Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Változnak a felelősségbiztosítás szabályai

2016. január 1-jétől emelkednek a felelősségbiztosítás biztosítási összegének minimumai. A biztosítási összeg meghatározásakor figyelembe kell venni a könyvvizsgálói megbízások kockázati tényezőit és azok mértékét.

Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény több pontban módosította a kamarai törvényt. Ennek értelmében a közérdeklődésre számot tartó vállalkozások1 könyvvizsgálóinak felelősségbiztosítását 2016. január 1-jétől természetes személy esetén minimum 100 M Ft-ra, cégek esetén 500 M Ft-ra emelte.

A kamara elnöksége júniusi ülésén a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzők körén kívüli kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek könyvvizsgálói felelősségbiztosítása minimális biztosítási összegének felemelését indítványozta.

A küldöttgyűlés a megváltozott szabályozási és gazdasági környezetre is tekintettel arra az álláspontra jutott, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás káreseményenkénti és éves kártérítési összegének alsó határát a 17 éve megállapított 5 millió forinthoz képest növelni szükséges.

A küldöttgyűlés egyéni szóbeli módosító indítványra 2016. január 1. napjától kezdődően a

  • Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, ugyanakkor közérdeklődésre számot tartónak nem minősülő gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek esetében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás káreseményenkénti és éves kártérítési összegének alsó határát 50.000.000 Ft-ban,
  • míg a fentebb nem nevesített (vagyis nem a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, illetve nem közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál) gazdálkodóknál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzők felelősségbiztosításának káreseményenkénti és éves kártérítési összegének alsó határát előző időponttól 10.000.000 Ft-ban állapította meg.

A meglévő biztosítási szerződések zökkenőmentes módosítása folyamatban van, a gyakorlati tudnivalókról a későbbiekben adunk tájékoztatást.
 


1: A módosítások eredményeként 2015. július 7-ei hatállyal bővült a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók köre: a jövőben a tőzsdei cégek mellett értékhatártól függetlenül közérdeklődésűnek minősülnek a hitelintézetek (a Magyar Nemzeti Bank, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Export-Import Bank Zrt. kivételével), a befektetési vállalkozások, valamint – a kisbiztosítók és a kölcsönös biztosítóegyesületek kivételével – a biztosítók.

Betöltés...
X