European Commision

Az európai közösségek bizottsága 1126/2008/EK rendeletében foglaltak szerint (lásd letölthető rendelet) elfogadta az 1606/2002/EK rendelet 2. cikkében meghatározott nemzetközi számviteli standardokat. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2008. november 3.) követő harmadik napon lépett hatályba.
1126/2008/EK rendelet letöltése /A rendelet mellékletében: nemzetközi számviteli standardok/

A standardok letöltése magyarul, és további nyelveken

Betöltés...
X