Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Felvételi Bizottság tájékoztatója az IFRS minősítés megszerzéséről

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 2012. január 1-vel beépítette a Magyar könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvénybe (továbbiakban Kkt.) az IFRS minősítés intézményét, összhangban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény azon előírásával, hogy 2014. január 1-től az IFRS szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszámolót csak IFRS minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég vizsgálhat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kkt. 50. § (2) bekezdése a) pontjának 2012. január 1-től hatályos szövege szerint IFRS minősítést kérelem alapján kamarai tag könyvvizsgáló akkor kaphat, ha igazolja, hogy a minősítés megadása iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább három éven át a beszámolóját a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállító gazdálkodóra vonatkozóan számviteli, ellenőrzési tevékenységet végzett (ideértve a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet és a számviteli, ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó szabályozási és felügyeleti feladatokat is) és legalább két éves gyakorlata van a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában.

A Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetett kamarai álláspont szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a számviteli, ellenőrzési tevékenység mellett a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésével (az egyéb feltételek teljesülése esetén) jelenleg csak az a kamarai tag könyvvizsgáló szerezheti meg az IFRS minősítést, aki olyan gazdálkodó könyvvizsgálatában közreműködött, amely a beszámolóját (pénzügyi kimutatását) a nemzetközi számviteli standardok szerint állította össze, beleértve a beszámolót aláíró könyvvizsgálót, továbbá az audit team munkájában igazolhatóan résztvevő kamarai tag könyvvizsgálókat.

A Kamara kezdeményezi a Nemzetgazdasági Minisztérium felé a Kkt. olyan tartalmú módosítását, amely lehetővé teszi, hogy azok a kamarai tag könyvvizsgálók is megszerezhessék az IFRS minősítést, akik komponens könyvvizsgálóként tevékenykednek, vagyis az anyavállalt audit instrukcióinak megfelelően a magyarországi leányvállaltokra vonatkozó IFRS alapú jelentéscsomagokat könyvvizsgálják, valamint, hogy a minősítésnek megfelelő vizsga letételével is lehetőség legyen valamennyi minősítést megszerezni.

Tölgyes András
a Felvételi Bizottság elnöke
 

A  Nemzetgazdasági Minisztérium válaszlevele

Betöltés...
X