Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Könyvviteli szolgáltatás nyújtására szóló igazolás szüneteltető jogállású kamarai tagok számára

Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4. §-a (5) bekezdésének c) és d) pontja rendelkezik arról, hogy a vállalkozói igazolvány kiadásához szükséges kérelemhez mellékelni kell – többek között – a képesítéshez kötött tevékenység esetén a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot, valamint hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a jogszabályban előírt más hatóság engedélyét.

Az alábbiakban tájékoztatjuk kamarai tag könyvvizsgálóinkat fenti tárgyban a Pénzügyminisztérium Számviteli Főosztályának vezetőjétől kapott írásos állásfoglalásról:
„A könyvviteli szolgáltatás végzésére – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 151. §-a (1) bekezdésének előírása szerint – olyan okleveles könyvvizsgálói képesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező természetes személy bízható meg, aki szerepel a számviteli törvény 151. §-ának (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, és ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

A számviteli törvény 151. §-ának (3) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy „a kamarai tag könyvvizsgálók (ideértve a tagságukat szüneteltetőket is) nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti”, így nem szükséges a Pénzügyminisztériumnál a könyvelők névjegyzékébe is regisztráltatniuk magukat.

A számviteli törvény megkülönbözteti a számviteli szolgáltatáson belül a könyvviteli szolgáltatást és a könyvvizsgálói tevékenységet (150. §), ennélfogva, ha a könyvvizsgáló kamarai tag szünetelteti könyvvizsgálói tevékenységét, az nem zárja ki, hogy vállalkozóként könyvviteli szolgáltatást végezzen, mivel az ahhoz szükséges jogszabályban meghatározott képesítéssel, valamint a kamara által kiadott tagsági viszonyára vonatkozó igazolással rendelkezik.”

Betöltés...
X