Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Társaságok (beleértve az egyéni vállalkozókat is) által csatolandó dokumentumok (adatszolgáltatás)

Társaságok esetében az adatszolgáltatás részét képezi a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának a megküldése is. Jogi személynek nem minősülő (bt.) evás társaságok a 1143-02-01-es nyomtatványt is csatolhatják.

Társaságként nyilvántartott egyéni vállalkozóknak jövedelmük igazolásaként az adóhivatal felé bevallott „Egyéni vállalkozásból származó jövedelem” 1153-13-03 sorszámú nyomtatványát kellett csatolniuk. (Az adóazonosító jel személyes adat, így a kitöltési útmutatóban leírtaknak megfelelően ezt kérjük letakarni a beszkennelt dokumentumon!) Az egyszerűsített vállalkozói adót (EVA) választó könyvvizsgálóknak a 1143-01-01-es nyomtatványt kellett csatolniuk.

Betöltés...
X