Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Közlemény a támogatások könyvvizsgálatánál használható könyvvizsgálói jelentésminta használatáról

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről a korábbi időszakban kiadott, az általa közreműködőként nyújott támogatások könyvvizsgálatánál használható könyvvizsgálói jelentés minta jelen közlemény megjelenésével visszavonásra kerül.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság tájékoztatása szerint a hivatkozott támogatások könyvvizsgálói véleményének kialakításakor a “Guidance document on management verifications to be carried out by Member States on operations co-financed by the Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2007-2013 programiming period” 2.10. “Auditors certificates” pontja lehet irányadó.

Ezen irányelv előbbiekben hivatkozott pontja egyértelműen meghatározza, hogy a könyvvizsgálónak kielégítő bizonyosságot kell szereznie a támogatás felhasználásáról, a pénzügyi teljesítések megvalósulásáról, de ezen ellenőrzést, az IFAC 4400-as témaszámú standard-ja szerint kell elvégezni, amely megfelel a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó 4400. témaszámú,, „Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására” című magyar nemzeti standardnak.

A jelentés minta sem az uniós előírásoknak, sem a Nemzetközi és Magyar Könyvvizsgálati Standardoknak nem felel meg.

Az ellentmondások feloldása érdekében a Miniszterelnökség, valamint – a kamara elnökének egyetértésével – a kamara fővárosi szervezetének elnöke egyeztető megbeszélést hívott össze az ügyben érdekeltek körében. A megbeszélésen jelen voltak a meghívókon kívül: az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság képviselői, valamint a kamara pénz és tőkepiaci tagozatának elnöke.

A jelentésminta számos olyan kötelezően vizsgálandó elemet tartalmaz, ami a szokásos könyvvizsgálati tevékenységen túlmutat, s amit a könyvvizsgáló csak további szakértő(k) bevonásával tudna elvégezni. Ezeket az ellenőrzéseket a közreműködő szervezeteknek kötelezően el kell végeznie, így az ellenőrzések, illetve projekt vonatkozásában felmerülne a kettős finanszírozás kérdése. A megbeszélésen a jelenlévők megvitatták a problémát, megállapodtak abban, hogy a könyvvizsgálók jelen jogszabályi környezetben nem adhatnak arról véleményt, amiben nem kompetensek. Mindezekre tekintettel az az egységes álláspont alakult ki, hogy a kiadott jelentésminták kötelező alkalmazását megszüntetik, ilyen követelményt a támogatás kezelők a továbbiakban nem támasztanak a könyvvizsgálókkal szemben, a támogatásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést kizárólag a 4400-as standardnak megfelelően kell kiadni.

Kérjük a könyvvizsgáló kollégákat, hogy a jövőben ezen közleményben foglaltak szerint járjanak el.
 

Betöltés...
X