Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Felhívás a közfelügyelet részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére

Tájékoztatjuk a könyvvizsgálókat és a könyvvizsgáló társaságokat, hogy a Kkt. 67. §-ának rendelkezése értelmében a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég évente december 31-ig köteles a közfelügyeleti hatóságot tájékoztatni a december 31-én hatályban lévő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval kötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízásairól.

A Kkt.-nak ezt a rendelkezését nem érintette az a változás, ami 2016-ban az egységes adatszolgáltatás bevezetésével megszüntette a közfelügyelet részére a korábbi években július 31-i határidőre teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettséget a kibocsátott könyvvizsgálói jelentésekről. Az éves adatszolgáltatás (kamarai és közfelügyeleti) egységesítése tehát csak a kibocsátott könyvvizsgálói jelentésekkel kapcsolatos párhuzamos adatszolgáltatást tette szükségtelenné 2016-tól kezdve, azonban a Kkt. előzőekben hivatkozott előírása továbbra is érvényben maradt. Erre tekintettel, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatára megbízási szerződéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég továbbra is köteles évente, december 31-ig a közfelügyeleti hatóságot tájékoztatni az ilyen megbízásairól.

Felhívjuk azon könyvvizsgálók és könyvvizsgáló társaságok figyelmét, akik 2016. december 31-ig még nem tettek eleget ennek a tájékoztatási kötelezettségüknek, azok ezt haladéktalanul, mielőbb pótolni szíveskedjenek.

A hivatkozott törvényi rendelkezés értelmében:
Kkt. 67/A §
(4) A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég évente december 31-ig tájékoztatja a közfelügyeleti hatóságot a december 31-én hatályban lévő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval kötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízásairól.

Betöltés...
X