Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A vállalkozás egészére kiterjedő integrált vállalatirányítás a fenntartható siker záloga

Mit tehetnek a számviteli szakemberek azért, hogy a vállalatirányítás a vállalkozás fenntartható sikertényezőit szolgálja

A vállalatirányítás legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a hosszú távú üzleti sikereket, valamint az érdekeltek számára a vállalkozás értékének fenntarthatóságát. Ezek nélkül hosszú távon egy vállalkozás sem maradhat versenyképes és fenntartható. Éppen ezért a felelős vállalatirányítás jóval több pusztán a jogszabályi megfelelés biztosításánál: az üzleti tevékenység teljes spektrumára kiterjed - a stratégiai tervezéstől az erőforrások felhasználásán, az értékteremtésen és az elszámoltathatóságon át a biztosítéknyújtásig. Kizárólag a mindent egyszerre felölelő, holisztikus megközelítés garantálja, hogy a vállalatirányítás nem csupán valamiféle “szelep” a szervezet tetején, hanem annak szerves részét képezi.

A Számviteli Szakemberek Nemzetközi Szövetségének [International Federation of Accountants (IFAC)] versenyszférában dolgozó szakemberek bizottsága [Professional Accountants in Business (PAIB) Committee] által kiadott, Integrating Governance for Sustainable Success [A vállalatirányítás egységesítése a fenntartható siker záloga] című legújabb jelentése esettanulmányokon keresztül szemlélteti, hogy a gazdaság különféle területein – kereskedelem, ipar, pénzügyi szolgáltatások, oktatás, illetve a közszféra és a non-profit szektor – dolgozó számviteli szakemberek miként járulhatnak hozzá, hogy a vállalatirányítás a szervezet fenntartható sikertényezőinek fontos eleme legyen.

Az IFAC jelentése a vállalkozás fenntartható sikerének azon tényezőiből indul ki, amelyeket a Competent and Versatile: How Professional Accountants in Business Drive Sustainable Organizational Success [Szakértelem és sokoldalúság: A számviteli szakemberek szerepe a vállalkozások fenntartható sikerében] címmel kiadott jelentés az adott vállalkozás egészére kiterjedő, egységes vállalatirányítás építőköveiként határozott meg. Ez a jelentés azt mutatja be a világ különböző részeiről vett számos példán keresztül, hogy a versenyszférában dolgozó számviteli szakemberek milyen módon tudnak hozzájárulni e sikertényezők és a vállalatirányítás integrálásához.

Mivel a versenyszférában különféle funkciókat betöltő számviteli szakemberek többnyire részt vesznek a vállalatirányítás megtervezésében, bevezetésében, végrehajtásában, értékelésében, illetve továbbfejlesztésében, rendkívül fontos szerepet játszanak abban, hogy a vállalatirányítás a vállalkozás valamennyi szintjén egységesen érvényesüljön. Ezek a számviteli szakemberek ráadásul gyakran az egyes tevékenységeket alátámasztó információk és elemzések tárgyilagosságáért és pontosságáért, mi több, akár komplett vállalatirányítási területekért – mint például a külső beszámolás - is felelősek. Ennek köszönhetően pedig kitűnő helyzetben vannak ahhoz, hogy a vállalatirányítás az adott vállalkozás valamennyi tevékenységének és egységének szerves részét képezze.


A vállalkozás fenntartható sikere az alábbi tényezőkön alapul:
Forrás: Competent and Versatile: How Professional Accountants in Business Drive Sustainable Organizational Success (IFAC 2011)

 
Vincent Tophoff
vezető szakmai menedzser, IFAC

„Copyright © 2012. október, Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC). Minden jog fenntartva. A felhasználást az IFAC engedélyezte. A dokumentum sokszorosítására, tárolására vagy továbbadására, illetve a dokumentum egyéb hasonló módon történő hasznosítására vonatkozó engedélyért lépjen kapcsolatba a permissions@ifac.org címmel. Ezt a kiadványt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara fordította angolról magyarra. Az IFAC nem vállal felelősséget a fordítás pontosságáért és hiánytalanságáért, illetve ezek esetleges következményeiért.” 

Betöltés...
X