Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Az Állami Számvevőszék és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Együttműködési Megállapodása

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara székházában 2008. október 1-jén az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Kamara) között együttműködési megállapodás megkötésére került sor. A megállapodást Dr. Lukács János úr, a Kamara elnöke és Dr. Kovács Árpád úr, az ÁSZ elnöke látta el kézjegyével.

 

A közpénzügyi reformfolyamat időszakában - a kamarai törvény hatályba lépését követően - a 2000. óta együttműködő szervezetek között kölcsönös igény alapján megújított megállapodás hosszú távon meghatározza a két szervezet közötti együttműködés főbb területeit, irányait; szakmai fórumot biztosít a felek közös érdekeit érintő ügyek megvitatásához.

 

 

A megállapodás alapvető célja, hogy a hatályos jogszabályok figyelembevételével - az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztése időszakában keretet biztosítson a közszféra (a közpénzekkel, a közvagyonnal való elszámolás tekintetében) folyamatos, zökkenőmentes EU-konform pénzügyi ellenőrzéséhez; ennek megvalósítása érdekében kölcsönösen meghatározza a két szervezet közötti együttműködés főbb területeit, irányait; szakmai fórumot biztosítson a felek közös érdekeit érintő ügyek megvitatásához.

A megállapodás értelmében a Kamara és az ÁSZ folyamatosan konzultál a közszektorban végzett könyvvizsgálati ellenőrzés általános és különös tapasztalatairól, ezek nyilvános közzététele előtt az ÁSZ a Kamarával egyeztet, annak véleményét figyelembe veszi; ajánlásokat fogalmaznak meg az államháztartást érintő területeken a könyvvizsgálati típusú ellenőrzések hatóköréről, amellyel kapcsolatban a felek jogszabály-alkotási (módosítási) kezdeményezéssel, javas-lattal él(het)nek. E tevékenysége során mindkét szervezet kiemelten kezeli az állami számviteli rend továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozásának véleményezését [ÁSZ tv. 2. § (8) bekezdés, a kamarai tv. 4. § (5) bekezdés b.) pont, 4. § (6) bekezdés e), f), k) pontjai].

 

Betöltés...
X