek 2008. január 1-ét követően keletkezett kamarai tagsága, és tevékenységét jelenleg egyéni vállalkozóként (is) végzi.

Az ülés napjáig 921 db nyilatkozat érkezett meg a főtitkári hivatalba, mely alapján az „A” nyilatkozók részére egy az integrált informatikai rendszerből készülő határozatot és a tevékenység végzésére szolgáló Igazolást juttat el a kamara, a „B” nyilatkozók pedig kérelmüknek megfelelően nyilvántartásba vétetnek, melyről a mai ülésen elkészültek a Ket. határozatok, szám szerint 23 egyéni vállalkozó részére. Szintén a nyomdai úton előállított igazolás szolgál majd a tevékenységük végzésére.

A továbbiakban egy könyvvizsgáló cég és két tagjelölt került kérelem alapján nyilvántartásba, egyikőjük aktívként, a másik fő pedig szüneteltetőként. Négy határozat született szüneteltető státuszmódosítási kérelemre, és két határozat jogszabályi kötelezettségen alapuló tevékenység végzésére. Egy kérelem érkezett az alapszabály 62. pontja szerinti eljárásra, a határozatban felszólította a bizottság kérelmezőt jogviszonya 30 napon belüli rendezésére.
Hét fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, két tag elhunyt. Öt könyvvizsgáló cég kérelmére született határozat a tagsági viszony megszüntetéséről.

A mentori rendszerbe húsz új tagjelölt került nyilvántartásba, egy fő kérte szüneteltetését, négy fő folytatja könyvvizsgáló mellett a szakmai gyakorlatát. Egy tagjelölt mentori megállapodása megszűnt, egy fő kérte törlését a névjegyzékből, egy kérelmezőt pedig elutasított a bizottság, mert mentora nem felelt meg a mentori szabályzatban rögzített azon feltételnek, hogy megszakítás nélkül legalább 5 éven át aktívként tevékenykedett.

Határozat született egy kamarai tag könyvvizsgáló pénzügyi intézményi, egy befektetési vállalkozási, két tag biztosítási minősítésének megadására, valamint egy könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi minősítést kapott kérelemre. Kérelemre visszavonásra került nyolc pénzügyi intézményi, négy költségvetési, valamint egy pénztári minősítés.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2011. július 12-én megtartott üléséről

Mai alkalommal három könyvvizsgáló cég és egy tagjelölt szüneteltetőként került kérelem alapján nyilvántartásba. Hat határozat született szüneteltető státuszmódosítási kérelemre. Két kérelem érkezett az alapszabály 62. pontja szerinti eljárásra, egyik esetben egy aktív kamara tagot megerősítette státuszában a bizottság, másik esetben pedig státuszmódosítással együtt járó másodlagos státuszkérelemről határoztak. Kérelmező másodlagos státuszkérelme átmeneti, 2012. január 13. dátumig szól, eddig az időpontig járult hozzá a bizottság a Kkt. 11. § (2) bekezdése alapján végzendő könyvvizsgálói tevékenységhez. Két esetben született határozat másodlagos státusz kérelemre történő visszavonására. Mindkét kamarai tag könyvvizsgáló felszámoló cégnél dolgozott főállásban, mely alapján korábban a másodlagos státuszt megkapták. A felszámoló cég törlésre került a felszámolók névjegyzékéből, így okafogyottá vált a másodlagos státusz. Kérelmezők munkaviszonyukat hivatkozott cégnél megszüntették, továbbiakban könyvvizsgáló cégben végzik tevékenységüket.
Tizennyolc fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, Egy fő tagsági viszonyának megszűnését hivatalból állapította meg a bizottság a fegyelmi bizottság kizárási határozata alapján, egy tag elhunyt. Tíz könyvvizsgáló cég kérelmére született határozat a tagsági viszony megszüntetéséről.
Az egyebek között egy korábbi másodlagos státuszkérelem visszavonásra került. Egy esetben a megindult eljárást szüntette meg a felvételi bizottság határozatban, egy esetben viszont indított egy eljárást kamarai tagsági viszony megszüntetésére.

Határozat született egy könyvvizsgáló cég, valamint egy kamarai tag könyvvizsgáló költségvetési minősítésének megadására. Két kamarai tag könyvvizsgáló kérelmére határozott a bizottság pénzügyi intézményi minősítésük visszavonásáról.

A mentori rendszerbe két új tagjelölt került nyilvántartásba, mindkét tagjelölt az Alapszabály 440. pontja alapján kezdi szakmai gyakorlatát, valamint egy fő kérte szüneteltetését.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2011. június 14-én megtartott üléséről

Mai alkalommal hat könyvvizsgáló cég és 6 tagjelölt került kérelem alapján nyilvántartásba, közülük négy fő aktívként, két fő szüneteltetőként. Egy könyvvizsgáló cég kérelme elutasításra került, mert a cég többségi tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazásával benyújtott státuszmódosítási kérelmét, a bizottság elutasította, ily módon a cég nem felelt meg a Kkt. 35. § b) pontjának.
Egy kérelmező tagfelvételi kérelmét utasította el a bizottság. Kérelmező a tagjelöltek névjegyzékébe 2008. február 28. dátummal került rögzítésre, melynek következtében a Kkt. értelmében kompetencia vizsgára kötelezett.
Nyolc határozat született szüneteltető státuszmódosítási kérelemére. Két kérelem érkezett az alapszabály 62. pontja szerinti eljárásra, mindkét esetben hiánypótlásra szólította fel a bizottság kérelmezőket.
Húsz fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, Három fő tagsági viszonyának megszűnését hivatalból állapított meg a bizottság, két fő esetében a fegyelmi bizottság kizárási határozata alapján, egy tag elhunyt. Tíz könyvvizsgáló cég kérelmére született határozat a tagsági viszony megszüntetéséről.
Határozat született három könyvvizsgáló cég költségvetési minősítésének, egy könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi minősítésének megadására, valamint egy kamarai tag könyvvizsgáló pénzügyi intézményi minősítési kérelméről határozott a bizottság.
Két kamarai tag könyvvizsgáló kérelmére határozott a bizottság költségvetési minősítésük, egy tag pénztári minősítésének visszavonásáról.
A mentori rendszerbe egy új tagjelölt került nyilvántartásba, két tagjelöltet mentori időszakának folytatásáról értesített a bizottság, valamint egy fő kérte szüneteltetését. Két mentori megállapodás került felbontásra, kérelemre.
 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2011. május 10-én megtartott üléséről

A bizottság elnöke elsőként az egyéni vállalkozók nyilvántartásával kapcsolatban tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a Kkt. törvénymódosítás egy későbbi időpontban kerül a parlament napirendjére, ezért az egyéni vállalkozók nyilvántartásával kapcsolatos szabályzat módosítások a törvény módosítás nélkül nem kerülnek a küldöttgyűlés elé sem.

A bizottság csökkentett létszámmal is el tudta látni feladatát, megtartotta szavazóképességét.

Három önálló cégképviselettel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló az ismételt figyelemfelhívásra rendezte jogviszonyát, melynek dokumentumait eljuttatta a bizottság részére.
Egy kamarai tag könyvvizsgálóról cége nyilvántartásba vételi kérelme kapcsán derült ki, hogy több nem könyvvizsgáló társaságban önálló cégképviseleti jogosultsága van. Levélben hívta fel a bizottság figyelmét jogviszonyai 15 napon belüli rendezésére.

Mai alkalommal öt könyvvizsgáló cég és 7 tagjelölt került kérelem alapján nyilvántartásba. Közülük három fő aktívként, négy fő szüneteltetőként került a tagok közé. Két kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel a bizottság, mert ha tósági bizonyítvány hiányában nem tudott határozatot hozni. Egy határozat született szüneteltető és szintén egy főfoglalkozású státuszmódosítási kérelemére.
Négy fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg. Két könyvvizsgáló cég kérelmére született határozat a tagsági viszony megszüntetéséről, egyet hivatalból törölt a bizottság.
Határozat született három könyvvizsgáló cég költségvetési minősítésének, egy könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi minősítésének megadására.

Tizenhárom kamarai tag könyvvizsgáló kérelmére határozott a bizottság költségvetési minősítésük, szintén tizenhárom tag pénzügyi intézményi, valamint két fő pénztári minősítésének visszavonásáról.

A mentori rendszerbe egy új tagjelölt került nyilvántartásba, két tagjelöltet mentori időszakának folytatásáról értesített a bizottság, valamint egy fő kérte szüneteltetését.

  

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2011. április 12-én megtartott üléséről

A bizottság elnöke elsőként az egyéni vállalkozók nyilvántartásával kapcsolatban tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a törvénymódosítás reményében készülnek a szabályzatmódosítások. A módosítások a kibővített elnökségi ülést követően a küldöttgyűlés elé kerülnek jóváhagyásra a tervek szerint.

Elnök asszony bejelentette azt is, hogy elkészült a bizottság beszámolójával, melyet szintén az elnökség jóváhagyását követően a küldöttgyűlés elé fog terjeszteni elfogadásra.

A következőkben kérte a bizottsági tagokat arra, hogy a „Figyelemfelhívás” tárgyú levelekre adott válaszokat értékeljék közösen, és szavazás alapján kerüljenek a levelek ismételt megválaszolásra. Az esetekben a bizottság tagjai egyhangúlag támogatták az ismételt figyelemfelhívást a jogviszonyok rendezésére.

Emlékeztetőül jelezte Szabó Anna, hogy a főtitkári hivatal az OPTEN Cégtárból tudomást szerzett arról, hogy az igazságügyi könyvszakértők, akik cég nevében végzik szakértői tevékenységüket nem minden esetben felelnek meg a Kkt. 11. § (1) bekezdése f) pontjának. A figyelemfelhívás a jogviszony rendezésére irányult. Úgyszintén egy országgyűlési képviselőt kellett figyelmeztetni a Kkt. 26. § (2) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő lépéseinek megtételére.

A következőkben a bizottság egy olyan kamarai tagot adott át a fegyelmi megbízottnak, akinek egy éve húzódó ügyére nem sikerült pontot tenni.

Ezek után sor kerülhetett a beadott kérelmek elbírálására, határozatok meghozatalára. Ennek következtében tíz könyvvizsgáló cég és 8 tagjelölt került kérelem alapján nyilvántartásba. Közülük hat fő aktívként, két fő szüneteltetőként került a tagok közé. Két kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel a bizottság. Négy határozat született szüneteltető és szintén négy főfoglalkozású státuszmódosítási kérelemére. Egy esetben hozott másodlagos státusz kérelemre pozitív döntést a bizottság.

Nyolc fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, négy elhunyt tag esetében hivatalból hozott határozatot a bizottság, egy fő tagsági viszonyának megszűnését állapította meg az után, hogy a Fegyelmi bizottság határozott kamarai tag kizárásáról. Három könyvvizsgáló cég kérelmére született határozat a tagsági viszony megszüntetéséről.

Egy kamarai tag, valamint egy könyvvizsgáló cég kapott költségvetési minősítést, egy-egy könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi-, illetve pénztári minősítést.

Tizenkét kamarai tag könyvvizsgáló kérelmére határozott a bizottság minősítésük visszavonásáról.

A mentori rendszerbe tizenegy új tagjelölt került nyilvántartásba, közülük ketten az Alapszabály 440. pontja alapján kezdik szakmai gyakorlatukat. Négy tagjelöltet mentori időszakának folytatásáról értesítette a bizottság, két mentori megállapodás került kérelemre felbontásra, valamint egy fő kérte szüneteltetését. A névjegyzékből két tagjelölt került törlésre, egyikőjük kérelmezte a törlést, a másik tagjelölt pedig kifutott az öt évből, mialatt a három éves szakmai gyakorlatát igazolni tudta volna. Két esetben az eljárás megszüntetéséről készült végzés.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2011. március 8-án megtartott üléséről

A bizottság elnöke emlékeztette a bizottsági tagokat arról, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásával kapcsolatban készült állásfoglalást kérő levélre a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről válasz még nem érkezett. A bizottság tagjai egyetértettek azzal, hogy a tagok felé e témával kapcsolatosan csak akkor ad ki tájékoztatást, ha a Kkt., valamint a szabályzatok módosítása kapcsán már konkrét intézkedéseket tud közölni.

A főtitkári hivatal az OPTEN Cégtárból tudomást szerzett arról, és egyben tájékoztatást adott a bizottságnak, hogy az igazságügyi könyvszakértők, akik cég nevében végzik szakértői tevékenységüket nem minden esetben felelnek meg a Kkt. 11. § (1) bekezdése f) pontjának. Ezeknek a cégeknek, illetve azok vezetőinek figyelemfelhívó levelet küld a bizottság, melyben a törvényi megfelelés 15 napon belüli rendezését kéri.

Egy fő aktív kamarai tag könyvvizsgálót azért kellett felszólítani, mert nem tett eleget a Kkt. 26. § (2) és (6) bekezdésében foglaltaknak.

Hét könyvvizsgáló cég és 4 tagjelölt került kérelem alapján nyilvántartásba. Közülük három fő aktívként, egy fő szüneteltetőként került a tagok közé. Két kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel a bizottság, egy esetben pedig a másik eljáró hatóság döntéséig függőben tartja a kérelmet. Három határozat született szüneteltető és három főfoglalkozású státuszmódosítási kérelemre. Egy esetben a szüneteltetőből főfoglalkozásúba történő, a Kkt. 11. § (2) bekezdésére figyelemmel kért módosítási kérelmet a bizottság elutasította.
Tette ezt abból az indokból, hogy kérelmező két helyen rendelkezett önálló cégképviseleti jogosultsággal, és nem kívánta megszűntetni azt.

Két fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, egy elhunyt tag esetében hivatalból hozott határozatot a bizottság. Három könyvvizsgáló cég kérelmére született határozatot a tagsági viszony megszüntetéséről.
Határozat született két kamarai tag költségvetési minősítésének, valamint két könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi minősítésének megadására. Egy esetben az állami szerv véleményének figyelembe vételével a kérelem elutasításra került, mert nem tudta kérelmező a törvény által meghatározott szakmai gyakorlatot megfelelően igazolni.

Három kamarai tag könyvvizsgáló kérelmére határozott a bizottság minősítésük visszavonásáról.

A mentori rendszerbe új tagjelölt nem került nyilvántartásba, két tagjelöltet mentori időszakának folytatásáról értesítette a bizottság, egy tagjelölt kérelmét felfüggesztette.


 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2011. február 11-én megtartott üléséről

Két korábbi ülésen már napirenden volt kérdésben kérte a bizottság elnöke Főtitkár úr segítségét.
Az egyik, azon kamarai tagok kiszűrése az integrált informatikai rendszerből, vagy más hivatalosan a kamara rendelkezésére álló adatállományból, akik nem tartják be a Kkt. 26. § (2) bekezdésében foglaltakat (Kamarai tag könyvvizsgáló köteles kérni a szüneteltetés engedélyezését, ha nem tud eleget tenni a 11. § (1) bekezdés e) vagy f) pontjában vagy az 53. §-ban foglalt követelményeknek), valamint a Kkt. 22. § b) pontja szerinti kötelezettségeinek (haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül jelenteni, ha a 11. §-ban felsorolt feltételeknek való megfelelésben vagy a 33. § (1) bekezdésben felsorolt adatokban változás következett be) nem tesznek eleget.

Főtitkár úr elmondta, hogy a kamara főtitkári hivatala rendelkezik az OPTEN cégtárral, melynek segítségével ki tudja szűrni azon kamarai tagokat, akik nem a kamarai törvénynek megfelelő jogviszonnyal rendelkeznek. Ezt követően Felvételi bizottság figyelem felhívó leveleket küldhet illetékesek részére, illetve adott esetben fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatosan elmondta Főtitkár úr, hogy a februárban várható Kkt. módosítást követően a honlapon közzé kell tenni az állásfoglalást, és azt, hogy milyen módon kell az egyéni vállalkozóknak cégkénti nyilvántartásba vételével kapcsolatosan eljárni.

A továbbiakban néhány kérdésben a bizottság tagjainak szavazására volt szükség, ezért Szabó Anna néhány mondatban felvázolta az egyes ügyek előzményeit. Mindegyik esetben egyhangú szavazatok alapján születtek meg a határozatok. Ezen döntések mindegyike másodlagos státuszkérelemmel volt kapcsolatos, illetve olyan jogviszony létezésére derült fény, mely ellentétes a kamarai törvénnyel. A végleges elutasító határozatot többfordulós adategyeztetés előzte meg.

Sajnos ismét három aktív kamarai tagnak figyelemfelhívást volt kénytelen küldeni a bizottság, mert fény derült arra, hogy olyan cég/ek/ben van személyes közreműködése, mely társaságok nem a kamaránál nyilvántartott könyvvizsgáló cégek.
Egy esetben megerősítette kérelmező másodlagos státuszkérelmét a bizottság.

Hat könyvvizsgáló cég és 8 tagjelölt került kérelem alapján nyilvántartásba. Közülük három fő aktívként, két fő aktívként a Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazásával, három fő szüneteltetőként kerültek a tagok közé. Egy kérelmezőt hiánypótlásra szólított fel a bizottság. Négy határozat született szüneteltető, hat főfoglalkozású státuszmódosítási kérelemére.
Hét fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, két elhunyt tag esetében hivatalból hozott határozatot a bizottság. Három könyvvizsgáló cég kérelmére született határozatot a tagsági viszony megszüntetéséről.
Egy eljárás megszüntetésére készült végzés, egy esetben pedig értesítést küldött a bizottság eljárás megindításáról Az eljárás megindítása azért vált szükségessé, mert a cég tulajdonosa, vezető tisztségviselője elhunyt, és így már nem felelt meg a Kkt. 41. §-ában rögzítetteknek. A megszüntetésre azért került sor, mert kérelmező korábbi ülésre beküldött törlési kérelmét visszavonta.
Határozat született egy kamarai tag pénzügyi intézményi, egy fő befektetési vállalkozási és egy fő költségvetési minősítésének, valamint egy könyvvizsgáló cég költségvetési minősítésének illetve egy cég pénzügyi intézményi minősítésének megadására.
Egy minősítési kérelmet elutasított a bizottság, melynek következményeképpen a cég kérelmét sem tudta elfogadni.
A mentori rendszerbe 7 fő került nyilvántartásba, közülük három fő az ASZ 440. pontja alapján kezdi szakmai gyakorlatát. Négy fő került törlésre.

 

Tájékoztató a Felvételi Bizottság 2011. január 12-én megtartott üléséről

A bizottság a 2011-es év első ülésén teljes létszámmal kezdte meg munkáját.

Az Állami Számvevőszék képviseletében megjelent Barkóczi Sándorné dr., egyetlen kérelemről hozta a véleményét. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részéről Major Antal a szokásos módon elektronikus üzenetben, majd levélben tájékoztatta a bizottságot a két kérelemről, mely az ülést megelőző egy héttel megküldésre került a felügyelet részére. Két minősítést kért egy kamarai tag könyvvizsgáló, az egyik esetben nem lát a felügyelet akadályt a minősítés megadása előtt, azonban a másik kérelem esetében javasolta, hogy hiánypótlást követően tárgyalja újból a bizottság a kérelmet, mert a kérelmező nem megfelelően igazolta a szakmai gyakorlatot.

Meghívást kapott az ülésre a kamara főtitkára, valamint jogi képviselője, mert több olyan probléma vetődött fel a kamarai törvény, és ez által a szabályzatok módosítása kapcsán, melyet célszerű megbeszélni, és állásfoglalást kialakítani.

Az alábbi kérdésekben kérte a bizottság a jogi képviselő álláspontját:

 • A mentori szabályzat 7. pontja szerint a könyvvizsgáló mellett töltendő két évet legalább 3500 órában kell teljesítenie a tagjelöltnek. Hány órában kell teljesíteni az ASZ 440. pontja szerinti egy évet? Amennyiben mindhárom évet könyvvizsgáló mellett kívánja letölteni tagjelölt, hány órát kell összességében igazolnia?
 • Aki tagi jogviszonyban szeretné végezni szakmai gyakorlatát, akár az első évről, akár a könyvvizsgáló mellett letöltendő évekről van szó, elegendő-e a társasági szerződésben kikötni a munkavégzésre kötelezettséget meghatározva a végzendő tevékenységét, vagy megbízási szerződést is kell kötni?
 • A FSZ 78. pont: aki 2011. január 1-et megelőzően kezdte gyakorlatát az ASZ 440. pontja alapján, a könyvvizsgáló melletti két évet heti 36 órás munkaviszonyban kell teljesítenie?
 • A Kkt. 22. § b) pontja előírja, hogy 15 napon belül mindenkinek be kell jelentenie, ha a 11. §-ban felsorolt feltételekben, vagy a 33. § (1) bekezdésében felsorolt adatokban változás következett be.
  *A szüneteltető tagok elenyésző része jelenti, ha adataiban változás következett be. Szükséges lenne egy adatlapot küldeni elektronikus úton a részükre, ahol teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket.
  *Tapasztalat szerint a kamarai tagok nem tartják be a Kkt. 26. § (2) bekezdésében foglaltakat. Minden hétre jut egy könyvvizsgáló, akiről kiderül, hogy könyvvizsgálói tevékenysége mellett egy, vagy több cégben személyes közreműködő, önálló cégképviseleti joggal rendelkezik, tehát nem teljesül a Kkt. 22. § b) pontja.
  Kérdés, hogyan lehet kiszűrni ezeket a tagokat?
 • Egyéni vállalkozók ügye.
  Kikre vonatkozik, milyen kérelmet kell benyújtania kérelmezőnek, mit kell csatolni az adatlaphoz az egyéni vállalkozói igazolvány másolatán és a hatósági díj befizetésének igazolásán kívül, mit kell tartalmaznia az egyéni vállalkozói igazolványnak, hogyan bírálja el a bizottság, hol kerül rögzítésre az integrált rendszerben az egyéni vállalkozó, mint gazdálkodó szerv?
 • Törölni kell-e a névjegyzékből azt a tagjelöltet, aki:
  *öt éven belül nem tud igazolni három éves szakmai gyakorlatot,
  *igazol három éves szakmai gyakorlatot, az oktatási bizottság részéről mentori időszaka le is zárult, azonban felvételét a szabályzatokban meghatározott határidőn belül nem kérte, mit kell tenni?


A következőkben a meghívottak nélkül folytatta tovább a bizottság munkáját.
A bizottság tagjai az előkészített kérelmeket vizsgálták és „megfelelt” megjegyzéssel látták el. Megvitatásra került több olyan kérelem, melyek másodlagos státusszal kapcsolatosak voltak, illetve olyan felszólítások amelyek a másodlagos státuszra irányuló kérelem elmulasztása miatt kerültek megfogalmazásra.
Az ülésen négy könyvvizsgáló cég és 4 tagjelölt került kérelem alapján nyilvántartásba. Közülük egy fő aktívként, három pedig szüneteltetőként kerültek a tagok közé. Három kérelmező kérelmét függőben hagyta a bizottság. Nyolc határozat született szüneteltető, hét fő főfoglalkozású státuszmódosítási kérelemére. Másodlagos státuszkérelme ügyében pozitív döntést hozott a bizottság négy esetben, státuszukban megerősítve kérelmezőket.
Nyolc fő kamarai tag könyvvizsgáló tagsági viszonya kérelemre szűnt meg, négy elhunyt tag esetében hivatalból hozott határozatot a bizottság. Öt könyvvizsgáló cég kérelmére született határozatot a tagsági viszony megszüntetéséről.

Határozat született egy kamarai tag pénztári, és egy könyvvizsgáló cég költségvetési minősítésének megadására.

A mentori rendszerbe 3 fő került nyilvántartásba, közülük egy fő az ASZ 440. pontja alapján kezdi szakmai gyakorlatát.
 

 • A Felvételi Bizottság 2009. évi ülései
 • Betöltés...
  X