KETTŐ "S" Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. - Társaság nyilvános adatai

Nyilvántartási szám 001582
Igazolás száma 001577
Székhely címe 1091 Budapest, Üllői út 109. C. ép.
Telefon 215-3583
E-mail konyvvizsgalat@adookosan.hu
Honlap címe
Kapcsolattartó Hegedűs Istvánné


Meglévő minősítések:

Minősítés típusa Megszerzés időpontja


Visszavont minősítések:

Minősítés típusa Visszavonás időpontja


Banki igazolás:

Megszerzés időpontja Érvényesség időtartama


Minden irodai helyiség címe, ahol tevékenységet folytat
  1091 Budapest, Üllői út 109. C. ép.
 
Azon kamarai tag könyvvizsgálók, akik a könyvvizsgáló cég tevékenységében részt vesznek
  005732 - Hegedűs Istvánné
 
Minden tulajdonos neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe
  Hegedűs Istvánné - 1091 Budapest, Üllői út 109. C. ép.
 
Legfőbb irányító (vezető) szerv tagjainak neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe.
 
Könyvvizsgálói hálózati tagsága, a tagvállalatok és a kapcsolt vállalkozás(ok) neve(i) és címe(i) vagy annak megnevezése, hogy ezen információk nyilvánosan hol hozzáférhetők
 
Tagszám és a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államában is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgáló cégként
 
 
Nyilvántartásba vételt végző hatóság neve és – ha van – a tagszám, amennyiben harmadik országban könyvvizsgáló gazdálkodóként nyilvántartásba vették
 
 
Könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minőségbiztosításért, a fegyelmi eljárásért felelős szerv neve és címe
  Magyar Könyvvizsgálói Kamara
  1063 Budapest, Színyei Merse u. 8.
 
Közfelügyeletért felelős szerv neve és címe
  Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály
  1051 Budapest, József Nádor tér 2-4. Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481.
Betöltés...
X