Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2012. évi tevékenységről

2012. évben összesen 249 darab fegyelmi határozat, 5 állásfoglalás és 2 figyelemfelhívás került kiadásra 9 bizottsági ülésen. (A mellékelt táblázatban szereplő 251 határozat 2 sorszám stornózásából adódik.)

A beszámoló mellékletét képező 2012 évre vonatkozó Fegyelmi határozatok tára részletesen tartalmazza az egyes fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos főbb információkat.

A 249 darab határozatból 35 határozat került fellebbezésre az elnökség elé, amelyből 31 darab határozatot az elnökség megváltoztatott, 4 darab határozatot helybenhagyott.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a fegyelmi eljárásokat különböző kategóriákba soroltuk.
Az 1./ kategória a fizetési hátralékkal rendelkező könyvvizsgálókkal kapcsolatos fegyelmi eljárás. Ebből 108 darab volt 2012. évben.
A következő a továbbképzési kötelezettség elmulasztása – vagy részleges elmulasztása – miatt lefolytatott fegyelmi eljárás, amelyből 69 darab volt 2012. évben.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt 19 esetben került sor fegyelmi eljárás lefolytatására, míg a minőségellenőrzési eljárás következtében lefolytatott fegyelmi eljárások száma 32 darab volt.
Az „egyéb” fegyelmi eljárások közül a PSZÁF és az Állami Számvevőszék által kezdeményezett vagy az ő tevékenységüket érintő könyvvizsgálók esetében 7 személlyel kapcsolatban volt fegyelmi eljárás lefolytatása.
A Gt. szabályainak megszegése miatt 1 esetben, összeférhetetlenség, függetlenséggel kapcsolatos fegyelmi eljárások száma 5 darab volt.
Volt még ezen kívül egyéb, olyan kategóriába tartozó fegyelmi eljárás, amely az előzőekbe nem sorolható, 8 darab fegyelmi eljárás volt lefolytatva az ebbe a kategóriába tartozó vétségek esetében.

Ha az előző kimutatásból csak a fizetési hátralékkal rendelkező könyvvizsgálókkal kapcsolatos fegyelmi eljárások lefolytatására nem kerülne sor, mert a Főtitkári hivatal egyéb módszerekkel a hátralékokat érvényesíti vagy egyéb határidő hosszabbítást engedélyez, akkor 108 fegyelmi eljárással kevesebb lenne.
Ha a továbbképzések rendszerét a kamara más szabályok közé „szorítaná”, akkor további 69 fegyelmi eljárással csökkenne a bizottság megterhelése.

A fegyelmi eljárás végeredménye szempontjából az alábbi táblázatban mutatom be, hogy a bizottság egyes esetekben milyen döntést hozott

Határozatok száma, amelyből:249

  • eljárás megszüntetése62
  • figyelmeztetés mellett megszüntetés85
  • írásbeli megrovás24
  • pénzbírság 68
  • kizárás8
  • könyvvizsgáló cég engedélyének visszavonása2

Kiszámlázott pénzbírság összege:13.390.000.-
Kiszámlázott eljárási költségtérítés összege: 2.975.000.-
(A kiszámlázott pénzbírság és költségtérítés összege az évek közötti áthúzódó tételek miatt nem egyezik az adott évben befolyt bírság és költségtérítés összegével. )

2012. évben 5 esetben került sor állásfoglalás, két esetben pedig – a titoktartás témakörében – figyelemfelhívás kiadására. Az állásfoglalás kiadása iránti kérelmekre a választervezet a bizottság munkáját segítő ügyvéd állítja össze, melyet a bizottság megtárgyal, és – az esetleges módosításokkal – szavazás után fogadja el a bizottság álláspontként. A vélhetően közérdeklősére számot tartó állásfoglalásokat, figyelemfelhívásokat a kamara honlapján, a bizottsági állásfoglalás címszó alatt a bizottság közzéteszi.

Dr. Borzi Miklós
Fegyelmi bizottság elnöke
 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X