Miszori Ildikó - Tag nyilvános adatai

Nyilvántartási szám 003327
Igazolvány száma 003427
Név Miszori Ildikó
Születési név Miszori Ildikó
Tagsági jogállás főfoglalkozású
Cím 1146 Budapest, Zichy Géza utca 5.
Telefon 422-1339
E-mail miszori@t-online.hu


Meglévő minősítések:

Minősítés típusa Megszerzés időpontja


Visszavont minősítések:

Minősítés típusa Visszavonás időpontja


Banki igazolás:

Megszerzés időpontja Érvényesség időtartama


Azon könyvvizsgáló cég(ek) adatai, amelynek tevékenységében a kamarai tag részt vesz
  001352 - MINGUS Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft.
 
  002331 - BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
  http://www.mgi-bpo.hu
 
 
Tagszám és a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államában is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgálóként
 
 
Nyilvántartásba vételt végző hatóság neve és – ha van – a tagszám, amennyiben harmadik országban könyvvizsgálóként nyilvántartásba vették
 
 
Könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minőségbiztosításért, a fegyelmi eljárásért felelős szerv neve és címe
  Magyar Könyvvizsgálói Kamara
  1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
 
Közfelügyeletért felelős szerv neve és címe
  Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály
  1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481.
Betöltés...
X